Slechts 13.000 plaatsen voor 227.000 wachtende vluchtelingen

Het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties dringt erop aan dat landen meer vluchtelingen opnemen door deel te nemen aan hervestigingsprogramma’s. Vorige week stierven opnieuw 160 mensen op zee terwijl ze Europa probeerden te bereiken.

maandag 15 januari 2018 15:05
Spread the love

Hoewel de toestroom van vluchtelingen en migranten is vertraagd, wagen nog steeds veel mensen hun leven door te kiezen voor de gevaarlijke reis die hen naar Europa moet brengen.

“We ijveren voor een alomvattende aanpak om de stroom van vluchtelingen die de gevaarlijke reis door de Sahara en over de Middellandse Zee aanvatten, te kunnen beheren”, zegt de woordvoerder van het VN-Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen (Unhcr) William Spindler.

Wachten op hervestiging

Vorige week maandag heeft de Italiaanse kustwacht zestig overlevenden opgepakt en acht lijken uit het water gehaald. Gevreesd wordt dat in totaal 50 mensen omkwamen.

Woensdag is een opblaasbaar bootje met honderd vluchtelingen voor de kust van Libië gezonken. Libië is een van de belangrijkste landen van vertrek voor vluchtelingen.

Naar schatting 227.000 vluchtelingen wachten op hervestiging in vijftien opvang- en transitlanden langs de Middellandse Zeeroute.

Vorig jaar deed de Unhcr een oproep voor 40.000 hervestigingsplaatsen. Daarvan werden er tot nu toe 13.000 gevonden. “De meeste plaatsen zijn ook gevonden binnen de reguliere hervestigingsprogramma’s van landen. Slechts enkele plekken zijn daar extra bij gekomen”, zegt Spindler.

Europa zet beleid stoer verder

Nadat de wereld geschokt reageerde op de verhalen over de verkoop van migranten op slavenmarkten en getuigenissen over de vaak afschuwelijke omstandigheden in opvangcentra, heeft de Unhcr samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) geholpen bij de evacuatie van honderden kwetsbare vluchtelingen van Libië naar Niger.

Ondertussen zette Europa het beleid verder om de Libische kustwacht bij te staan bij het onderscheppen en terugzenden van migranten in de richting van de Middellandse Zee.

“De migranten die in Libië worden vastgehouden lijden enorm” zegt de VN-Hoge Commissaris voor de mensenrechten Zeid Ra’ad al-Hussein. “De situatie was al nijpend, nu wordt ze catastrofaal.” Het beleid van de Europese Unie noemt hij “onmenselijk”.

Moderne slavernij

“We mogen geen stille getuige zijn van moderne slavernij, verkrachting en ander seksueel geweld, en het onwettig uitmoorden van onschuldigen in de naam van het beheren van migratie of het voorkomen dat nog meer wanhopige en getraumatiseerde mensen kiezen voor een uitweg in Europa”, zegt hij. Hij wil zien dat illegale migratie niet langer gecriminaliseerd wordt en de mensenrechten van migranten beschermd worden.

Mensenrechtenfunctionarissen uiten ook kritiek op de overeenkomst tussen de EU en Turkije. Die stuurt migranten die via de Griekse eilanden de EU zijn binnengekomen, terug naar Turkije. Asielzoekers zijn niet veilig in Turkije aangezien dit land geen asiel of vluchtelingenstatus toekent aan niet-Europeanen.

Drie eisen

Het eisenpakket van de Unhcr is drieledig. De organisatie wil dat er meer inspanningen worden gedaan om migranten beter te beschermen en hun bestaansmiddelen te verbeteren in de landen van eerste opvang. Verder moet er wat hen betreft een meer geregelde en veilige manier worden gevonden om hervestiging of gezinshereniging te organiseren. Ten slotte roept de organisatie op om de onderliggende oorzaken aan te pakken die ertoe leiden dat mensen op de vlucht slaan.

Volgens de website van de Unhcr neemt slechts een handvol landen deel aan hervestigingsprogramma’s. Het grootste hervestigingsland is de Verenigde Staten, gevolgd door Australië, Canada en de Scandinavische landen. De laatste jaren scharen steeds meer Europese en Latijns-Amerikaanse landen zich evenwel achter deze hervestigingsprogramma’s.

Een hervestigingsland biedt een juridische en fysieke bescherming aan vluchtelingen. Het land verleent toegang tot dezelfde burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten als zijn eigen staatsburgers. Deze bescherming zou uiteindelijk moeten leiden tot naturalisatie van de vluchtelingen.

take down
the paywall
steun ons nu!