Links sterker in gespreide orde?

Links sterker in gespreide orde?

dinsdag 30 januari 2018 16:17
Spread the love

Links komt bij de verkiezingen op onder verschillende lijsten. GROEN, SP-a , PVDA en de “linkerzijde” van de CD&V.

Is deze gespreide slagorde een goede zaak in de strijd tegen rechts ook op gemeentelijk vlak?  Deze vraag houdt elke sociaal activist bezig.

We moeten zeker oog hebben voor de lokale situatie. In Geel hebben we een zeer sterk rechts conservatief blok met CD&V en NVA tegenover een numeriek zeer kleine oppositie. In Antwerpen heeft men, na een spijtige vaudeville, gekozen om apart te dingen naar de gunst van de kiezer. Logisch want iedereen stemt graag met zijn hart en een kartel oogt meestal grijs en weinig erkenbaar.

Regelmatig horen we dat de PVDA, die vooral opkomt in de steden, stemmen kost aan de SP-a. Naar mijn aanvoelen is dit slechts heel bescheiden het geval.

Uit een onderzoek dat De Morgen deze week aanhaalde, blijkt dat de PVDA in Wallonië, ( daar noemt deze unitaire partij PTB) een deel van hun kiezers sympathie hebben voor de veiligheids-standpunten van de NV-A.   Dit blijkt vooral het geval te zijn in de armere wijken van de vroegere steenkoolbekkens. Dit lijkt onlogisch maar is het niet. Mensen die niet mee tellen, die arm, dikwijls ziek en ongeschoold zijn voelen zich eenzaam niet erkend en bedreigd. Het onveiligheidsgevoel bekruipt hun denken. Ze verliezen dan ook het vertrouwen in de gevestigde partijen en keren zich af. In het noorden des lands vinden ze een onderkomen bij de veiligheidsnationalisten van de NVA en het VB, in het zuiden bij “gebrek aan” bij de PTB.

Daarom is het een belangrijke strategie van de PVDA om mensen tot in de achtergestelde wijken te bevragen met een enquête die opgesteld is rond sociale thema’s. Op die manier kunnen ze mensen die nood hebben aan een sterk sociaal beleid winnen voor een sociaal programma en weghouden van het rechtse gedachtengoed. Betere huisvesting, scholing en betrokkenheid vormen een dam tegen een onveiligheidsgevoel.

Wanneer elke linkse partij ( in de ruimste betekenis) de mensen voor wie ze staan blijven aanspreken is winst verzekerd.

take down
the paywall
steun ons nu!