(Haim Schwarczenberg/CC)

Amnesty eist onmiddellijke vrijlating Ahed Tamimi

Amnesty International eist de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Ahed Tamimi, het 16-jarig Palestijns meisje dat 10 jaar gevangenis riskeert voor de militaire rechtbank van het Israëlisch bezettingsleger. Andere organisaties voor de verdediging van de mensenrechten, kinderrechten en vrouwenrechten blijven echter zwijgen.

dinsdag 16 januari 2018 17:16
Spread the love

Op maandag 15 januari 2018 heeft de militaire rechter beslist het aanhoudingsmandaat van Ahed Tamimi nogmaals met drie dagen te verlengen. Magdalena Mughrabi, onderdirecteur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika legde over de aanpak van Israël volgende verklaring af:

“Niets dat Ahed Tamimi heeft gedaan kan de voortdurende detentie van een 16-jarig meisje rechtvaardigen. De Israëlische overheid moet haar zonder uitstel vrijlaten. De beelden van het incident tussen een ongewapend tienermeisje en twee gewapende soldaten in beschermende kledij tonen aan dat zij geen enkele bedreiging vormde en dat haar bestraffing flagrant disproportioneel is.”

“De aanhouding van Ahed Tamimi en haar militair proces ontmaskeren de discriminerende behandeling door de Israëlische overheid van Palestijnse kinderen, die het aandurven op te staan tegen de doorgaande , dikwijls brutale, repressie van bezettende troepen. Israël lapt openlijk en schaamteloos zijn laars aan de verplichtingen van het internationaal recht om kinderen te beschermen tegen te strenge criminele bestraffing”.

De kans dat Ahed Tamimi wordt vrijgesproken door de militaire rechtbank is nihil. Deze rechtbanken zijn een schijnvertoning, die leidt tot veroorldeling in 99.97 procent van de gevallen. Deze rechtbanken beantwoorden op geen enkel vlak aan de minimale vereisten van de internationaal erkende normen van een justitieapparaat. De militaire rechter oordeelt alleen, kan eenzijdig bewijzen en getuigenissen ter verdediging van de beschuldigde weigeren of negeren.(twitter)

In schril contrast met de behandeling van Palestijnse burgers in de bezette gebieden worden Israëlische kolonisten in de bezette gebieden uitsluitend voor de gewone civiele rechtbanken gebracht. Koloniste Yifat Alkobi (foto) heeft meermaals Israëlische soldaten in het gezicht geslagen. Ze werd telkens op de dag zelf van de feiten zonder borg en zonder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van een proces voor de burgerlijke rechtbank in Israël, dit ondanks een strafblad van geweld en talrijke aanhoudingen voor geweld tegen soldaten. Zij riskeert hoogstens een kleine boete of korte voorwaardelijke gevangenisstraf.

Op elk ogenblik houdt het Israëlisch bezettingsleger ongeveer 300 minderjarige Palestijnen gevangen. Zij worden verhoord zonder de aanwezigheid van een volwassen lid van de familie of een door de familie aangeduid vertrouwenspersoon, zoals in elke functionerende rechtstaat het geval is. De kinderen worden tijdens urenlange ondervragingen bedreigd met repressailles tijdens de gevangenschap of tegen familieleden. Voortdurende overplaatsingen, op elk uur van dag of nacht, behoren eveneens tot het arsenaal van permanente psychische foltering. De behangeling van Ahed Tamimi is allesbehalve uitzonderlijk.

Haar advocaat vraagt de onmiddellijke vrijlating, de rechter stelt een beslissing ten gronde echter voortdurend uit, ook nu weer voor drie dagen. Ook deze permanente druk van onzekerheid is een vast onderdeel van de psychische foltering, zoals die tegen kinderen wordt ingezet.

Het principiële standpunt van Amnesty International is een zeldzame uiting van solidariteit. Voor het overige blijven Europese organisaties voor de mensenrechten, de rechten van kinderen en van vrouwenrechten meer dan een maand na de aanhouding van Ahed Tamimi opvallend stil.

Amnesty International press release: Israel should release 16-year-old Palestinian activist, Ahed Tamimi

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!