Bron: Max Pixel
Open brief, Samenleving, Politiek, België - Yorick De Graef

Kerstboodschap voor de staatssecretaris voor Asiel en Migratie

“Beste meneer Francken, laat het christelijk kerstverhaal u op een positieve wijze inspireren: maak plaats in onze Herberg, stuur Jozef en Maria niet terug, laat hen niet bevallen van Jezus in een stal of in het Maximiliaanpark, in een gesloten centrum, in vochtige, tochtige huurhuizen! Maar wees als de Driekoningen, heer Francken, breng uw mirre en andere rijkdommen, om uw gast te eren!"

vrijdag 15 december 2017 14:43
Spread the love

Graag citeren we uit een recente Facebookpost van de voorzitter van Welcome in Mechelen vzw, het burgernetwerk dat vluchtelingen en nieuwkomers warm onthaalt en hen ondersteunt bij hun integratie in de stad: “Beste meneer Francken, laat het christelijk kerstverhaal u op een positieve wijze inspireren: maak plaats in onze Herberg, stuur Jozef en Maria niet terug, laat hen niet bevallen van Jezus in een stal of in het Maximiliaanpark, in een gesloten centrum, in vochtige, tochtige huurhuizen! Maar wees als de Driekoningen, heer Francken, breng uw mirre en andere rijkdommen, om uw gast te eren!

Graag hadden we u een positieve kerstwens willen overhandigen, maar het asiel- en migratiebeleid dat u op een kille en strakke manier namens deze regering uitvoert, is onmenselijk, onrechtvaardig, stijf van de willekeur en in strijd met mensenrechten en met de rechten van het kind.

Wij kunnen niet anders dan volmondig NEE zeggen tegen het opsluiten van families en kinderen in gesloten centra, NEE tegen uw deportatiebeleid, NEE tegen uw samenwerking met dictatoriale regimes om vluchtelingen over te leveren aan die regimes waarvoor ze juist op de vlucht zijn, NEE tegen uw Twitteroorlogjes en ‘divide et impera’- tactiekjes, NEE tegen uw juridisch gladiatorenspel, NEE tegen uw kil-koude beleid dat vluchtelingen bang maakt, opjaagt, in de steek laat, pest en onder stress presst.

Uw beleid zet mensen in de kou, duwt mensen uit de boot, en laat ze aan hun lot over.

8 op 10 mensen wil vluchtelingen helpen bleek onlangs uit een enquête van de koepelorganisatie 11.11.11, maar dat betekent niet dat ngo’s en burgerinitiatieven de ‘loodgieters’ moeten zijn van een falend overheidsbeleid. Het engagement van duizenden vrijwillig(st)ers zou uw beleid moeten inspireren. Menswaardige opvang en integratie zijn een rechtvaardig vervolg op een humaan migratiebeleid en is een taak van de overheid, … zorgen dat alle nieuwkomers een degelijke woning kunnen huren, werk kunnen vinden, zoveel mogelijk op hun scholingsniveau, kwaliteitsvol onderwijs, … zoals de Conventies van Genève en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stipuleren!

“IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN KERST!”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!