Nieuws, Economie, Politiek, België -

Door het ‘pensioengeknoei’ heeft regering-Michel een vijfde nationale betoging aan de broek

Op 19 december organiseren de vakbonden voor de vijfde keer een nationale betoging tegen de regering-Michel. Deze keer ligt de nadruk op de pensioenhervormingen.

donderdag 30 november 2017 16:14
Spread the love

Aanvankelijk moest het een actie worden van de Brusselse afdelingen van de vakbonden aan de Pensioentoren bij het Zuidstation. Maar dat plein zal te klein zijn voor het volk dat er verwacht wordt. De lokale actie wordt uitgebreid tot een nationale betoging die begint aan het Noordstation.

De druk van onderuit bleek te groot. Dat was al zichtbaar op twee regionale actie in Charleroi en Luik eerder deze maand. Daar kwamen respectievelijk 6.000 en 10.000 mensen op straat. Ook het succes van de speciale website van het ACV over de pensioenen – www.pensioengeknoei.be – was een aanwijzing dat het onderwerp leeft. Meer dan 80.000 mensen stuurden een boze mail naar de regering. Op die website is nu te lezen:

‘De regering luistert niet naar de e-mails van 80.000 bezorgde burgers. Daarom: betoging voor goede en zekere pensioenen. Betoging voor werk dat vol te houden is.’

De meest in het oog springende pensioenmaatregel van deze regering is natuurlijk de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67. Maar daarnaast nam de regering nog tal van andere maatregelen die een grote impact hebben op de hoogte van het pensioen. Het statuut van vastbenoemde ambtenaar gaat op de schop en dus ook het hogere pensioenen van die ambtenaren. Bruggepensioneerden en langdurig werklozen bouwen minder pensioen op.

My Pension

Vorige week besliste het parlement nog dat iemand die langer dan 45 jaar werkt meer pensioen kan opbouwen. Die maatregel heeft wel het perverse effect dat wie werkloos wordt of met brugpensioen gaat na 45 jaar tot 100 euro pensioen per maand kan verliezen.

Het pensioen met punten moet de kers op de taart worden. Hoe dat er precies zal uitzien, is nog niet bekend want de wetteksten zijn nog niet klaar. Maar uit verklaringen van de minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) kunnen al min of meer de grote lijnen opgemaakt worden. Voor elk gewerkt jaar krijgt een persoon één punt (iets meer als het om een zwaar beroep gaat of als het loon ver boven het gemiddelde uitsteekt). Zo zal een werkneemster/werknemer wel kunnen weten hoeveel punten zij/hij gespaard heeft, maar pas vlak voor de pensionering zal duidelijk worden welk bedrag daar tegenover staat.

De regering liet al weten dat het bedrag per punt zal afhangen van ‘de demografische en financiële ontwikkelingen van het pensioenstelsel en de stijging van de levensverwachting’. Met andere woorden: een nieuwe crisis zoals die van 2008 kan een impact hebben op de hoogte van het bedrag. Of een ander scenario: een minister van Financiën laat de begroting ontsporen en de regering beslist dat recht te trekken door het pensioenbedrag per punt te laten dalen.

De invoering van het puntensysteem maakt de website mypension.be meteen weer overbodig. “Het puntensysteem zorgt dus voor onzekerheid waar werknemers en een waardige sociale bescherming niet bij gebaat zijn. Bovendien worden de inspanningen die de laatste 10 jaar geleverd zijn en de tientallen miljoenen euro’s die geïnvesteerd zijn om MyPension te maken tot wat het nu is, zonder meer ongedaan gemaakt”, schreven de vakbonden daarover.

Op de betoging van 19 december zullen nochtans veel werknemers meelopen die de voorbije dagen eens naar mypension.be gesurft zijn en die geschrokken zijn van het lage bedrag en de late leeftijd waarop ze met pensioen kunnen. Maar met het puntensysteem wordt het dus nog erger en vooral veel onzekerder.

take down
the paywall
steun ons nu!