Bron: Wikimedia Commons
Oproep, Economie, Politiek, België - Fairfin

Gemeenten willen dat Belfius publiek blijft

De Belgische gemeenten zijn een van de voornaamste klanten van Belfius en Belfius is hun voornaamste bank. Een beursgang van Belfius zal bijgevolg ook gevolgen hebben voor de financiële dienstverlening aan gemeenten. Privé-aandeelhouders van Belfius zullen de nadruk leggen op korte termijnwinst. Gemeenten hebben nood aan lange termijnfinanciering en het risico bestaat dat de bank gemeenten minder goede voorwaarden zal aanbieden.

vrijdag 9 februari 2018 12:48
Spread the love

Dit zou het voor gemeenten moeilijker maken om publieke investeringen te doen. Bovendien riskeert de nadruk op korte termijnwinst de sluiting van minder rendabele kantoren te versnellen wat zeker in rurale gebieden kan zorgen voor een gebrek aan toegang tot basisdiensten en negatieve economische gevolgen.

Het platform ‘Belfius is van ons’ heeft bijgevolg een interpellatie-campagne gelanceerd op gemeentelijk vlak, met de nadruk op het bewerkstelligen van interpellaties van burgers in gemeenteraden en het stemmen van een motie waarin gevraagd wordt om het proces van de privatisering stop te zetten en het debat te openen over de voordelen van Belfius als publieke bank. 

Heel wat burgers en gemeenteraadsleden hebben reeds positief gereageerd op het initiatief van het platform. De gemeenten Zelzate in Vlaanderen, Assesse, Profondeville, Visé en Verviers in Wallonië en Elsene in Brussel hebben reeds een motie aangenomen die pleit voor het behoud van Belfius in publieke handen. Een soortgelijke motie staat ook op de agenda van gemeenten als Vorst, Molenbeek, Brussel-Stad, Sint-Gillis, Gembloux en Wanze. Het platform doet ook voorbereidend werk met geïnteresseerden om een motie op de agenda te krijgen in de gemeenteraden van Leuven, Nijvel, Charleroi, Watermaal-Bosvoorde, Luik, Namen alsook bij alle gemeenten van het Brussels Gewest.

Wij roepen de gecontacteerde raadsleden op om zich uit te spreken voor zo’n motie, ook zij die lid zijn van de partijen van de federale meerderheid.  Wij vragen hen te tonen dat zij gehecht zijn aan het algemeen belang en dit over de partijgrenzen heen.

De regering heeft nog steeds niet beslist over de beursgang van Belfius. Het platform vraagt intussen om een debat over de kern van de zaak te voeren, waarbij ook aandacht is voor de nadelen van een privatisering en de voordelen van een publieke bank.

 

Lokale verkozenen of burgers die interesse hebben om zich te engageren voor deze campagne kunnen met het platform contact opnemen: contact@belfiusisvanons.be

Alle info over het platform op www.belfiusisvanons.be

take down
the paywall
steun ons nu!