Bron: Climaxi vzw
Nieuws, Milieu, Politiek, België - Climaxi vzw

Ctrl + Alt + Doel: Hoe zie jij de toekomst van ons energielandschap?

De federale overheid heeft op 17 oktober zijn energiebevraging gelanceerd. Via de website www.energiepact2050.be bevraagt men de inwoners over de toekomst van onze energiebevoorrading. Climaxi roept de bevolking op zijn mening te zeggen, al zijn de vragen soms dubieus en wordt het thema kernenergie uit de weg gegaan. Climaxi maakte samen met ontwerper Jo Clauwaert vliegensvlug een aansluitende affiche die mensen wat moet verbazen en mobiliseren.

vrijdag 20 oktober 2017 19:10
Spread the love

De bevraging neemt een kleine tien minuten in beslag maar heeft ook een aantal vrije ruimtes waar inwoners naar believen hun ideeën kunnen neerpennen. Soms zijn die vrije ruimtes nogal beperkt. Het komt er dus toch op aan om op voorhand te denken welke boodschap men kwijt wil. Die zal je namelijk in sommige gevallen in die vrije vakken moeten invullen. Zo wordt wel gevraagd welke energiemix men wil, maar worden geen expliciete vragen gesteld rond kernenergie. Als je vindt dat het sluiten van die scheurtjescentrales belangrijk is, dan moet je dat zelf bij de vrije onderwerpen zetten, onder vragen als: “Wat moet zeker aan bod komen in het energiepact”.

Het eerste hoofdstuk zet de sfeer en gaat over energiebevoorrading. Verder polst men ook naar de bereidheid van de bevolking om zelf inspanningen te doen. Daarbij horen ook de vragen naar het instellen van een CO2 taks of andere maatregelen rond vervoer en verwarming.

Er wordt zelfs gepolst naar de wenselijkheid om mensen in armoede al dan niet een beter toegang tot energie te leveren. Voor ons staat dit als een paal boven water. We vinden het zelfs een beetje pervers dat men dit uitgerekend op de Dag van de Armoede in een bevraging aan de bevolking voorschotelt. Climaxi hoopt dat er voldoende aandacht aan zal besteed worden in het uiteindelijke energiepact. Eén op vijf Belgen, en 125 miljoen Europeanen, leven in vandaag energiearmoede.

Positief is dan weer dat het stimuleren van openbaar vervoer, een van de door de bevolking meest naar voor geschoven klimaatvoorstellen tijdens de Climaxi-actie van 2015, mee opgenomen is bij de alternatieven.

Er is dringend werk aan de winkel

Afgelopen weekend toonde de Standaard aan dat de Vlaamse regering haar klimaatdoelstellingen voor 2030 in de verste verte niet zal halen. Voor de broeikasgassen mikte de overheid op een reductie van 15 procent, maar hoogstwaarschijnlijk stranden we op een luttele twee procent. ‘De realiteit is weerbarstiger dan we hadden gedacht’, en ‘Je kunt veel willen, maar de maatschappij moet het ook aankunnen’ horen we van Greenwash-winnaar Joke Schauvliege. Zo kan je de schuld wel makkelijk afschuiven op “de maatschappij” en “de realiteit”, maar echte actie ontbreekt.

Nochtans is er veel dat we kunnen doen. Investeer in openbaar vervoer, stimuleer energie-coöperatieven, leg warmtenetten aan en gebruik restwarmte, moedig lokale landbouw en korte ketens financieel aan, pas de betonstop effectief toe, vergroen de steden, bouw een betere sociale zekerheid uit, werk aan een sterk gedecentraliseerd energiesysteem, …

Laat dus zeker je stem horen! Neem 10 minuutjes de tijd en laat onze overheden horen hoe jij de toekomst van ons energielandschap ziet!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!