Bron: Wikipedia
Opinie, Wereld, Europa, Economie, Samenleving, Politiek, België - netwerk Rethinking Economics Belgium

70 stellingen om de opleiding economie te hervormen

Een dozijn economisten, verenigd in het netwerk Rethinking Economics Belgium, spreekt zich uit voor een hervorming van de hedendaagse economie. Geïnspireerd door Maarten Luther 500 jaar geleden, maken ze een 70-tal stellingen openbaar die een economische hervorming moeten inluiden.

vrijdag 22 december 2017 18:56
Spread the love

In 1517 plakte de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg in Saksen. Dit kantelpunt zorgde voor een debat dat leidde tot de protestantse Reformatie. Exact 500 jaar later maken economisten, verenigd in het netwerk Rethinking Economics Belgium, hun stellingen openbaar om de hedendaagse economie te hervormen. Deze stellingen werden deze week geafficheerd aan de faculteiten economie van de Universiteit Gent, KU Leuven, ULB, Saint-Louis, UCL, UNamur. De Engelstalige stellingen zijn hier raadpleegbaar.

Deze economisten, die zich uitspreken voor een economische hervorming, willen goede actuele praktijken, de gebreken van het dominant economisch denken en de toegevoegde waarde van alternatieve theorieën onthullen. Tussen de zaken die dienen te veranderen, vindt men de geringe interesse die besteed wordt aan het overschrijden van ecologische drempelwaarden zoals klimaatontwrichting in de voornaamste macro-economische modellen. Daarnaast dient de toename van ongelijkheden als en centraal probleem beschouwd te worden. Weinig realistische modellen, die ons niet in staat stelden om de crisis te voorspellen, worden eveneens met de vinger gewezen.

Ze vragen in het bijzonder om drie hervormingen: 1) de opname van theorieën uit stromingen zoals ecologische economie, post-keynesiaanse economie, marxisme, de Oostenrijkse school, institutionele economie, enzovoort, in het curriculum, wat professoren vereist met de nodige vorming om deze theorieën te doceren; 2) de openheid voor kwalitatieve of historische methodologieën om interdisciplinaire werkwijzen mogelijk te maken; 3) de herwerking van de handboeken, in het bijzonder in de bacheloropleidingen, om de eerste twee elementen te integreren.

Rethinking Economics Belgium, een netwerk van studenten, onderzoekers en deskundigen opgericht in 2016, wil promoten hoe op een andere manier aan economie gedaan kan worden in zowel onderwijs, onderzoek als in het publieke debat. Samen met 80 soortgelijke verenigingen maakt het deel uit van Rethinking Economics World.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!