Onze vakbondszussen uit alle hoeken van de wereld.

Sisters unite!

woensdag 11 oktober 2017 09:48
Spread the love

We zitten aan de vooravond van de Wereldvrouwenconferentie. Uitgeteld schrijf ik deze blog. Zoveel verhalen, zoveel inspirerende sisters uit de hele wereld die in hun organisatie dagelijks op de barricades staan. Wat een eer om hen te ontmoeten en hun verhalen te horen.

Het programma vandaag was een side event georganiseerd door de 3 Belgische vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) samen met het IVV (Internationaal VakVerbond) en haar Latijns-Amerikaanse afdeling. De werktitel was ‘Waardig werk, gendergelijkheid & het gevecht tegen precaire arbeid’. Na de openingssessie gingen we in een carrousel van 3 workshops met allemaal vakbondsvrouwen.

De thema’s waren: gendergebasseerd geweld, pesten op het werk & gendergelijkheid, de transitie van informele economie naar formele economie en tot slot het universele recht op sociale bescherming. Bedoeling was om in eerste instantie goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen om daarna te komen tot aanbevelingen met betrekking tot de rol van de vakbonden in het promoten van waardig werk, gendergelijkheid en de strijd tegen precair werk.

Onze vakbondszussen uit de verschillende landen vertelden over hun verwezenlijkingen net zoals ook goede Belgische voorbeelden aan bod kwamen. Het gevoel dat ik hierbij had: in essentie worden we  allemaal met hetzelfde geconfronteerd ook al komen we uit verschillende landen met elk hun eigen specifieke context en achtergrond.

De bij elkaar gebrachte aanbevelingen nemen we mee naar de conferentie, die morgen start. De bijeenkomst waar we al maanden naar uitkijken en waarvoor iedereen vanuit alle hoeken van de wereld naar Costa Rica is gekomen.

We moeten ons als vakbonden organiseren, ons verbinden, zorgen dat het beleid ons hoort en zorgen dat we betrokken raken bij het uitwerken van dat beleid, werknemers op de hoogte brengen van hun rechten door middel van vorming en opleiding … met de genderdimensie steeds in ons achterhoofd.

Kennis is macht, kennis delen is kracht! We vullen elkaars rugzak met strategieën waar we in onze praktijk zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Carolien

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!