Bron: Max Pixel
Nieuws, Milieu, Politiek, België -

Klimaatverandering: denktank pleit voor Vlaamse Task Force Adaptatie

Vandaag stelde de Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen (DKA-V) haar rapport ‘Adapt for life’ voor. In dit rapport schetsen verschillende leden van de denktank, elk vanuit hun eigen expertise, hoe Vlaanderen zich zou moeten aanpassen aan de opwarming van het klimaat. Het rapport werd overhandigd aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in aanwezigheid van meer dan honderd vertegenwoordigers van diverse ondernemingen, instellingen en organisaties.

donderdag 14 december 2017 18:23
Spread the love

Jill Peeters, gastvrouw van ‘Adapt for life‘: “Of het klimaat verstoord is, is al lang niet meer de vraag. Met het Verdrag van Parijs is er wereldwijd overeengekomen om de opwarming niet uit de hand te laten lopen, want dan zou het hier onleefbaar worden voor mens en natuur. De meeste van de duurzame inspanningen die we nu leveren, daarvan plukken we pas de vruchten na 50 jaar, want er zit een traagheid in het klimaatsysteem. Dus of we dat nu willen of niet, de komende decennia zal het klimaat verder uit de hand lopen. En dat is niet alleen een uitdaging voor wie dicht bij de noordpool woont of aan de evenaar, want ook bij ons in Vlaanderen zullen we de verandering voelen. Dus zelfs als het ons lukt om nu alle afgesproken maatregelen wereldwijd uit te voeren die de verdere opwarming van de aarde dienen tegen te gaan, dan nog ontkomen we niet aan de grillen van het veranderende weer, en blijft aanpassing aan dat extreme weer ook in Vlaanderen geboden.”

Luuk Boelens, voorzitter DKA-V: “Ons aanpassen aan de klimaatverandering raakt aan een veelheid van maatschappelijke domeinen zoals veiligheid, gezondheid en welzijn. Momenteel is het extreme neerslag die de grootste economische schade veroorzaakt. De geschatte schade van rivieroverstromingen bedroeg in Europa in 2013 bijna 13 miljard euro, die van stortregens in het voorjaar van 2016 meer dan 5 miljard. Stormen en overstromingen hebben de Belgische verzekeraars in 2015 circa 350 miljoen gekost. Het stedelijk hitte-eiland effect heeft echter de meeste invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Zo ging de hittegolf van 2003 gepaard met een geschatte oversterfte van 2.000 personen. Thans wordt nog teveel vertrouwd op (civiel)technische maatregelen. Omwille van de onvoorspelbaarheid en omvang van de weersextremen, wordt steeds duidelijker dat dit niet langer voldoende is. Ook de ruimtelijke en de sociaaleconomische veerkracht moet versterkt worden.”

DKA-V pleit voor een klimaatreflex die dwars door alle beleidsdomeinen heen gaat. De denktank benadrukt ook de noodzaak van een Vlaamse Task Force Adaptatie die relatief zelfstandig en los van het regulier beleid, samen met burgers, bedrijven en overheden specifieke acties onderneemt. Al deze acties hebben tot doel de ruimtelijke en sociaaleconomische veerkracht van de Vlaamse samenleving te vergroten.

take down
the paywall
steun ons nu!