Abou Jahjah wil met partij Be.One nieuwe generatie aanspreken

Be.One, de nieuwe partij van Abou Jahjah en Meryem Kacar, werd woensdag voorgesteld onder heel wat persaandacht. De partij gaat voor radicale gelijkheid op elk vlak. Zowel sociaale-conomisch, gender, afkomst als geloofsovertuiging. Be.One zal deelnemen aan de verkiezingen van 2018 en 2019 en wil zich in de eerste instantie vooral focussen op de grote steden Antwerpen, Gent, Brussel en Limburgse steden. Het doel is de nieuwe generatie die niet meer gelooft in de traditionele partijen en de politiek daklozen een alternatief bieden.  

woensdag 7 februari 2018 19:18
Spread the love

Volgens Abou Jahjah is Be.One niet zomaar een verkiezingslijst om proteststemmen te winnen. Het is de bedoeling om een visie en een structuur op lange termijn uit te bouwen. De partij moet een onderdeel van het Belgisch politiek bestel worden en net als andere partijen een studiedienst, een mediapoot en een jeugdafdeling uitbouwen.

Abou Jahjah en Kaçar zijn momenteel de twee coördinatoren en vanuit het gendergelijkheidsidee zullen er ook twee voorzitters verkozen worden op hun eerste congres. De partij wil in heel Belgie opkomen, er zijn alvast ook al contacten gelegd in het Franstalige gedeelte. Het is afwachten of daar een draagvlak is, klinkt het. 

We polsen bij Karim Hassoun activist en -AEL-lid van het eerste uur- waarom hij het initiatief voor een politieke partij ondersteunt:  “Ik heb vanuit AEL al verschillende politieke initiatieven zien passeren zoals Resist en MDP (Moslim Democratische Partij). Die partijen ontstonden vanuit de urgentie om naast kritiek op de andere partijen ook zelf met alternatieven te komen. Maar we waren er toen nog niet echt klaar voor. Ik stond er toen ook niet achter en geloofde niet in deelname aan de politiek.”

De tijd is rijp

Waarom geloof je er nu dan wel in? “We zitten nu in andere tijden en er is een heel andere politieke context.  De verrechtsing in de politiek gaat in sneltempo, evenals de sociale afbraak. Zelfs ons rechtssysteem wordt in vraag gesteld met ministers die uitspraken doen als ‘wereldvreemde rechters’. Ministers die groepen in de samenleving regelrecht beledigen of degraderen, denk aan de ‘dansende moslims’, kwetsende uitspraken over berbers, de deportatiewet. En daarnaast zie je dat er bij een jonge generatie een politiek bewustzijn is dat aan het groeien is. Ze identificeren zich niet meer met de huidige politieke partijen en vinden ook niet altijd een antwoord in het linkse verhaal van de PVDA. Het is nu het juiste moment om met deze partij op te komen”, aldus Hassoun.

Welk verhaal brengen jullie dan? Hassoun: “We geloven niet in de marxistische recepten van de 19de en 20ste eeuw. Namelijk dat er enkel de sociale strijd is en via die strijd zal al de rest zoals racisme, ongelijkheid  aangepakt worden. We gaan uit van een verhaal van sociale gelijkheid, gendergelijkheid en gelijkheid los van je afkomst, overtuiging en seksuele oriëntatie.”

Miljonairstaks en KMO-steun

“We zijn een politieke partij van de 21ste eeuw die de hedendaagse uitdagingen analyseert en daar een antwoord op probeert te formuleren, maar nog altijd vanuit een links perspectief. We zijn linkser dan de SPa maar op sommige punten bijvoorbeeld rechtser dan de PVDA. Zo pleiten we bijvoorbeeld ook voor een miljonairstaks, het belasten van speculatief gedrag en het correct belasten van multinationals. Die opbrengsten kan je gebruiken om de sociale zekerheid te versterken. Daarnaast pleiten we ook voor een ondersteuning van de KMO’s. Want de kleine en middelgrote ondernemingen die wel correct hun belastingen betalen worden vandaag de dag in verhouding meer belast dan de multinationals.  Misschien zullen bepaalde linkse partijen dat eerder een liberale visie vinden.”

“We zijn bijvoorbeeld ook voor een 4/5de werkweek met behoud van loon maar tegelijkertijd vinden we dat dit gecompenseerd moet worden door bijvoorbeeld de sociale bijdrage en belastingen voor de werkgevers te verlagen. De extra ruimte die er vrijkomt kan dan gebruikt worden om een extra persoon in dienst te nemen”, vertelt Hassoun.

Duidelijke oppositie tegen rechts 

Je draait toch mee in een politiek systeem waar je zelf veel kritiek op hebt?  “Het politiek systeem kan je niet op één dag veranderen als je niet aan de macht bent. Dus tot dan moet je wel meedraaien. Om bijvoorbeeld de deportatiewet af te voeren moet je mee in het politiek systeem stappen en zorgen dat je aan de macht geraakt. We willen een duidelijke oppositie vormen tegen de rechtse partijen en de partijen die samenwerken met rechtse partijen”, zegt Hassoun. 

Er rest Be.One weinig tijd om de kieslijsten te presenteren. Kandidaten worden nog volop gezocht en ook de voorzitters moeten nog gekozen worden. Krijgen jullie dat allemaal nog gebolwerkt in zo’n korte tijd? “De website is gelanceerd. Mensen kunnen vanaf vandaag lid worden van Be.One en in de komende maanden zal een congres gehouden worden om de partij verder vorm te geven.  De leden zullen de voorzitters kiezen, een partijprogramma wordt uitgewerkt en de de lijsten zullen worden samengesteld. Ook de zoektocht naar financiering zal een hele uitdaging worden. Maar we hebben er goede hoop op”, besluit Hassoun.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!