Joke Schauvliege. Bron: Wikimedia Commons
Open brief, Europa, Milieu, Politiek, België - Renaat Devreese

Minister Schauvliege, maak bio niet monddood

De biosector én de biomarkt groeien jaar na jaar en de maatschappelijke vraag naar een duurzame landbouw wordt steeds groter. 70 bioboeren, verwerkers en distributeurs uit de biosector vragen minister Joke Schauvliege om het totale budget voor het strategisch plan 'bio' eerder op te krikken, in plaats van te besparen op de werkingsmiddelen van hun sectororganisatie.

maandag 27 november 2017 17:42
Spread the love

Mevrouw de minister, uw recente beslissing om de werkingsmiddelen van onze sectororganisatie, BioForum Vlaanderen, quasi te halveren, heeft ons ten diepste geraakt. BioForum zou wel nog subsidies ontvangen voor ketenwerking en de ondersteuning van de bedrijven, maar niet langer om de consument correct en volledig te informeren over bio of om mee het maatschappelijk debat te voeren. Het is opvallend dat, net waar het over visievorming gaat voor de toekomst van de landbouw, of over de kritische rol die bio kan spelen voor meer duurzaamheid, de Vlaamse overheid afhaakt.

Mogen wij u er aan herinneren dat biologische landbouw niet louter een economische opportuniteit is in tijden waarin de consument vraagt naar veilige en duurzame producten? Bio creëert een dynamiek waarin actief wordt nagedacht over een manier van boeren die, zowel op sociaal vlak als voor ons milieu, in de toekomst nog mogelijk moet blijven. Biologisch boeren is meer dan één van de mogelijkheden die een landbouwer heeft: het is een bewuste keuze voor een duurzame manier van voedsel produceren en dat moet het blijven!

Gemiste kansen

We betreuren de beslissing van de Vlaamse overheid: de biosector én de biomarkt groeien jaar na jaar en de maatschappelijke vraag naar een echt duurzame landbouw wordt steeds groter. Het meest recente Biorapport van het Departement Landbouw biedt wat dat betreft duidelijke informatie. Met 0,9 procent van het areaal bio komt Vlaanderen op de beschamende allerlaatste plaats in de Europese ranking. Dit cijfer staat in schril contrast met landen als Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Spanje, landen waarvan men toch moeilijk kan beweren dat de landbouw er niets te betekenen heeft. Het zijn niet toevallig de landen waar de overheid zelf bewust en resoluut kiest voor biolandbouw, en die keuze ook niet onder stoelen of banken steekt.

Onze sector is klein, maar toekomstgericht. Wij willen als sector duurzaam blijven groeien, want de druk tot schaalvergroting en specialisatie wordt steeds groter. Wij willen niet dat de biologische principes uitgehold worden. De voorwaarden uit het lastenboek zijn voor ons een vertrekpunt, van waaruit we onze bedrijven en de voedselconsumptie willen verduurzamen, met respect voor boer, consument en leefomgeving, hier en in de rest van de wereld. Een overheid die toekomstgericht denkt, zou de vertegenwoordiging van een dergelijke duurzame sector, die nu weliswaar nog klein is, maar het potentieel heeft om nog veel te groeien, moeten toejuichen en steunen. Om dat mogelijk te maken, hebben we nood aan een sectororganisatie zoals BioForum, die effectief onze belangen en die van een duurzame, toekomstgerichte landbouw behartigt.

Wat de groei van de bioconsumptie betreft staat ons land dan weer op de vierde plaats in de Europese ranglijst van groeilanden. Meer dan 90 procent van de consumenten koopt wel eens een bioproduct, en de totale besteding aan bioproducten groeit niet, ze “boomt”. Men moet geen bolleboos zijn in economie om het besluit te trekken: we laten ongelofelijke kansen liggen voor onze boeren! De voortdurend toenemende vraag van de consumenten naar bio wordt immers ingevuld met importproducten uit de landen waar de overheid de bioproductie promoot en betekenisvol ondersteunt.

