Video: Geen medelijden maar medewerking

Video: Geen medelijden maar medewerking

Gedaan met korte termijn denken in de ontwikkelingssamenwerking en weg met de stereotype kijk op wie steun wil. Het is de boodschap die FOS, de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen, maakt in een ludiek filmpje.

dinsdag 30 januari 2018 11:12
Spread the love

Wat doe je als je buur een brood wil kopen, maar geen vervoer heeft om naar de bakker te gaan? Leen je even je fiets of help je de ‘arme stakker’ met een heuse broodinzamelactie? Het is de opzet van een absurd filmpje van de Vlaamse ngo FOS. Die organisatie werkt wereldwijd structureel samen met organisaties voor het recht op waardig werk en sociale bescherming.FOS zet de komende maanden het debat op scherp met enkele advertenties die tot nadenken stemmen.

“We pleiten om de stereotypen aan de geschiedenis te laten en te gaan voor structurele ontwikkelingssamenwerking, gestoeld op internationale solidariteit”, zegt Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris van FOS. “Laten we het cliché van ‘arme hulpeloze buur’ overboord gooien en samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en verbondenheid.”

 

Het is een aanpak die de laatste jaren meer en meer onder druk staat. Concrete steun geven is iets wat erg in trek is en vaak gemediatiseerd wordt, op zich niets mis mee volgens de ngo. “Natuurlijk kan een inzamelactie op korte termijn mensen helpen, maar het werk op lange termijn is minstens even belangrijk. We onderstrepen graag het belang van samenwerking met de mensen zelf, uitgaande van hun kracht en kunde.”Via een nepcampagne roept FOS op om brood te storten.

Debat

FOS hoopt met het filmpje het debat aan te zwengelen. Niet alleen over hun visie op structurele ontwikkelingssamenwerking, maar even goed over het klassieke beeld dat leeft over andere landen en culturen. “Mensen uit Zimbabwe, Peru of eender waar zijn even weerbaar en dynamisch als wie dan ook. Het beeld van arme, weerloze kindjes of volwassenen is niet alleen denigrerend, maar ook onjuist”, legt Annuschka Vandewalle uit. “Daar hopen we verandering in te brengen!”

FOS is de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen. De organisatie zet zich in voor waardig werk en sociale bescherming en werkt daarvoor samen met organisaties wereldwijd. Die organisaties verenigen mensen in onzekere leefomstandigheden die hun rechten opeisen.

take down
the paywall
steun ons nu!