Interview, Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België -

Platform Tam Tam wil weerwerk bieden tijdens verkiezingen

Vandaag wordt Tam Tam boven de doopvont gehouden. Tam Tam is een campagneplatform bestaande uit verschillende organisaties en bewegingen, studenten en academici. In aanloop naar de verkiezingen van 2019 willen ze informatiecampagnes voeren op sociale media om de neoliberale politiek van de afgelopen regeringen aan te klagen en alternatieven aan te reiken. We spraken met Jean Hermesse, algemeen secretaris van de CM, die ook deel uitmaakt van Tam Tam.

maandag 5 februari 2018 10:43
Spread the love

Eén van de initiatiefnemers van Tam Tam is TAC, de Franstalige Hart boven Hard. Het platform wil met Tam Tam vooral een grote communicatiecampagne opzetten en in een latere stadium mobiliseren. 

Data gueule

“We willen het geen beweging noemen maar eerder een beweging rond een campagne die geïnspireerd is op ‘data gueule‘, een campagne die in Frankrijk gevoerd werd tijdens de voorbije verkiezingen. Daar hebben ze ook rond verschillende concrete thema’s campagne gevoerd op sociale media. Dat werd heel veel bekeken en gedeeld”, vertelt Jean Hermesse de CM. 

“De Tam Tam-campagnes vertrekken vanuit concrete thema’s. Het allereerste thema is gezondheidszorg. Daar hebben we als christelijke mutualiteit samen met de socialistische mutualiteit vooral rond nagedacht en input gegeven”, zegt Hermesse.

“De sociale zekerheid en heel wat andere maatschappelijke voorzieningen worden vooral benaderd vanuit een budgettair perspectief waarbij men vooral kijkt naar waar er kan bespaard worden in plaats van het vanuit het menselijke oogpunt te bekijken. Zo zie je een sluipende vermarkting in de gezondheidszorg die vooral meer kost en minder efficiënt is.”

Groei maakt mensen ziek

“Het constante streven naar meer groei en winst maakt mensen ziek en leidt tot burn outs. Kijk maar naar de cijfers van de geneesmiddelen. Acht van de tien meest verkochte geneesmiddelen zijn gelinkt aan onze levenswijze. Het is niet het soort maatschappij dat de mensen wensen. We denken dat het anders kan. Er kan aan een algemeen betere gezondheid gewerkt worden als men een beleid voert dat zich ook buigt over de huisvesting, over het onderwijs, de samenleving. En dat zal voor iedereen een vooruitgang betekenen.”

Ander thema’s naast gezondheidszorg zijn justitie, werk, sociale zekerheid, fiscaliteit, milieu en democratie. De campagnes gebeuren in de twee talen en zullen vooral op sociale media gevoerd worden. Ook over de vorm is er nagedacht. Naast teksten en affiches, zal er veel gewerkt worden met video’s en hashtags. De bedoeling is dat de organisaties op hetzelfde moment met hetzelfde thema werken en daarrond mobiliseren. Na elke thema is een centraal moment voorzien. 

Alternatieven aanreiken

“We willen niet enkel kritiek geven maar ook met reële alternatieven naar voren komen. De campagnes op sociale media zullen in een latere stadium ook gevolgd worden door actiemomenten, debatavonden en lezingen. Het uiteindelijke doel is om een breder publiek bewust te maken van de gevolgen van het huidig beleid, zodanig dat ze druk kunnen uitoefen op de politici om hun programma’s aan te passen”, legt Hermesse uit.

Of er accentverschillen zullen zijn in de campagnes in Vlaanderen en Wallonië? We leven in een klein landje. “Het neoliberale beleid treft iedereen op dezelfde manier”, besluit Hermesse.

De campagne Tam Tam zal in haar eerste seizoen dat tot eind juni loopt, de thema’s justitie en gezondheid onder de aandacht brengen:

Nadien volgen andere thema’s. 

Website: https://www.campagnetamtam.be/

Facebook: https://www.facebook.com/campagnetamtam/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!