Trump ziet niets in Migrant Compact

De Verenigde Staten zullen zich niet engageren in een Migrant Compact. Zo’n overeenkomst legt de veiligheid en rechten van migranten en vluchtelingen vast. Van de America First-benadering wordt niet afgeweken.

vrijdag 8 december 2017 18:01
Spread the love

Civicus, de alliantie voor burgerparticipatie, reageerde fel op de Amerikaanse terugtrekking en stelde tegelijk een eigen verklaring voor over klimaatgerelateerde verhuizingen: Climate Induced Displacement of CID.

Het voorstel voor zo’n wereldwijd engagement kwam er tijdens de International Civil Society Week (ICSW) in Suva, de hoofdstad van Fiji, waar deze week een conferentie plaatsvindt met meer dan 700 deelnemers uit 109 landen waar onderwerpen worden besproken die variëren van mensenrechten tot het broeikaseffect. Vandaag willen de deelnemers tot een slottekst komen.

Klimaatmigratie

“Hele gemeenschappen en landen worden verplaatst door de veranderende weerpatronen, stijgende zeespiegels en andere rampen. De reactie hierop is telkens heel ad hoc”, zegt Danny Sriskandarajah, de ceo van Civicus, die de bijeenkomst in Suva organiseert.

“Met onze verklaring zeggen we dat er nood is aan een vastgelegde overeenkomst over hoe we omgaan met migratie die veroorzaakt wordt door gebeurtenissen die kunnen worden gelinkt aan het klimaat. Het belangrijkste principe is dat we deze mensen met waardigheid en respect behandelen. Ze treffen zelf immers geen schuld.”

Amerikanen, alleen Amerikanen

De Verenigde Naties (VN) hebben een ambitieus plan en willen een meer humane strategie rond migratie uitwerken. Maar de regering-Trump heeft zich teruggetrokken, zeggende dat dit plan niet in overeenstemming kan worden gebracht met de Amerikaanse soevereiniteit en ook indruist tegen het Amerikaanse immigratiebeleid. President Trump ziet het voorgestelde pact als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Trumps besluit werd vertolkt door Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN. “Onze beslissingen over migratie moeten altijd door Amerikanen en alleen door Amerikanen worden genomen”, zei Haley. “We zullen beslissen hoe we onze grenzen het best kunnen bewaken en wie ons land mag binnengaan”, verklaarde ze.

Sriskandarajah is verbijsterd door de terugtrekking van Trump. “De hele westerse wereld gelooft dat je wereldwijde mobiliteit kunt beheren. Het feit dat de VS zich terugtrekken is echt zorgwekkend. Menselijke mobiliteit heeft altijd bestaan en zal nog toenemen. We hebben dus verstandige samenwerkingsvormen nodig om hiermee om te gaan en dit goed te beheren”, zegt hij. “Zij die al verdreven zijn uit hun huizen door de gevolgen van klimaatverandering, worden overgelaten aan de menselijkheid van andere landen.”

Global Compact

Onder Trump is de houding van Amerika ten aanzien van migratie verhard. De president wil een muur bouwen tussen de VS en Mexico, hij wil illegale immigranten arresteren en legale migratie vertragen. Ook heeft Amerika zich teruggetrokken uit verschillende internationale engagementen waaronder het klimaatakkoord van Parijs.

Het ‘Global Compact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie’ zal naar verwachting in september 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN. De organisatoren van de bijeenkomst van deze week wilden het belang ervan onder de aandacht brengen. Maar veel activisten zijn nu net meer bezorgd over de mogelijke ondergang van de overeenkomst.

Ondertussen melden conservatieve, pro-Trump websites het “goede” nieuws met triomfantelijke koppen. Zo kopte Redstate.com: “VS trekken zich terug uit Obama-overeenkomst over massale migratie”.

Verhaal beter vertellen

“Dit is duidelijk een beslissing die we betreuren maar ik denk dat er nog voldoende tijd is voor Amerikaans engagement”,  zegt de woordvoerder van de VN Stephane Dujarric over de terugtrekking van de VS. “Het besluit mag evenwel niet leiden tot een verstoring van wat wij zien als een duidelijke en unanieme uitkomst van de Verklaring van New York over een dergelijke Global Compact. Ik breng ook in herinnering dat die niet juridisch bindend is, enkel gebaseerd op internationale samenwerking en altijd de nationale belangen van landen respecteert.”

“Het succes van een globale overeenkomst over migratie rust op het grote aantal landen dat er politiek en moreel kan achter staan en de bereidwilligheid om de samenwerking op regionaal en internationaal niveau te verbeteren”, zegt Louise Arbour, de VN-speciale vertegenwoordiger over Migratie.

“Het positieve verhaal van migratie is duidelijk, het moet enkel beter verteld worden”, concludeert Dujarric.

take down
the paywall
steun ons nu!