Bron: Client Earth
Nieuws, Milieu, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Dit is er mis met de metingen van de Brusselse luchtkwaliteit

Regelmatig loop ik enkele rondjes door het Warandepark aan de Koningstraat in Brussel. Terwijl auto’s constant en masse over de kasseien langs het park dokkeren, schiet toch altijd even de vraag door m’n hoofd: hoe slecht zou de lucht zijn die ik hier inadem? En ik ben niet de enige. Vijf burgers voeren sinds meer dan een jaar een rechtszaak tegen het Brussels Gewest om de luchtkwaliteit beter aan te pakken. Op 16 november vond de belangrijkste hoorzitting plaats.

dinsdag 21 november 2017 08:05
Spread the love

Elke dag dat Lies Craeynest over de Kroonlaan fietst met haar dochter van 3 en haar zoon van 8 moet ze denken aan de vuile lucht en wat het doet met hun kleine longen die nog in volle ontwikkeling zijn. Terechte zorgen, aangezien Brussel niet bekend staat als een stad met de schoonste lucht. Sowieso leidt de slechte luchtkwaliteit in België in het algemeen jaarlijks tot het vroegtijdig overlijden van naar schatting 12.000 mensen. En de Europese Commissie heeft Brussel ook al op de vingers getikt voor de systematische inbreuken op de Europese normen voor luchtkwaliteit. Het Brussels Gewest doet dan ook te weinig tegen deze luchtvervuiling, vindt Craeynest.

Aanklacht tegen Brussels Gewest 

Samen met andere ongeruste ouders is ze daarom in 2015 het burgerplatform Schone Lucht Bxl gestart. Met vier Brusselaars én samen met Client Earth – een organisatie van sociaal bewogen advocaten die zich inzetten voor het milieu – zijn ze eind vorig jaar naar de rechter gestapt. Daar hebben ze een klacht ingediend tegen het Brussels Gewest. Hun eis is dat het Brussels Gewest verplicht wordt om een plan op te stellen tegen luchtvervuiling dat voldoet aan de Europese wetgeving.

De hoorzittingen gingen dit jaar in januari van start. Op 16 november vond de laatste en de meest belangrijke plaats. En de vijf burgers zijn duidelijk niet de enigen in Brussel die een schone lucht eisen. Het Poelaertplein voor het Justitiepaleis is die dag volgestroomd met mensen. Ze willen laten zien dat het niet enkel een strijd is van vijf burgers, maar dat het een breed gedragen vraag is aan de regering: ‘Help met het oplossen van het luchtvervuilingsprobleem, want mensen worden er nu ziek van.’ Meer dan 8.000 mensen hebben dan ook de petitie van SchoneLuchtBXL ondertekend. En op 20 november hebben bijna honderd artsen een brief aan de Brusselse regering gericht met de oproep iets aan de “dodende luchtvervuiling” te doen. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft daar zelfs “tevreden” op gereageerd. “De artsen hebben overschot van gelijk. We zijn blij dat er druk komt vanuit het middenveld”, aldus Smet in de krant De Standaard. Bron: Client Earth

Die druk is nodig om het Brussels Gewest te dwingen de plannen tegen de luchtvervuiling sterk te verbeteren. Al is het nog wachten op de uitspraak van de rechter. Ten laatste op 15 december wordt die verwacht. Concreet eisen de burgers dat er een beter plan komt om effectief de luchtvervuiling aan te pakken. Een plan dat voldoet aan de Europese wetgeving, duidelijke budgetten hanteert en een tijdslijn volgt die aangeeft welke waarden wanneer en op welke manier behaald moeten worden met welke bewijslevering.

Niet alle meetstations worden meegerekend

De plannen die nu bij het Brussel Gewest op tafel liggen zijn intussen al een stuk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Zo geldt er op gewestelijk niveau vanaf 2018 een lage emissiezone. Dat houdt in dat er maatregelen getroffen worden om de overgang van vervuilende vervoersmiddelen naar schonere vervoersmiddelen te versnellen. Maar volgens Client Earth zullen de voorlopig geplande maatregelen te weinig resultaat opleveren. Enkel Euro 0 en Euro 1 dieselwagens gaan vanaf dan verboden zijn, wat betekent dat enkel auto’s van meer dan 21 jaar oud van de straat moeten. En laten we wel wezen, hoeveel mensen rijden er nu in een auto van meer dan 21 jaar oud? “Op deze manier hebben we nog een lange weg te gaan om het teveel aan stikstofdioxide (NO2) in de lucht aan te pakken”, zegt Craeynest. “Sowieso had deze maatregel al in 2010 moeten ingaan, too little too late.” En de meest recente dieseltechnologie, de Euro 6, mag in 2025 nog steeds rondrijden ondanks het feit dat diesel de grootste oorzaak van NO2 is.

Bovendien wijzen Client Earth en de burgers het Brussels Gewest op het niet correct meten van de luchtkwaliteit en dus het niet correct doorgeven van de gegevens in rapporten aan de Europese Commissie. Niet alle meetstations worden namelijk opgenomen in de berekening van de Brusselse luchtkwaliteit.

Het gaat hier om de meetstations bij Kunst-Wet en Belliard. Een tijd lang hebben deze meetstations zelfs uitgestaan. Intussen staan ze wel aan, maar de metingen worden nog steeds niet meegerekend. Ze voldoen niet aan de gebruiksrichtlijnen, argumenteert het Brussels Gewest. Ze moeten staan op een afstand van 25 meter van de grootste vervuilingsbron op die locatie, maar staan blijkbaar op een afstand van 20 meter. “Maar het is aan het Gewest om op de drukste plekken de correcte meetmethodes toe te passen. Om in plaats daarvan te besluiten die locaties niet in de berekeningen op te nemen, is heel verkeerd”, stelt Craeynest.

Vooral omdat Kunst-Wet en Belliard bij de meest vervuilde plekken in het Brussels Gewest zijn. Craeynest: “Tijdens een eigen meetcampagne heeft Client Earth eens op deze plekken dubbel zoveel stikstofdioxide gemeten als de officieel gemeten waarden. Een zware overschrijding.” Door de cijfers van deze locaties niet mee te rekenen, geven we een veel lager gemiddelde door aan Europa dan de werkelijke. Volgens de officiële gegevens zou de lucht in Brussel minder vervuild zijn dan in Gent, maar deze ranglijst is dus niet representatief. 

Individu heeft niks aan gemiddeldes

Sowieso kan je je afvragen waarom het Brussels Gewest uitgaat van een algemene waarde voor geheel Brussel in plaats van de waardes per zone bij het toetsen aan de Europese regelgeving. Zodra de algemene waarde onder de Europese grens komt, dan zou de Brusselse luchtkwaliteit aan de regels voldoen. Maar als je als individu dag in dag uit op plekken als Kunst-Wet, de Wetstraat, Belliard en de Kroonlaan leeft, waar de waardes regelmatig boven de Europese grens uitsteken, dan heb je daar niks aan. De waardes zouden nérgens in Brussel overschreden mogen worden. 

Afwachten tot 15 december dus, als de rechter een uitspraak doet over onze lucht.

take down
the paywall
steun ons nu!