Op haar beurt verdwijnt deze Europese productie dan ook nog eens in het niets naast de wereldwijd toenemende bioproductie. Mevrouw de minister, we zijn grandioos de trein aan het missen.

Ook de consument wordt slachtoffer

Het gaat hier niet alleen om onze belangen. Onze consumenten betalen een meerprijs omdat zij kiezen voor een product dat de kosten internaliseert. Ook zij moeten geïnformeerd worden door een organisatie die de waarden van bio uitdraagt en verdedigt. Er is nood aan meer (in plaats van minder) en degelijke consumentencommunicatie, die niet enkel inzet op louter generieke info, zoals bij deVlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Enkel zo komen ook de waarden en het duurzame karakter van onze sector positief in de kijker.

Dat de communicatie naar de consument voortaan enkel nog door de VLAM zou uitgevoerd worden, is een slag in het gezicht, zowel van iedereen die in de biosector actief is, als voor de vele bioconsumenten. Dit is dan ook bijzonder ongeloofwaardig.

Er is een groot verschil tussen de opdracht van VLAM en die van BioForum Vlaanderen. VLAM moet de verkoop van bio stimuleren en voert dus in de eerste plaats promotie en marketing rond bio. Dat doen ze aan de hand van vrolijke campagnes over het brede aanbod of de smaak van bio. Bio Mijn Natuur, de consumentenwebsite van BioForum Vlaanderen, geeft daarentegen in de eerste plaats inhoudelijke informatie over bio. Het toont consumenten hoe biologische voeding tot stand komt en waar de biologische manier van werken verschilt van de gangbare.

Niet terugdraaien, maar opkrikken

Mevrouw de Minister, wij vragen u te kiezen voor een toekomstgericht landbouwbeleid waarin bio naar waarde geschat en ondersteund wordt. Criticasters kan u doorverwijzen naar het Biorapport, een rapport van uw eigen Departement, en derhalve een onverdachte bron. Daarin kan iedereen lezen voor welke toekomst de landbouw in de rest van Europa en wereldwijd kiest.

We vragen dan ook dat u de beslissing om de werkingsmiddelen van BioForum te verminderen, intrekt. Het budget van het strategisch plan moet eerder omhoog, zodat de biosector zichzelf verder kan ontwikkelen en ontplooien.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens bioboeren, bioverwerkers en biodistributeurs:

Renaat Devreese, Philip Sinnaeve, Lien De Bergh, Bart Van Parijs, Frederik Dossche, Marc en Lea Antonissen, Jean Pierre Mouton, Marleen Masson, Hendrik Verbeure, Vanya Verschoore, Filip Fraeye, Lode Speleers, Lieven Devreese, Michaël Crols, Béatrice Limpens, Heleen Dewanckele, Sofie De Blieck, Wim Vandenberghe, Jacques Gruson, Jos De Clercq, Lies Couckuyt, Benny Van de Velde, Jan Vanhuysse, Koen Meuwis, Jef Dries, Renaat Daem, Stefaan Deraeve, Luc Hollands, Frank Lambert, Kristina De Backer, Antoon Devreese, Johan Van Waes, Wouter Caerbout, Olivier Marescaux, Sandra Rydams, Leen De Haeck, Silke Devreese, Peter De Cock, Joke De Rocker, Johan Broekx, Katrien Quickshoudt, Herman De Meutter, Annita Blockx, Stefaan Van Acker, Frank Schelfhout, Jos Arits, Brecht Goussey, Herman D’Hauwe, Klaas Ysebaert, Roos Van Hecke, Sofie Van Slycken, Jens Mouton, Beaucarne Thierry, Hilde Nechelput, Frank Van de Steen, Erik Derinck, Johan en Mathias Hollevoet, Klaas Devreese, Koen Van Gelder, Bart Sys, Teja De Prins, Luc Meert, Marjolein Vermeersch, Mattias Plaetevoet, Hendrik David, Regine Laverge, Erwin Mertens, Sarah Michels, Jen Nold, Mark Van Den Berghe

take down
the paywall
steun ons nu!