Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Milieu, Politiek, België -

Greenpeace: “Kerncentrales onvoldoende bestand tegen aanval”

Een rapport van onafhankelijke experten toont aan dat de koelbekkens van de kerncentrales in België en Frankrijk onvoldoende beschermd zijn tegen een externe aanval. Dat vertrouwelijke rapport wordt om veiligheidsredenen niet publiek gemaakt, maar wordt door Greenpeace rechtstreeks overhandigd aan de nucleaire autoriteiten.

woensdag 11 oktober 2017 14:00
Spread the love

Na de recente aanslagen in zowel Frankrijk als België vroeg Greenpeace Frankrijk zeven internationale experten [1] na te gaan of de Belgische en Franse kerncentrales bestand zijn tegen externe agressie zoals een vliegtuigcrash of aanval met zware wapens. Hun conclusie is unaniem: de opslagbassins met gebruikte brandstofstaven, die zich buiten de gebunkerde reactorgebouwen bevinden, zijn uiterst kwetsbaar. 

Door de hoeveelheid opgeslagen reactorbrandstof bevatten deze koelbekkens bovendien een veel grotere concentratie radioactiviteit dan de reactoren zelf. Wanneer bij een aanval deze bekkens beschadigd worden en het koelwater wegloopt, komen de brandstofstaven bloot te liggen en lopen de temperatuur en straling op. Een dergelijk scenario leidt tot een kernramp met grote radiologische impact.

“Omwille van de nabijheid van grote steden als Antwerpen, Luik en Namen is de kwetsbaarheid van de koelbekkens in Doel en Tihange een extra reden voor bezorgdheid. Het valt dan ook niet te begrijpen dat het FANC geen bijkomende beschermingsmaatregelen heeft opgelegd toen het toestemming gaf om de oudste en minst beveiligde reactoren, Doel 1, 2 en Tihange 1, tien jaar langer open te houden”, zegt Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België. 

In Frankrijk, met 58 kernreactoren en evenveel koelbassins vol gebruikte kernbrandstof, is de situatie zo mogelijk nog problematischer. Bij de betrokken Franse centrales bevindt zich onder meer Gravelines, dat met zijn zes koelbekkens op amper 30 kilometer van de Belgische kust een ernstige potentiële bedreiging vormt. 

“De dreiging en gevolgen van een mogelijke aanval op onze kerncentrales moeten dringend uit de taboesfeer gehaald worden. Zowel in België als Frankrijk moeten deze scenario’s integraal deel uitmaken van het maatschappelijke en politieke debat over de wenselijkheid van kernenergie”, zegt Eloi Glorieux. “EDF en Engie/Electrabel, die de centrales in België en Frankrijk uitbaten, hebben de verantwoordelijkheid om de beveiliging van deze kwetsbare installaties op te voeren.”

Greenpeace België maakt het volledige, vertrouwelijke rapport over aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Crisiscentrum en minister Jan Jambon, bevoegd voor nucleaire veiligheid. Greenpeace heeft ervoor gekozen om het rapport, dat gevoelige details bevat over de kwetsbaarheid van de kerncentrales, niet openbaar te maken, maar ziet het wel als haar opdracht om het publiek te informeren over de bestaande risico’s [2].

Noten:

[1] De onafhankelijke experten die bijdroegen aan dit rapport zijn: Oda Becker (Duitsland), Manon Besnard (Frankrijk), David Boilley (Frankrijk), Ed Lyman (Verenigde Staten), Gordon MacKerron (Verenigd Koninkrijk), Yves Marignac (Frankrijk), en Jean-Claude Zerbib (Frankrijk).
[2] Een publieke samenvatting van het rapport vind je hier.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!