Foto: BBL en EVA vzw
Nieuws, Milieu, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

“Geen promotiecampagnes voor vlees, maar coherent voedingsbeleid”

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en EVA vzw hebben op woensdag 11 oktober actie gevoerd aan het Vlaams parlement als reactie op de “Week van de Steak-Friet”. Ze deelden gezonde, lokale groentehapjes uit aan de aanwezige parlementsleden, leden van de commissie landbouw en welzijn. Ook ministers Vandeurzen en Schauvliege werden uitgenodigd om een hapje te komen proeven. BBL en EVA vzw roepen de verantwoordelijke ministers op om - in plaats van elkaar tegen te spreken en voor de voeten te lopen - werk te maken van een coherent voedingsbeleid.

woensdag 11 oktober 2017 16:02
Spread the love

Ecologische voetafdruk van rundvlees is onverantwoord hoog

Vrijdag 6 oktober startte “de Week van de Steak-Friet”. Deze nieuwe campagne van het Vlaams Centrum voor Landbouw- en Visserijmarketing (VLAM) wil jongeren meer rood vlees doen eten en krijgt daarvoor de steun van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

“Het lijkt op een verzonnen verhaal, maar het is bittere ernst: onze Vlaamse minister van Leefmilieu steunt een campagne die rundvlees promoot. Onder alle voedingsproducten heeft rundvlees een van de hoogste ecologische voetafdrukken. Dat geldt ook voor rundvlees van hier, want de uitstoot van broeikasgassen is er sowieso en de afstand die een product aflegt staat voor slechts een klein deel van de ecologische impact. Daarbovenop geldt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voor rood en bewerkt vlees een verhoogd risico op kanker”, zegt Nena Baeyens van Eva vzw. Foto: BBL en EVA vzw

“Graag een coherent voedingsbeleid”

In plaats van foodtrucks, websites, radiospots en affiches voor steaks en frietjes, vragen BBL en EVA vzw een coherent voedingsbeleid, gedragen door zowel de beleidsdomeinen landbouw, gezondheid als milieu.   

“Het is ongehoord dat verschillende departementen binnen onze Vlaamse overheid elkaar zo flagrant tegenspreken en voor de voeten lopen. Meer dan ooit hebben we nood aan een coherent voedingsbeleid dat de laatste inzichten rond gezondheid, duurzaamheid en leefmilieu verzoent. Een dergelijk beleid stimuleert de dalende vraag naar vlees in plaats van ze af te remmen”, besluit Laurens De Meyer van Bond Beter Leefmilieu.Foto: BBL en EVA vzw

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!