If you had a magic wand … what would you do to solve climate change ?

If you had a magic wand … what would you do to solve climate change ?

maandag 18 december 2017 15:20

Het Massachussets Institute of Technology (MIT) creëert regelmatig podcasts waarin vooraanstaande klimaatwetenschappers en klimaatactivisten aan het woord komen. De podcasts zijn beschikbaar op de website www.climatex.com. Op het einde van de sessie wordt er steeds gevraagd: als je een toverstokje had, en één wens kon uitspreken, wat zou je dan wensen om het klimaatprobleem op te lossen ?

Nu zijn er veel ingenieuze en creatieve oplossingen om de klimaatverandering aan te pakken. Neem bijvoorbeeld Carbon Capture and Storage: het opvangen van de CO2 uitstoot van steenkoolcentrales, om deze gassen vervolgens ondergronds op te slaan. Of: artificiële bomen die CO2 uit de atmosfeer zuigen. De hyperloop maakt het mogelijk om razendsnel, en met 90% minder energieverbruik te reizen in een vacuumbuis met behulp van een magnetisch veld. Of wat vind je hiervan: Er bestaat een zeewier (asparagopsis taxiformis) dat indien het aan koeien bijgevoederd wordt, hun methaanuitstoot met maar liefst 90% kan doen dalen !

Mensen hebben een sterke voorkeur voor het concrete. Koeien zeewier voederen is concreet. Je kan het je al helemaal voorstellen. Je kan berekenen hoeveel broeikasgassen je ermee vermijdt. Vergeleken hiermee klinkt een koolstoftaks maar flauw en abstract, een oplossing van economen, en niet van wetenschappers of ingenieurs. En als het erop aankomt om de planeet te redden, gaan we dan ons vertrouwen stellen in wetenschappers of in … economen, godbetert ?

Laat mij uitleggen waarom ik, als ik de keuze heb tussen de genoemde mogelijkheden, desondanks de koolstoftaks zie als oplossing nummer 1, de oplossing die als het ware het fundament vormt voor alle andere oplossingen.

Het huidige economische landschap

Een eerste vaststelling: Je kan geen oplossing vinden voor het klimaatprobleem zonder rekening te houden met de enorme krachten die heersen in de markt. Je kan voor of tegen een vrije markt zijn, maar je kan ze niet negeren. Als jij de vrije markt negeert zal de vrije markt jou negeren en dwars over al je goede voornemens en regels heen walsen. Wat winstgevend is wordt gerealizeerd, wat niet winstgevend is blijft hoogstens een marginaal verschijnsel. Ik geloof daarom dat elke oplossing voor de klimaatverandering die geen rekening houdt met de marktkrachten tot mislukken gedoemd is.

De maatschappelijke kost van fossiele brandstoffen wordt momenteel niet doorgerekend in de prijs van de brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn simpelweg te goedkoop. Als gevolg daarvan drijven de huidige marktkrachten ons voortdurend in de richting van een koolstofintensieve samenleving, net zoals een bal die steeds naar de bodem van een kuil rolt. Daarom hebben de inspanningen van de voorbije decennia ook nauwelijks iets uitgehaald. De mondiale CO2 uitstoot blijft stijgen.
 

 

 

 

 

 

De oplossing: tegen de helling op ploeteren naar een koolstofarme samenleving ?

Wat gebeurt er nu indien er nieuwe ingenieuze technologieën worden geïntroduceerd om de samenleving minder koolstofintensief te maken ? In feite trachten ze de bal tegen de helling omhoog te duwen naar een koolstofarme samenleving. Je probeert een evolutie te bewerkstelligen tegen de marktkrachten in. De marktkrachten echter trachten elke verandering ongedaan te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Ik geef twee voorbeelden om dit te verduidelijken. Stel dat je er met een nieuwe technologie in slaagt om in een bepaalde industriële sector het fossiele brandstofverbruik sterk te verlagen. Wat gebeurt er? Er ontstaat een overaanbod van fossiele brandstoffen. Als gevolg dalen de brandstofprijzen. En hierdoor zullen andere industrieën net meer fossiele brandstoffen gaan verbranden. Dit fenomeen wordt ook wel carbon leakage genoemd. 

Nog een voorbeeld: stel dat iemand zijn woning isoleert. Zijn aardgasverbruik gaat naar omlaag. Een win-win situatie, zou je denken: zijn CO2 uitstoot vermindert, en bovendien spaart hij geld uit. . Maar de vraag is: wat doet hij met dat uitgespaarde geld ? Indien hij het gebruikt om een vliegreis naar de andere kant van de wereld te maken, dan wordt de uitgespaarde CO2 uitstoot in één klap ongedaan gemaakt. We zijn teruggerold naar het koolstofintensieve evenwichtspunt.

Is er dan nog een alternatief voor uit alle macht te proberen de helling op te geraken ? Ja, die is er: de koolstoftaks.

De oplossing: de helling zelf veranderen !

Een koolstoftaks veroorzaakt een veel fundamentelere verandering dan om het even welke technologie. Waar low-carbon technologieën trachten om de bal de helling op te duwen verandert een koolstoftaks het economische landschap zelf, waardoor het evenwichtspunt verschuift naar een koolstofneutrale samenleving.

 

 

 

 

 

 

Door de invoering van een koolstoftaks moet er een prijs worden betaald voor de uitstoot van elke ton CO2. Elke beslissing waarvoor het verbranden van fossiele brandstoffen nodig is wordt duurder en dus onaantrekkelijker. Elke beslissing wordt daarom gestuurd in de richting van de koolstofneutrale samenleving. Er is geen carbon leakage, omdat de koolstoftaks op de verbranding van alle fossiele brandstoffen van toepassing is, bij gezinnen en bedrijven, bij grote en kleine verbruikers, in alle sectoren van de economie tegelijk. De marktkrachten drijven voortaan de economie in de juiste richting.

En wat is de rol van de low-carbon technologieën in dit verhaal ? Deze zijn natuurlijk cruciaal om de koolstofneutrale maatschappij te realiseren.  Maar pas in een wereld met een effectieve koolstoftaks worden deze technologieën winstgevend, en komt het investeerderskapitaal ter beschikking om deze technologieën op grote schaal toe te passen. Met andere woorden: In een wereld met een koolstoftaks worden deze technologieën door de markt geholpen in plaats van tegengewerkt.

Conclusie: Als ik één wens mocht doen om de klimaatverandering op te lossen is het dat er wereldwijd een koolstoftaks wordt ingevoerd. Dat creëert ook meteen de condities waarin low-carbon technologieën zullen gedijen, en waarin we eindelijk kunnen beginnen met het werkelijk reduceren van de mondiale CO2 uitstoot.

==============================================================

De grassrootsbeweging de “Citizens’ Climate Lobby” pleit voor de invoering van een belastingneutrale koolstoftaks. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers. Zie onze website voor meer informatie.

https://citizensclimatelobby.org/

https://brigittevangerven.wixsite.com/cclbelgium

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!