Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Milieu, Politiek, België -

Belgische kustbewoners dienen klacht in tegen Franse kerncentrale

Een twintigtal bewoners van de Belgische kust hebben vandaag in de Franse grensstad Duinkerke formeel klacht ingediend tegen de Franse staat en EDF, de uitbater van de kerncentrale van Gravelines. Hiermee protesteren de burgers en mandatarissen uit de Vlaamse kustregio, waaronder Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte, tegen de gebrekkige beveiliging van de Franse kerncentrale.

dinsdag 5 december 2017 00:23
Spread the love

Gravelines, de op één na grootste Europese kerncentrale, ligt op amper 30 km in de dominante windrichting van de Belgische kust en is met een vermogen van 5400 MW bijna zo groot als het volledige Belgische kernpark. Voor veel kustbewoners vormt Gravelines dan ook een directere dreiging dan de Belgische centrales.

“Net als de Belgische reactoren is ook Gravelines onvoldoende bestand tegen aanvallen”, zegt Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België en aanwezig in Duinkerke. “De Franse staat en uitbater EDF weigeren voorlopig hun verantwoordelijkheid op te nemen en brengen zo burgers in Frankrijk én België in gevaar.”

De centrale van Gravelines is als gevolg van haar ligging en ontwerp erg kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf. Vooral de koelbekkens voor gebruikte splijtstof, waar zich de grootste concentratie aan radioactiviteit bevindt, zijn hier niet tegen bestand. De Franse autoriteiten en EDF zijn hiervan al langer op de hoogte, maar nemen onvoldoende initiatieven om de beveiliging te verbeteren. [1]

Verschillende bezorgde burgers namen hierop het initiatief om klacht in te dienen voor het in gevaar brengen van derden. [2] Ze kregen hierbij de steun van o.a. Greenpeace en de lokale afdelingen van sp.a en Groen. Samen met Franse burgers legden in Duinkerke in totaal bijna 80 mensen klacht neer tegen de centrale van Gravelines.

Terzelfdertijd dienden honderden burgers uit grensplaatsen in Luxemburg, Duitsland en Zwitserland klacht in tegen de nabijgelegen Franse kerncentrales van Cattenom, Fessenheim en Bugey.

Noten:

[1] In oktober bezorgde Greenpeace Frankrijk nog een vertrouwelijk rapport hierover aan de bevoegde autoriteiten: “De veiligheid van de kernreactoren en van de bassins voor splijtstofopslag in Frankrijk en België en de bijbehorende maatregelen ter versterking”. Om veiligheidsredenen werd hiervan enkel een beperkte samenvatting gepubliceerd, die u hier kunt vinden.

[2] Onder de Belgische burgers die klacht indienden waren o.a. de burgemeesters Johan Vande Lanotte (Oostende) en Steve Vandenberghe (Bredene).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!