Bron: Flickr
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel - ORBIT vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Fedasil zet asielzoekersgezin eerst op straat en herziet na 14 dagen foute beslissing

Twee weken geleden werd ORBIT vzw gecontacteerd door een studente uit Leuven die zich inzet voor erkende vluchtelingen en asielzoekers in haar stad. Ze zocht onderdak voor een gezin dat na de indiening van een tweede asielaanvraag geen opvang meer kreeg van Fedasil. Het gezin werd met twee kinderen van 1 en 5 jaar de straat opgestuurd. Na tussenkomst van de Federale Ombudsman, de inzet van burgers en sociale organisaties kwam FEDASIL op haar beslissing terug. Het gezin krijgt vandaag opnieuw toegang tot de opvang.

maandag 20 november 2017 18:25
Spread the love

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en ORBIT vzw hebben deze kwestie reeds eerder aangekaart. Toen beloofde de staatssecretaris voor asiel & migratie een oplossing. ORBIT vzw vraagt met aandrang dat FEDASIL voor elke nieuwe situatie meteen de wet toepast: niemand opvang weigeren zonder rekening te houden met kwetsbaarheid en het hoger belang van het kind.

Opvangwet bepaalt strenge criteria voor weigering van opvang

In België hebben asielzoekers recht op opvang, vanaf het moment dat ze een asielaanvraag indienen tot op het einde van hun procedure. Dat staat in de opvangwet. Bij een meervoudige asielaanvraag mag FEDASIL de opvang weigeren als men van oordeel is dat de nieuwe asielaanvraag wordt ingediend om ‘tijd te rekken’. Maar de wet bepaalt ook dat FEDASIL altijd rekening moet houden met de kwetsbaarheid van de betrokkenen én het hoger belang van het kind. Daarenboven moet de weigering van opvang ook stééds individueel gemotiveerd worden.

In de motivatie van de weigeringsbeslissing voor het gezin in kwestie lezen we inderdaad dat FEDASIL vermoedt dat de nieuwe asielaanvraag alleen maar werd gedaan om tijd te winnen. De tweede asielaanvraag werd namelijk twee maanden na de negatieve beslissing van de eerste asielaanvraag ingediend. Dat vond FEDASIL verdacht snel. Kan zijn, maar de weigeringsbeslissing rept met geen woord over kwetsbaarheid van het gezin en het hoger belang van het kind.

FEDASIL past de wet pas toe na tussenkomst van derden

ORBIT vzw nam daarom meteen contact op met FEDASIL om te vragen, in het belang van de kinderen, toch opvang te bieden. Men zou het ‘bekijken’. Ondertussen stond het gezin nog steeds op straat. Twee dagen later liet FEDASIL verstaan toch niet te willen ingaan op de vraag naar onderdak.

Er restten ons twee opties: een advocaat onder de arm nemen en in beroep gaan tegen de weigeringsbeslissing, of een klacht neerleggen bij de federale ombudsman en het kinderrechtencommissariaat. Snel een goede advocaat vinden is niet eenvoudig, dus bewandelden we beide sporen. We zouden dan zien wat zou leiden tot een resultaat.

Op donderdag 9 november contacteerden we de federale ombudsman en het kinderrechtencommissariaat. De federale ombudsmen schreef op vrijdag 10 november een brief aan FEDASIL met de vraag om terug opvang te bieden. Een week ging voorbij, zonder nieuws. Maar voor het gezin stond de tijd niet stil. Twee weken lang werden zij ‘doorgegeven’ van de ene goedhartige medeburger aan de andere, waaronder ook landgenoten van het gezin. Elke dag opnieuw werd koortsachtig gezocht naar tijdelijk onderdak. Het kind van vijf kon ondertussen niet naar school. Van FEDASIL was er geen nieuws te horen.

Op vrijdagnamiddag 17 november kwam een verlossend telefoontje. FEDASIL kwam na veertien dagen terug op de weigeringsbeslissing. Ze erkenden dat de kwetsbaarheid groot is en dat het gezin toch recht heeft op opvang.

Structurele aanpak met respect voor kinderrechten is ook een politieke verantwoordelijkheid

ORBIT is oprecht blij dat een overheidsdienst terugkomt op een fout oordeel en de wet toepast. Onze vreugde bekoelde wel toen we die vrijdagnamiddag lazen dat het gezin zich enkel ‘tussen 9u30 en 12u’ kon aandienen bij de dienst ‘Dispatching’ van FEDASIL, om een opvangplaats te worden toegewezen. Dat kon niet meer en het weekend stond voor de deur. FEDASIL bleef tijdens een nieuw telefonisch contact onverbiddelijk. Regels zijn regels. ‘Ze moeten nog een weekend geduld hebben’.

Nog een weekend opvang zoeken dus, voor kinderen die al meer dan twee weken niet kregen waar ze recht op hadden. Gedurende 16 dagen namen burgers de verantwoordelijkheid van de overheid over. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en ORBIT vzw hebben deze kwestie reeds eerder aangekaart. Er waren verschillende voorbeelden van gezinnen die de straat werden opgestuurd. Toen beloofde de staatssecretaris voor asiel & migratie een oplossing.

ORBIT vraagt vandaag nogmaals aan FEDASIL om voor elke nieuwe situatie de wet toe te passen: niemand opvang weigeren zonder rekening te houden met kwetsbaarheid en het hoger belang van het kind. Niet alleen voor gezinnen en kinderen die door veel toevalligheden de weg vinden naar de juiste instanties om tóch gehoor te vinden, maar voor alle gezinnen en hun kinderen. Want voor elk gezin waarvan wij melding krijgen, zijn er velen zonder netwerk en contacten met hulpvaardige burgers.

De wet is er om de kwetsbaren te beschermen. Burgers hebben volksvertegenwoordigers verkozen om goede wetten te maken en/of goed te keuren. Zij geven de uitvoerende macht het mandaat om die wetten correct toe te passen. Zorg dat dat gebeurt en dat dergelijke schadelijke wetspraktijken voor kinderen zich niet meer herhalen.

take down
the paywall
steun ons nu!