Hugo van Dienderen pleit voor verkiesbare plaatsen voor ouderen. Zij kunnen met hun ervaring buiten de politiek een grote meerwaarde betekenen.
Opinie, Samenleving, Politiek, België -

GroenPlus eist verkiesbare plaatsen voor 60-plussers!

Deze week is het Ouderenweek. Dus extra aandacht voor die groter wordende groep. Die is ondervertegenwoordigd in de politiek. Daarom lanceert de ouderenwerking van Groen deze oproep aan de voorzitters van alle democratische partijen. Ouderen kunnen met hun ervaring de politiek verrijken.

woensdag 22 november 2017 00:06
Spread the love

Dat het aantal ouderen toeneemt, is geen nieuws!

In 2000 telde België 2.249.411 zestigplussers. Dat is 21,9 procent van de bevolking. Tegen 2050 zal hun aantal verder stijgen tot ongeveer 3,5 miljoen (32,5 procent van de bevolking). De sterkste toename verwachten we tussen 2010 en 2030.

Maar terwijl het aandeel van ouderen in de bevolking toeneemt, gebeurt in de politiek het omgekeerde. De gemiddelde leeftijd van onze verkozenen daalt voortdurend. De in 2014 verkozen Vlaamse parlementsleden waren gemiddeld 44 jaar oud. Amper 7 verkozenen zijn ouder dan 60, en het zijn allemaal mannen die al een lange politieke carrière achter de rug hebben.

Zijn verkozen zestigplussers dan nodig om de belangen van ouderen te verdedigen? Doen ze dat beter? En welke noden hebben die ouderen trouwens?

Dé oudere bestaat immers niet. Er is een wereld van verschil tussen een zestiger en een tachtiger. Tussen iemand met een riant pensioen en een eigen woning en iemand die het moet zien te redden met een gewaarborgd inkomen.

Maar 60-plus zijn betekent ook behoren tot een generatie die geen kinderen meer in huis heeft, op zoek is naar nieuwe uitdagingen, tijd heeft om nieuwe engagementen aan te gaan, levenservaring heeft en dus één en ander kan relativeren, dienstbaar wil zijn naar de volgende generatie (kinderen en kleinkinderen) en zorgzaam voor de vorige generatie (zorgbehoevende ouders).

Wanneer politici wetten maken vertrekken ze vooral van hun eigen realiteit; die van de ‘hardwerkende Vlaming’. De groeiende groep zestigplussers komt alleen in beeld als probleemgroep: onbetaalbare pensioenen, toenemende zorgkosten … In beleidsnota’s wordt het vrijwilligerswerk van de zestigplusser wel de hemel in geprezen, in de dagelijkse politieke besluitvorming wordt het belang ervan niet ernstig genomen. Dat heel veel ouderen nog altijd een creatieve bijdrage leveren aan onze samenleving, en veel zorg opnemen wordt onderbelicht.

Als iedereen die actief is als mantelzorger of vrijwilliger gedurende 4 dagen het werk neerlegt, draait de samenleving nog meer vierkant dan bij een vierdaagse staking van De Lijn.

Maar het groeiend aandeel ouderen in onze gemeentes vraagt ook om een aangepast beleid. Een andere inrichting van het openbaar domein, aangepaste mobiliteit, hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven zoals toilet maken, poetsen, koken … Ouderen zitten met heel wat vragen. Deze vragen komen te weinig aan bod in de dagelijkse politiek. Er wordt te veel boven de hoofden van de senioren gesproken, wanneer gezocht wordt naar antwoorden op vragen als: Heb ik de garantie dat er zorg is wanneer ik die nodig heb? Wie zal voor mij zorgen? Welk soort zorg wil ik? Wat als ik er alleen voor sta, ik minder mobiel wordt …

Een betere vertegenwoordiging van 60 plussers is dus een absolute meerwaarde voor de politiek. Niet alleen om de specifieke ouderenthema’s te behartigen. Iemand die na een carrière als gezondheidswerker, leraar, ondernemer, arbeider de stap zet naar de politiek brengt ook heel wat ervaring mee en draagt bij tot een politieke besluitvorming die de maatschappelijke realiteit beter weerspiegelt.

Oud is niet out, ook niet in de politiek.

Daarom pleit GroenPlus voor een evenredige vertegenwoordiging van ouderen in de politiek.

In alle partijen en op alle lijsten moeten 60 plussers een verkiesbare plaats krijgen.

Hugo Van Dienderen voorzitter GroenPlus

hugo.vandienderen@groen.be

https://www.groen-plus.be/

https://www.facebook.com/groenplus

take down
the paywall
steun ons nu!