Vakbonden na het Zomerakkoord: “Krachtdadig optreden tegen sociale en fiscale onrechtvaardigheid”

Ook na de cosmetische aanpassingen aan het Zomerakkoord kunnen de regeringsmaatregelen op geen genade rekenen bij de vakbonden. De betoging van 19 december gaat door en het ABVV beraadt zich al over verdere acties.

dinsdag 12 december 2017 17:31
Spread the love

Het wetsontwerp waarin verschillende onderdelen van het zogenaamde Zomerakkoord gepropt werden, moest vandaag voor het eerst besproken worden in de commissie van het federaal parlement. Maar die bespreking werd uitgesteld. Officieel omdat de teksten niet op tijd geprint raakten, officieus omdat er nog altijd gesleuteld wordt aan de teksten. De regering wil de maatregelen nochtans voor de kerstvakantie door het parlement jagen. Van een ernstig parlementair debat – laat staan van het bijsturen van de teksten – zal geen sprake zijn. Het parlement wordt louter ingeschakeld als veredelde applausmachine.

Nog voor de meerderheidspartijen braaf op het groene knopje zullen drukken, komt er nog één grote betoging van de vakbonden. Zij evalueerden dinsdag de kleine aanpassingen aan het Zomerakkoord en hun oordeel klinkt eensluidend negatief. De betoging komt er dus en er wordt gemikt op minstens 40.000 deelnemers. Dat wordt dan meteen de vijfde grote betoging tegen deze regering.

Grootste doorn in het oog is de hervorming van de vennootschapsbelasting die uitgedraaid is op een verlaging van de belasting die bedrijven moeten betalen. “Met de hervorming van de vennootschapsbelasting  slaat de regering een bijkomend groot gat in de staatskas. Dat is af te leiden uit alle adviezen, óók dat van de Nationale Bank. En dit bovenop de krater van de tax shift, nog steeds 4,8 miljard euro volgens de laatste berekeningen van diezelfde Nationale Bank. Hiermee blijft de regering potdoof voor de kritiek van vele instellingen. Volgens hen zal het zwaar verlaagde KMO-tarief de doorgroei van ondernemingen fnuiken en de belastingvlucht naar vennootschappen aanmoedigen”, reageert de christelijke vakbond ACV. 

Ook het ABVV vreest dat de hervorming van minister van Financiën Van Overtveldt een gat zal slaan waarvan de omvang onderschat wordt. “Om ons de bittere pil te laten slikken, belooft de regering een minimale vennootschapsbelasting. Dit is een illusie, want het risico is groot dat de hervorming totaal niet uitvoerbaar zal zijn omdat ze niet conform de Europese regels is.”

6000 euro onbelast bijklussen

Voortaan kunnen mensen die al minstens 4/5 werken onbelast 6000 euro per jaar bijverdienen. Ondanks het vele protest tegen deze maatregel uit werknemers- én werkgevershoek, kwamen er slechts cosmetische aanpassingen (zo komen er bekwaamheidseisen voor bepaalde zorgtaken).

Het ABVV is hard voor die maatregel: “Met dit nieuwe wetsontwerp zet de regering de deur wagenwijd open voor sociale dumping. In tegenstelling tot wat ze beweert en tegen het unaniem advies in van de sociale partners, wenst de regering op deze manier zwartwerk te legaliseren en oneerlijke concurrentie te versterken. Dit is een extra cadeautje dat de staat en de werknemers duur zal komen te staan. Volgens de FOD Financiën zal dit immers tot 150 miljoen euro aan budgettaire inkomsten kosten. In wiens voordeel? Niet van de gebruikers, noch de werknemers. Enkel naamloze vennootschappen zonder gezicht zoals Uber en Deliveroo zullen hier baat bij hebben.”

Het ACV schrijft daarover: “Zowel de dreigend uitholling van de sociale zekerheid, als  de verdringing van reguliere werkgelegenheid worden genegeerd. Zo wordt de activiteitenlijst voor verenigingswerk zowaar nog verbreed tot alle activiteiten in het sociaal-culturele volwassenenwerk en tot alle culturele en artistieke organisaties. Slechts voor twee activiteiten, in de sfeer van zorg, wordt getracht de kwaliteit van diensten iets beter te bewaken. De ultieme oproep om de rechten van huispersoneel niet te ondergraven wordt genegeerd. Overigens mogen digitale platformen gewoon hun zin blijven doen, zonder beperking qua activiteiten, qua doelgroep en qua kwaliteitscriteria. En voortaan dus zelfs zonder enige personenbelasting en sociale bijdrage.”

Sociaal overleg

De derde ergernis van de vakbonden gaat over het dwarsbomen van het sociaal overleg. “De sociale partners mochten over de meeste maatregelen uit het zomerakkoord zelfs geen advies geven: de 46-urige werkweek in horeca, de herinvoering van jeugdlonen, de versoepeling van uitzendarbeid, de nacht- en zondagwerk in e-commerce, de uitbreiding van flexijobs, de vrijstelling van belastingen en bijdragen voor wie via digitale platformen werkt,… En als toch advies werd gegeven, wordt dat nagenoeg straal genegeerd. Zelfs unanieme adviezen van de Nationale Arbeidsraad in uitvoering van het interprofessioneel akkoord (mobiliteitsbudget, 500 euro bijverdienen, innovatieve arbeidsorganisatie) worden niet of nauwelijks beantwoord”, zegt het ACV daarover.

De betoging van 19 december richt zich op het pensioenbeleid van de regering. De invoering van het puntensysteem bij de berekening van de pensioen is één van de laatste socio-economische maatregelen die deze regering nog op de plank heeft liggen. Als het van het ABVV afhangt, stopt het protest niet bij deze betoging. “Het Federaal Comité zal op 23 januari bijeenkomen om te beslissen over de mogelijkheid om een algemene staking te organiseren tijdens de eerste week van februari”, klinkt het.

take down
the paywall
steun ons nu!