Hoe klimaatverandering de kredietwaardigheid van kuststeden bedreigt

Moody’s, een van de grootste ratingbureaus ter wereld, dreigt de kredietrating van Amerikaanse kuststeden te verlagen als ze zich niet wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

dinsdag 5 december 2017 13:43
Spread the love

Het bureau analyseert in een nieuw rapport de toegenomen klimaatrisico’s voor Amerikaanse staten en steden aan de kust. Als die hun burgers en infrastructuur niet beter wapenen tegen de stijgende zeespiegel en extreem weer, lopen ze een groter risico om bankroet te gaan, redeneert Moody’s, en komt hun kredietwaardigheid dus in het gedrang.

Moody’s verwijst eronder meer naar de impact van Katrina op New Orleans. De orkaan vernielde er niet alleen heel wat infrastructuur, maar deed ook de inkomsten van de stad aanzienlijk dalen en een groot percentage van de bevolking verliet de stad permanent.

Het bureau zal voortaan zes indicatoren gebruiken om de kwetsbaarheid van staten en steden voor de effecten van de klimaatverandering in kaart te brengen, waaronder het aandeel van de economie dat aan de kust gegenereerd wordt, de kwetsbaarheid voor orkanen en ander extreem weer, en het aantal huizen dat in overstromingsgebied is gebouwd. Staten als Texas, Florida, Georgia en Mississippi lopen volgens het rapport het grootste risico.

“We gaan er wel van uit dat staten en gemeenten strategieën zullen uitwerken om de impact van de klimaatverandering het hoofd te bieden, maar ook die zullen duur zijn en dus gevolgen hebben voor de kredietwaardigheid”, zegt Moody’s-topman Michael Wertz.

Het nieuws kan belangrijke gevolgen hebben voor de begroting van de lokale overheden: ratings van bureaus zoals Moody’s vormen een belangrijke leidraad om het risico van obligaties in te schatten. Hoe groter dat risico, hoe groter de interest die staten en steden zullen moeten betalen om investeerders over de streep te trekken.

take down
the paywall
steun ons nu!