Lareco Bornem NV: een contract om kinderen op te sluiten
Video, Nieuws, Samenleving, Politiek, België -

Lareco Bornem NV: een contract om kinderen op te sluiten

Een collectief van burgers klaagt de betrokkenheid van het bouwbedrijf Lareco Bornem NV aan bij de bouw van het nieuwe gesloten centrum waar families met kinderen worden geplaatst met de bedoeling hen uit te zetten. En niet alleen dit bedrijf wijzen ze op zijn verantwoordelijkheid, maar iedereen "die actief samenwerkt in de uitvoering van de onmenselijke migratiepolitiek van de regering".

donderdag 1 februari 2018 16:45
Spread the love

De bouw van de gesloten familie-eenheden is bijna voltooid en concretiseert de wens van de federale overheid families met kinderen opnieuw op te sluiten met de bedoeling hen uit te zetten.? Volgens onze laatste informatie zou deze vleugel operationeel kunnen worden vanaf maart 2018.

Het bouwbedrijf Lareco Bornem NV werkt bewust samen met de uitvoering van deze onwaardige en onmenselijke beslissing. Het is verontrustend op hun Facebookpagina een foto van het werk te vinden uit een artikel van de Standaard (14/09/2017) met als legende: “De werken aan het asielcentrum voor de gezinnen met minderjarige kinderen zijn gestart” en “Honderd organisaties tegen het detentiecentrum voor gezinnen met kinderen”.

Het logo van Lareco Bornem NV zou zelf achter gevangenistralies mogen schuilgaan. Met die boodschap (check de video hieronder!) klaagt een collectief van burgers de betrokkenheid van dit bouwbedrijf aan. En niet alleen dit bedrijf is verantwoordelijk, maar iedereen “die actief samenwerkt in de uitvoering van de onmenselijke migratiepolitiek van de regering”.

Met een wit masker het collectief van burgers de ‘onzichtbaarheid’ van die opgesloten mensen en kinderen aankaarten en de onderbreking van de werken eisen.?? “Weinig mensen zijn  op de hoogte van het bestaan van die centra en de detentievoorwaarden die de opgesloten mensen ondergaan. Van opsluiting tot uitzetting, het geweld van het migratiebeleid bereikt zijn climax met gesloten centra”, verklaart een burger. Bron: CRER

In een mail verzonden op 24 januari (ingesloten), getekend door een vijftiental Franstalige en Nederlandstalige organisaties, vragen zij Lareco hun medewerking met dit project – waarbij de grondrechten van gezinnen, illegitiem beroofd van hun vrijheid worden geschonden – te stoppen en openbaar uit te spreken over de opsluiting van kinderen in België. Deze mail bleef zonder antwoord. 

Wij roepen burgers op massaal dit bedrijf aan te klagen en de werkonderbrekingen te eisen.? Meer in het algemeen gaat het erom het bestaan ??van alle gesloten centra aan de kaak te stellen?evenals het onderdrukkingssysteem dat ze betekenen.Bron: CRER

De betreffende mail verstuurd op 24 januari 2018:

Hallo,

Terwijl België was gestopt met het opsluiten van illegale kinderen in 2008 naar aanleiding van een grote burger mobilisatie, besloot de regering opnieuw families met kinderen op te sluiten in “familiale eenheden” naast het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa en de Federale Ombudsman hebben zich duidelijk tegen dergelijke maatregelen uitgesproken.

Uw bouwbedrijf, Lareco Bornem NV, werkt bewust samen met de uitvoering van deze onwaardige en onmenselijke beslissing. Net als wij, lees u in de pers dat meer dan honderd organisaties zich officieel hebben gepositioneerd tegen het vasthouding centrum voor gezinnen met kinderen.

Het fundamentele recht op waardigheid en vrijheid prevaleert altijd op de vrijheid van ondernemen. Dat is de reden waarom we het bestaan van gesloten centra weigeren, en nog meer dit gebouw dat families met kinderen zal opsluiten vanwege hun verblijfstatus.

Met deze brief vragen wij u uw medewerking met dit project, waarbij de grondrechten van gezinnen, illegitiem beroofd van hun vrijheid worden geschonden, te stoppen. Wij vragen u om uzelf openbaar uit te spreken over de opsluiting van kinderen in België.

We wensen u een goede ontvangst van deze brief, in de hoop dat onze boodschap zal worden gehoord.

Met vriendelijke groeten,

CRER • Getting the Voice Out • Ligue des droits de l’homme • Ciré • Brussels Platform Armoede • Association pour le droit des étrangers • Le Monde des Possibles Asbl • Le Comité des Élèves Francophones • Défense des enfants international Belgique • Coordination des sans-papiers de Belgique – Coördinatie van mensen zonder papieren • Voix des Sans-papiers de Bruxelles et de Liège • Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés • MRAX • CRACPE • Beweging voor Kinderen en Jongeren zonder papieren • Réseau ADES

take down
the paywall
steun ons nu!