Bron: Climaxi vzw / Foto: Jo Clauwaert
Verslag, Nieuws, Wereld, Europa, Milieu, Politiek, België - Filip De Bodt, Climaxi vzw

Bonn: Laat het vooruit gaan

Op de top in Bonn moet werk gemaakt worden van de uitwerking van de klimaatdoelstellingen van Parijs tot concrete eisen. Die doelstellingen worden best ook bijgeschaafd: in Parijs werd afgesproken om de maximale temperatuurstijging deze eeuw tot maximum 2 graden te beperken. Met die doelstellingen staat Vlaanderen onder water. Daarom organiseerde Climaxi een actie te Oostende, als voorbode van heel wat fietstochten die volgend weekend in de grote steden van Vlaanderen doorgaan.

maandag 13 november 2017 18:26
Spread the love

De Amerikaanse ex-NASA wetenschapper James Hansen laat dit weekend in de Franstalige kranten optekenen dat we zeker moeten afstevenen naar een maximum stijging van 1,5 graden. Bij twee graden komen onze kusten en laag gelegen steden onder water te staan.”

De conferentie in Bonn moet dus vanuit het voorzorgsprincipe stappen zetten die verder gaan dan in Parijs afgesproken is. Maar met de afspraken zelf gaat het niet eens zo goed.Bron: Climaxi vzw / Foto: Jo Clauwaert

De temperatuur beperken, betekent immers ook de uitstoot beperken tot minder dan 450 deeltjes per miljoen CO2 in de lucht. Maar in 2014 hebben we de 400 deeltjes al overschreden en momenteel gaan we verder in stijgende lijn en zitten aan 403. Zelfs koploper Duitsland haalt de prognoses momenteel niet. Daar wordt de laatste 25 jaar een daling genoteerd van 28 procent uitstoot. Om tot de beloofde 55 procent te komen in 2025 moeten de inspanningen er verdubbeld worden. Veel andere landen raken niet eens zo ver.

Hoop

Uiteraard is er ook hoop. Heel wat deelstaten, stadsbesturen en bedrijven willen in de VS het akkoord wel naleven. Zij openden een niet-officiële stand in Bonn. Luchtverkeer en scheepvaart, die tot nu toe buiten het akkoord gehouden werden, zouden in Bonn op de agenda staan en mee in het systeem geduwd worden. België wil samen met een aantal kleine eilandstaten een voortrekkersrol opnemen op vlak van scheepvaart. De Belgische vissersvloot staat internationaal bekend om zijn experimenten met lichter vistuig, dat een enorme brandstofbesparing met zich meebrengt. Men wil die kennis internationaal gaan verspreiden. Bron: Climaxi vzw / Foto: Jo Clauwaert

Anderzijds gaat het dan weer niet goed met het afbouwen van de nood aan fossiele brandstoffen. De Duitse auto-industrie blijft pal achter de verbrandingsmotor staan én men investeert verder in pijpleidingen die gas de komende tientallen jaren over Europa moet blijven vervoeren. 

België

Terwijl er op Europees vlak vrij veel kans is dat men de makkelijke doelstellingen van 2020 haalt, hinkt België zwaar achterop. Tegen dan zou de uitstoot met 26 procent moeten verminderd zijn. België zou daar volgens prognoses bijna 4 procent naast zitten. Dat komt gedeeltelijk door de verkeersinfarct die in dit land dagelijks georganiseerd wordt.

Volgens Climaxi moet men gaan beseffen dat de beperking van de klimaatopwarming een omslag vereist. Die moet zéér concreet zijn: goedkoper en beter openbaar vervoer moet de auto van de weg halen. Betere prijzen voor vissers en boeren moeten lokale economie stimuleren en de distributie van voedsel duurzamer maken.Bron: Climaxi vzw / Foto: Jo Clauwaert

Een veertigtal actievoerders trotseerde vandaag in Oostende weer en wind om deze eisen kracht bij te zetten. Ze namen plaats op de vloedlijn van het Klein Strand en deden alsof het opkomende water hen niet interesseerde. Ze wilden daarmee de link maken naar politici die doen alsof er niets aan de hand is op vlak van klimaatopwarming. 

Volgend weekend worden over het ganse land fietstochten georganiseerd die de eis naar een consequenter klimaatbeleid kracht moeten bij zetten. 

Climaxi brengt ook een beeldenreeks uit van Vlaamse steden die onder water staan als de twee graden temperatuurstijging er effectief aankomt.Bron: Climaxi vzwBron: Climaxi vzwBron: Climaxi vzw

take down
the paywall
steun ons nu!