Mahboobeh Abhari getuigt over haar job als pilootinstructeur in Iran.
Wereld, Europa, Samenleving, Politiek, België -

Met gordels: vrouwen met gordels in functie

Hoewel mijn core activisme, Plasactie is, voel ik me verplicht om een aantal van Darya Safai's uitspraken onder de loep te nemen, want de mensen die hier geboren en getogen zijn, kunnen moeilijk verifiëren wat wel of niet aan ons persoonlijk verhaal vóór de vlucht klopt. In drie subartikels behandel ik een selectie van haar merkwaardige getuigenissen over Iran en islam, tijdens haar lezing van 29 november 2017 in Gent.

vrijdag 26 januari 2018 12:57
Spread the love

Piloten en ministers

Vóór de (Islamitische) Revolutie, tijdens de Shah hadden we vrouwelijke ministers en piloten.

Voor de revolutie tegen de Shah in 1979 telde Iran in gans haar moderne politieke geschiedenis slechts twee vrouwelijke ministers, wel onder de Aryamehr Shah, de gevluchte en vernederde Perzische koning. De eerste was Farokhroo Parsa, minister van onderwijs tussen 1968 en 1971 en de tweede was Mahnaz Afkhami, minister van vrouwenzaken van 1975 tot 1978.

Na Effat Tejaratchi die in 1940 de eerste vrouw was die haar pilootbrevet behaalde, was Akram Monfared Arya de eerste vrouwelijke piloot die begin jaren zeventig voor Iranian Air Force vloog.

Om te stellen dat na de revolutie geen vrouwelijke piloten meer opgeleid worden, is niet correct. Ik ben zelf nog dit jaar van Tehran naar Shiraz gevlogen met een vrouwelijke piloot. Er zijn ook andere namen zoals o.a. Shahrzad Shams, Malika Karimi en Fatemeh Azadeh die nu in Iran, ondanks alle beperkingen en obstakels voor Iraanse luchtvaartmaatschappijen, vliegen.

Het is waar dat de Shah bepaalde concrete stappen nam om de emancipatie van de vrouwen in Iran te bevorderen. Maar om te stellen dat het voor de revolutie beter gesteld was met de vrouwenrechten in Iran dan na de revolutie is te simplistisch. Sommige critici van het Shah’s emancipatiebeleid beweren dat hij dat uit politieke opportunisme deed. Op die manier zou hij de aandacht afwenden van zijn repressief beleid tegen communisten en andere politieke opposanten. Of dat al dan niet waar is, laten we in het midden.

Darya heeft in ieder geval gelijk als ze beweert dat de islamisten die nu de plak zwaaien, vrouwenvijanden zijn. Desondanks is de educatiegraad en maatschappelijke participatie van vrouwen in Iran nooit zo hoog geweest als na de revolutie. Dat is niet de verdienste van het beleid in Iran maar een teken van verzet van Iraanse vrouwen tegen de vrouwvijandelijke maatregelen van het “islamitische” regime. Iraanse vrouwen zijn dapper genoeg om hun strijd te voeren. Ze hebben geen betweters nodig om zich te emanciperen. Laat ons het zo stellen, ik stond als een klein meisje in mijn emancipatieproces veel verder dan mijn leeftijdgenoten hier toen ik in België arriveerde.

De zogezegd geëmancipeerde Westerse landen zijn doorheen de geschiedenis nooit integer geweest in hun buitenlandbeleid als het op mensenrechten en vrouwenrechten aankwam. Toen onze regeringen zich massaal mobiliseerden om in Afghanistan tegen de Taliban te gaan vechten omdat het daar met de vrouwenrechten zo slecht gesteld was, zouden we ons toch terecht moeten afvragen of de Afghaanse vrouw na deze Westerse invasie veel beter af is. Ten slotte hoeveel vrouwelijke piloten en ministers telt België dat toch al enkele decennia lang de gelijke rechten tussen mannen en vrouwen in zijn nationale wetten onderschrijft en daarmee vaak te koop loopt? Als je niet beter weet, zou je zelfs nog geloven dat het hier het gelijkheidsparadijs is.

Lees ook subartikels: Boven de gordel met betrekking tot hoofd en geest[A1] en Onder de gordel met betrekking tot huwelijke en seksualiteit[A3] .

*****

Na de revolutie:

Youtube-filmfragment zonder ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?v=Gg0QaJpQtbU

Youtube-filmfragment met Engelse voice-over: https://www.youtube.com/watch?v=oXiPs1v_M20

Voor de revolutie in 1979:

Een kort overzicht van de luchtvaart en vrouwen in Iran: https://www.iranian.com/History/2002/November/Pilots/index.html

take down
the paywall
steun ons nu!