Amnesty waarschuwt voor tasers bij politie

Als testproject mogen veertien Belgische politiezones binnenkort gebruik maken van stroomstootwapens. Onverantwoord, zegt Amnesty International, omdat het wettelijk kader niet klaar is en misbruik dreigt.

woensdag 6 december 2017 17:18
Spread the love

“Het risico dat die wapens met zich meebrengen, wordt duidelijk onderschat”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty. “Het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader voor het gebruik ervan in België is zorgwekkend. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de agenten zelf, maar kan ook leiden tot misbruik van die wapens”.

Volgens De Grave kunnen de tasers ernstige verwondingen veroorzaken en zelfs dodelijk zijn. “Daarom moet het gebruik ervan wettelijk worden geregeld”, zegt hij. “Het afvuren van een stroomstootwapen mag alleen toegelaten worden in levensbedreigende situaties, wanneer een minder verregaande oplossing niet mogelijk is.”

Twee standen

Een stroomstootwapen kan doorgaans in twee standen gebruikt worden: een ‘schietstand’ waarbij twee elektrodes worden afgevuurd die zich vasthaken op het doelwit, en de ‘drive-stun mode’, waarbij het wapen direct op het lichaam wordt gebruikt.

De eerste methode is erop gericht een persoon tijdelijk uit te schakelen, terwijl de drive-stun mode vooral bedoeld is om iemand volgzamer te maken door het toebrengen van ernstige pijn. Maar volgens Amnesty is die methode doorgaans minder effectief en zijn er meerdere stroomstoten nodig, waardoor het risico op ernstige verwondingen en overlijden groter wordt. Bovendien, zegt de organisatie, wordt het risico groter dat die stand misbruikt wordt om bijvoorbeeld om te folteren.

“Een stroomstootwapen direct op het lichaam gebruiken leidt tot zeer hevige pijn en wekt vaak extra verzet op”, zegt De Graeve. “Het is zeer twijfelachtig of deze toepassing noodzakelijk is voor legitieme ordehandhaving. Dergelijk gebruik toelaten zal leiden tot mishandeling. Amnesty heeft tal van gevallen gedocumenteerd waarbij bijvoorbeeld reeds geboeide mensen toch nog worden geëlektrocuteerd, enkel om pijn aan te richten.”

Verenigde Staten

Amnesty verwijst naar onderzoek in andere landen waar de stroomstootwapens al lang gebruikt worden in de ordehandhaving. In de Verenigde Staten werden vele honderden doden in verband gebracht met het gebruik van stroomstootwapens. In zeker vijftig gevallen was het gebruik van de wapens de directe doodsoorzaak of speelde het een beslissende rol.

Het Antifoltercomité van de Verenigde Naties wees België al in 2014 terecht omdat het gebruik van stroomstootwapens onvoldoende gereguleerd is. “Het is onverantwoord dat België nu een stap verder zet zonder eerst de aanbevelingen van de VN uit te voeren”, besluit De Graeve.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!