Sensibiliseringsactie voor Antwerpse crèche De Brabbel
Opinie -

Waarom ik als Antwerpse kinderverzorger ook staak

"Al tiental jaren werken wij kinderbegeleiders met een tekort aan personeel ten opzichte van het aantal baby's en peuters. De normen werden voortdurend opgetrokken terwijl een verzorgende nog steeds maar 2 handen heeft waar je maar 1 baby mee kan dragen."

dinsdag 10 oktober 2017 11:13
Spread the love

Beste Antwerpse ouder,

Afgelopen week kreeg u een brief van Nabilla Ait Daoud, de N-VA schepen bevoegd voor de Antwerpse stedelijke kinderopvang. Ze schrijft dat de kinderverzorgers van de stadscrèches geen reden hebben om deel te nemen aan de acties op dinsdag 10 oktober: “De aangekondigde reactiedag is niet van toepassing op onze diensten.”

U hebt wellicht al eens gehoord dat we bij de stad Antwerpen vaak spreken over A-waarden. Dat zijn waarden zoals integriteit, neutraliteit, klantgerichtheid, enzovoort. Van ons, de medewerkers, verwacht men dat wij deze waarden uitdragen. Omgekeerd verwacht ik hetzelfde van onze schepen. Een integere en respectvolle houding tegenover het personeel en haar bekommernissen. Wel, op het vlak van A-waarden gaat schepen Daoud met deze brief de mist in.

In de brief schrijft mevrouw Ait Daoud: “De stedelijke arbeidsovereenkomst is veel gunstiger dan die van de zorgsector in het algemeen.” Ze laat uitschijnen dat wij actie voeren voor een extra vakantiedag of een maaltijdcheque meer. Zij weet goed genoeg – of zou het tenminste moeten weten – dat we andere beweegredenen hebben om mee te doen op 10 oktober:

Al tiental jaren werken wij kinderbegeleiders met een tekort aan personeel ten opzichte van het aantal baby’s en peuters. De normen werden voortdurend opgetrokken, terwijl een verzorgende nog steeds maar 2 handen heeft waar je maar 1 baby mee kan dragen. 8, 14 of 24 kinderen die je alleen of met 2 dagelijks verzorgt. Op de duur gewoon onrespectvol naar de verzorgende, de ouders en kinderen. Toch blijven we ons heel hard inzetten om onze geliefde job te vervullen. Regelmatig bekopen collega’s dat zelf met hun eigen gezondheid. Dat zouden wij moeten volhouden tot ons 67 jaar?

Wij willen niet dat interim in de kinderopvang de norm wordt, terwijl de verdiende statutaire benoeming verdwijnt. Mobiele ploegen en interims die ze van hier naar daar kunnen sturen, zonder een duurzame band op te bouwen met de kinderen, dat is geen toekomst voor de stedelijke kinderopvang.

Wij vragen investeringen om te blijven bestaan en uit te breiden. U als belastingbetalende burger en uw kinderen verdienen een betaalbare zorg. U verdient een kwaliteitsvolle stedelijke opvang met genoeg middelen en personeel dat hun job met hart en ziel kan doen. Er zijn meer opvangplaatsen gecreëerd, de Barcelona-norm is vandaag behaald in Antwerpen. Dat is gebeurd met bloed, zweet en vooral heel veel tranen. We kregen te horen dat we te veel ziek zijn. Er werd op alle budgetten van de stedelijke kinderopvang bespaard: speelgoed, apotheek, voeding, bureaumateriaal enz. om dan te investeren in privé-initiatieven. Ondertussen gebeurde er een afbouw van 36 stedelijke crèches naar momenteel een 20-tal.

Het water staat al zolang aan onze lippen. Wij zien de stedelijke kinderopvang achteruitgaan. Wij houden té veel van onze job om dit zomaar te laten gebeuren. Daarom voeren wij actie, voor de toekomst van de Antwerpse stedelijke kinderopvang. Wij weten dat dinsdag 10 oktober een gepuzzel voor u wordt om opvang te regelen, maar hopen op uw solidariteit en uw begrip.

Nabila Ait Daoud heeft overschot van gelijk als ze zich in haar brief excuseert voor deze situatie. Het is het beleid van haar partij dat dit veroorzaakt heeft.

Tot ziens in de crèche,

Een bezorgde Antwerpse kinderverzorger

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!