Protest tegen plannen parkeerterrein in Brugge

Protest tegen plannen parkeerterrein in Brugge

vrijdag 19 januari 2018 13:03
Spread the love

Het Brugs stadsbestuur wil een randparking voor ca. 450 wagens realiseren langs de Baron Ruzettelaan, op het terrein tussen het kanaal Brugge-Gent, het Zuidervaartje en de Katelijnebrug. Omdat dit terrein een betere bestemming verdient en een tweede randparking op deze plaats de leefbaarheid en mobiliteit van de buurt ondermijnt, roept het actiecomité ‘Geen parking aan de Baron Ruzettelaan’ op tot een burgerprotest op zondag 21 januari om 11 uur. Plaats van afspraak: het terrein tussen Lukoil (Baron Ruzettelaan 6) en Kanaal Brugge-Gent. Via een ludieke kaartjesactie wordt iedereen opgeroepen uiting te geven aan zijn protest en alternatieven voor deze unieke plek te formuleren.

Veiligheid en luchtkwaliteit: geen prioriteit?

De in- en uitrit van de parking is voorzien langs de Baron Ruzettelaan aan het bruggetje over het zuidervaartje aan de Lukoil. Het verkeer vanuit Oostkamp moet de laan dwarsen via een invoegstrook waar nu een middenberm en parkeerplaatsen zijn. Wagens die vanuit Oostkamp komen, zouden dus busstrook , rijstrook, fiets – en voetpad dwarsen om de parking te bereiken en dit op een plek waar ook veel in- en uitrijdend verkeer is van de tankstations Gevolg: extra fileleed, extra risico op ongevallen, extra risico’s voor voetgangers en fietsers. Er worden geen flankerende maatregelen voorzien om deze problemen op te lossen. Ook de bushalte Boldershof aan het begin van de laan moet verdwijnen of opschuiven. Wie de parking te voet wil verlaten zal dit moeten doen via de houten wandel- en fietsbrug onder de Katelijnebrug. Wie de situatie en de moeilijke zichtbaarheid op deze plek kent, weet dat dit vragen om moeilijkheden is.

De meest recente metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen dat de luchtkwaliteit in de Baron Ruzettelaan en omgeving erg problematisch is met continu hoge gemiddelden fijn stof, stikstofdioxide en roet en nog veel hogere waarden tijdens de spitsuren. Een nieuwe randparking op die plek zal de luchtkwaliteit nog meer aantasten. Extra verkeer wordt aangetrokken tijdens de piekmomenten en groen en bodem die een filterend effect hebben verdwijnen met als gevolg een nog slechtere luchtkwaliteit en bijhorende gezondheidsproblemen.

Wat vroeger niet kon.

Ook in de vorige legislaturen overwoog men dit terrein te ontwikkelen. Passeerden de revue: een kantorencomplex, een parking voor mobilhomes en zelfs het nieuwe beursgebouw. Telkens werden voor deze plannen uiteindelijk andere locaties gekozen omwille van de moeilijke ontsluiting van het terrein en de negatieve impact op de verkeerssituatie. De bezwaren die toen golden, gelden ook nog vandaag… Het lijkt ondenkbaar dat een mobiliteitsonderzoek – verplicht voor projecten van deze omvang – nu tot een andere conclusie zou komen.

Een grauwe stadskanker…

Het stadsbestuur gaat er prat op dat ze deze parking kan realiseren aan een laag budget. Dit is een eufemisme om te zeggen dat ze het terrein willen volstorten met grind en asfalt om zo een plek te creëren die men eerder verwacht op een industrieterrein of een verloederde buurt, niet aan de grens van een historische stad. Voor veel bezoekers die Brugge bereiken via de Katelijnebrug is dit terrein het eerste wat ze zien van de stad. Een visitekaartje als het ware. Deze unieke locatie aan het kanaal met veel recreatief wandel- en fietsverkeer verdient beter…

…. of een groene long

Het actiecomité ‘Geen parking aan de Barn Ruzettelaan’ gelooft dat er voldoende alternatieven zijn. De bestaande randparking van Steenbrugge ligt er buiten de eindejaarsperiode verlaten bij. De geplande uitbreiding van de ondergrondse parking aan het Zand kan veel van de problemen tijdens de eindejaarperiodes opvangen. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er ook voor de parking op het station of op het Kanaaleiland. Ze roepen het stadsbestuur op om creatief te zijn en oplossingen te bedenken zonder open ruimte op te offeren. De mogelijkheden om het terrein langs de Baron Ruzettelaan op een positieve manier te ontwikkelen met het accent op natuur en parkgroen zijn enorm, in functie van de buurt en het recreatief wandel – en fietstoerisme. Een oase langs het kanaal ,een groene toegangspoort tot de stad in het verlengde van het Minnewater, in de rand van Brugge waar het verkeer steeds verder dichtslibt en open ruimte zeldzaam wordt.

Burgerprotest ‘Meer dan 100 redenen tegen’…

Op zondag 21 januari om 11 uur komen Brugse burgers, buurtbewoners en sympathisanten samen om op een ludieke manier uiting te geven aan hun ongenoegen over de geplande randparking aan de Baron Ruzettelaan op het terrein aan het kanaal Brugge-Gent (kant) Katelijnebrug.

Via een kaartjesactie krijgt elke deelnemer en sympathisant op het terrein de mogelijkheid om zijn bezwaren tegen het parkingproject te formuleren en ideeën te formuleren over een betere invulling van het terrein. “Want er zijn meer dan 100 redenen om dit parkingidee een halt toe te roepen”, zo luidt het op het Facebookevent en op de flyers van het acticeomité, “en er zijn meer dan genoeg manieren om dit terrein een betere bestemming te geven, net als er meer dan genoeg alternatieven zijn voor de Brugse parkeerproblematiek.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!