Bron: AF.mil
Nieuws, Economie, Politiek, België -

Besparen op pensioenen: Assez is Genoeg!

Donderdag 19 oktober organiseert het platform 'Assez is Genoeg' in Brussel een hindernissenparcours dat de maatregelen symboliseert die de pensioenen van vrouwen in gevaar brengen. Die hindernissen zijn alle reeds genomen of nog uit te voeren maatregelen van de federale regering. Het platform eist dat de volksvertegenwoordigers bij de start van het parlementair werkjaar de regering op het matje roepen.

donderdag 19 oktober 2017 14:28
Spread the love

Het platform Assez is Genoeg klaagt met zijn hindernissenparcours de maatregelen (‘hindernissen’) aan die de federale regering van CD&V, Open Vld, MR en N-VA reeds hebben beslist en die de pensioenrechten van vrouwen in gevaar brengen. Dat zijn:

 • het optrekken van de algemene pensioenleeftijd tot 67 jaar en verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen en voor ‘pensioen met bedrijfstoeslag’ (het vroegere ‘brugpensioen’) terwijl de gemiddelde loopbaan van vrouwen 36,6 jaar bedraagt tegenover 42,2 jaar voor mannen;
 • de afschaffing van het ‘tijdskrediet zonder motief’, dat heel vaak gebruikt door moeders als aanvulling op het verlof om familiale redenen;
 • de hervorming van het overlevingspensioen; 98 procent van de personen die er recht op hebben zijn vrouwen;
 • de beperking van het systeem van Inkomens Garantie Uitkering voor Ouderen (IGO) die in het bijzonder vrouwen met een migratie-achtergrond treft.
Bovendien plant de regering van Charles Michel nog meer ‘hindernissen’ voor de pensioenen, die vooral vrouwen zullen treffen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine bereidt met de goedkeuring van alle meerderheidspartijen CD&V, Open Vld, MR en N-VA nog een aantal bijkomende maatregelen voor die de pensioenkloof nog groter zullen maken:

 

 • een beperkende bepaling van wat precies ‘zware beroepen’ zijn;
 • een pensioensysteem op basis van punten, die werknemers moeten verdienen tijdens hun loopbaan;
 • de invoering van een systeem van deeltijds pensioen;
 • de zogenaamde modernisering van de ‘gezinsdimensie’, wat er op neerkomt dat de samenstelling en het gemeenschappelijke inkomen van een gezin van de werknemer als beperkende maatregelen worden meegerekend bij het berekenen van het pensioen;
 • de herziening van de gelijkgestelde periodes, die recht geven op bepaalde pensioenrechten.

Met de actie van een hindernissenparcours eist het platform Assez is Genoeg dat de federale volksvertegenwoordigers bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar de regering op het matje roepen en verantwoording eisen voor de gevolgen van de reeds genomen en geplande maatregelen op vlak van de pensioenen.

Het platform wijst er op dat pensioenen voor vrouwen het verschil uitmaken tussen bittere armoede en een menswaardig leven. De maatschappelijke context is nu al zeer ongelijk in het nadeel van vrouwen:

 • 66 procent van wie een pensioen heeft dat lager ligt dan de armoedegrens zijn vrouwen;
 • een zelfde percentage van zij die beroep moeten doen op een IGO-uitkering zijn vrouwen;
 • de gemiddelde pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt 330 euro per maand.

Assez is Genoeg is een platform dat verschillende vrouwenorganisaties samenbrengt. Het gemeenschappelijke doel van het platform is het aanklagen van maatregelen en beleid die de bestaansonzekerheid van vrouwen doen toenemen en de sociaal-economische ongelijkheid vergroten tussen vrouwen en mannen, maar ook tussen vrouwen onderling. De actie van 19 oktober is de publieke lancering van het platform. Zie hieronder de video van de actie, die plaatsvindt op het plein voor Brussel Centraal. 

Het platform omvat ACRF- Femmes en Milieu RuralCollectif des FemmesElla Kenniscentrum Gender en EtniciteitFamba, FEL, FemmaFuriaGAMS, Maison Plurielle, Rebel.lieus, Synergie Wallonie, Université des Femmes, Vie Féminine, La Voix des Femmes, VIVA-SVV, Vrouwen in het Zwart en Vrouwenraad

Woordvoerders van het platform Assez is Genoeg zijn Sofie De graeve (NL) en Soizic Dubot (FR). Ze kunnen worden gecontacteerd op assezisgenoeg@gmail.com  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!