Bron: PxHere
Opinie, Nieuws, Europa, Milieu, Politiek, België -

Belgische bedrijvencoalitie vraagt ambitieuze beslissing rond Europees energiebesparingsbeleid

Een cruciale stemming vindt vandaag plaats in het Industrie Comité van het Europees Parlement over het Europees energiebesparingsbeleid tot 2030. Energy Saving Pioneers, een coalitie van meer dan 30 bedrijven actief in België, onderstreept het belang van de stemming. “Energiebesparing is goed voor de economie, de werkgelegenheid en het klimaat. We hopen dat de Europarlementsleden kiezen voor ambitie en niet voor de amendementen van schaduwrapporteur Anneleen Van Bossuyt (N-VA) .”

dinsdag 28 november 2017 11:33
Spread the love

De Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) biedt een kader voor het Europees en Vlaams energiebesparingsbeleid. De Richtlijn geeft aan hoeveel en hoe energie te besparen tegen 2020. Momenteel ligt een herziening van deze richtlijn voor in het Europees Parlement om het energiebesparingsbeleid door te trekken naar 2030. Een cruciale horde in het wetgevend proces is de stemming morgen in het Industrie Comité, dat de toon zet voor de plenaire stemming in het Parlement rond 15 januari.

De stemming belooft spannend te worden. Twee groepen staan qua visie recht tegenover elkaar. Een grote coalitie van fracties (S&D ALDE, GUE-NGL, Greens en EFDD) steunen een ambitieus energiebesparingsbeleid met een bindende doelstelling van 40 procent tegen 2030. Maar alternatieve amendementen van de Europese Volkspartij (EPP) en Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) dreigen de hele Richtlijn onderuit te halen door een niet bindende doelstelling van 30 procent naar voren te schuiven en tal van uitzonderingen en achterpoortjes toe te voegen.

Anneleen Van Bossuyt van N-VA heeft als schaduwrapporteur voor de ECR-fractie de zwakke amendementen onderhandeld. Die afzwakking leidt volgens de Europese Coalitie voor Energiebesparing tot:

  • 15 procent meer gasimport
  • 157 miljard lager BNP van EU landen
  • 690.000 minder jobs
  • 12,4 procent meer CO2 uitstoot door gebouwen
  • 830 euro hogere energierekeningen

“De voorstellen van Van Bossuyt zetten het energiebesparingsbeleid in Europa de facto stop. Op die manier laten we veel kansen liggen”, reageert Benjamin Clarysse, van Energy Savings Pioneers. “Onze Europarlementsleden hebben de keuze tussen het verzekeren van continuïteit en of een duik in onzekerheid. De EPP-ECR voorstellen bieden niet de duidelijkheid die investeerders nodig hebben en zullen de Vlaamse economie en competitiviteit schaden.”

Energy Saving Pioneers vraagt een bindende energiebesparingsdoelstelling van 40 procent in combinatie met bindende nationale doelstellingen. De verplichting om jaarlijks 1,5 procent extra energie te besparen moet behouden blijven en de achterpoortjes moeten gesloten worden.

take down
the paywall
steun ons nu!