Gelekte documenten bewijzen: zo nauw zijn de banden tussen Bannon, Trump en extreem rechts in de VS

Buzzfeed kreeg inzage in een deel van de mailcorrespondentie van Milo Yiannopoulos. De vrijgekomen correspondentie toont aan hoe nauw de banden zijn tussen de entourage van Trump en extreem rechts in de VS.

vrijdag 6 oktober 2017 16:34
Spread the love

Het Amerikaanse Buzzfeed heeft inzage gekregen in de mailcorrespondentie van Milo Yiannopoulos. Yiannopoulos was één van de rijzende sterren van Breitbart News, de website die een belangrijke rol speelde in het doorbreken van de zogenaamde alt right beweging in de VS en in de verkiezing van Trump. De website werd geleid door de latere, inmiddels weer opgestapte adviseur van Trump, Steve Bannon. Vandaag werkt Bannon opnieuw voor Breitbart.

De door Buzzfeed vrijgegeven correspondentie toont hoe Breitbart concreet werkt, wie met wie in contact stond en hoe er heel bewust aangestuurd werd op het normaliseren van extreem rechts ideeëngoed. Het is een schokkend relaas omdat het aantoont hoe nauw de linken zijn tussen de meest uitgesproken extreemrechtse strekkingen en de dichte entourage van Trump.

Hieronder vatten we de meest opvallende revelaties uit het bijzonder uitgebreide artikel op Buzzfeed samen. Het origineel kan je hier lezen.

1. Er bestaat een heel nauwe en directe samenwerking tussen neonazistische spilfiguren en Breitbart

De beelden van neonazi’s die in het Amerikaanse Charlottesville inbeukten en zelfs inreden op linkse betogers gingen de wereld rond. Ze maakten in een oogopslag duidelijk dat er in de VS een reservoir bestaat van extreemrechtse groepen die er niet voor terugdeinzen om fysiek geweld te gebruiken. De toenmalige adviseur en voormalig hoofd van Breitbart News, Steve Bannon, liet er na de gebeurtenissen in Charlottesville geen twijfel over bestaan dat er wat hem betreft geen plaats is voor neonazi’s in de Amerikaanse samenleving.

Het reële palmares van Bannon oogt echter enigszins anders. Zijn Breitbart is de grootste facilitator voor gewelddadig extreemrechts geweest in de VS, zo blijkt uit de documenten die in handen vielen van Buzzfeed. De banden tussen Breitbart en de extreemrechtse scene waren duurzaam, veelvuldig en intentioneel. Breitbart was de mediamachine die de meeste donkere kanten van Amerikaans extreem rechts mainstream moest maken.

Het meest directe bewijs daarvan is de connectie die bestaat tussen Richard Spencer, een berucht neonazi en één van de drijvende krachten achter de ‘protesten’ in Charlottesville, en Milo Yiannopoulos, de door Bannon gelanceerde ster van Breitbart News. In een video die Buzzfeed gisteren vrijgaf zijn Yiannopoulos en Spencer te zien in een karaokebar. Terwijl Yiannopoulos een karaokeversie van “America the Beautiful” ter berde geeft, strekken Spencer en enkele van zijn gezelschap meerdere malen de arm tot een hitlergroet. Niemand die er aanstoot aan neemt.

In een reactie op de gepubliceerde video liet Yiannopoulos weten dat hij afstand neemt van Spencer en dat hij door een ernstige vorm van nachtblindheid nooit gemerkt had dat Spencer en de zijnen hitlergroeten brachten. Ongeloofwaardig natuurlijk, zeker als je het naast de rest van het materiaal legt dat Buzzfeed openbaar maakte.

In maart 2016 werkte Yiannopoulos aan een artikel voor Breitbart waarin hij wilde omschrijven wat de “alt-right” betekent en waar het voor staat. Het artikel moest zowel een beschrijving zijn van wat de alt right is, als een manifest van de beweging. Om tot dat manifest te komen schakelde Yiannopoulos hulplijnen in. Eén van die hulplijnen was Andrew Auernheimer, een hacker en systeembeheerder van de beruchte neonazistische website Daily Stormer.

Wie ook werd aangeschreven door Yiannopoulos was Curtis Yarvin, één van de drijvende krachten achter de zogenaamde “neoreactionaire” beweging in de VS. Kortweg gesteld stelt deze stroming binnen extreem rechts dat we terug moeten naar een feodaal systeem, geleid door een monarchie. Verlichting en democratie beschouwen ze als een fundamentele, historische vergissing die zo snel mogelijk moet teruggedraaid worden. Zowel Auernheimer als Yarvin gaven uitgebreide feedback op het stuk in wording van Yiannopoulos.

Een ander figuur waarmee Yiannopoulos veelvuldig contact mee had was Devin Saucier, één van de editors van het wit-nationalistsiche American Renaissance. In juni 2017 schreef Saucier een artikel met als titel “Why I am (among other things) a White Nationalist”. Saucier wordt op zijn beurt door Richard Spencer een vriend genoemd. In een mail in oktober 2016 noemt Yiannopoulos Saucier zelfs “his best friend”. In hoeverre dat klopt is niet zeker. Maar de beide mannen houden er in ieder geval een hechte relatie op na.

Uiteindelijk zou Steve Bannon zelf zijn definitieve goedkeuring geven voor het stuk dat verscheen op Breitbart onder de titel “An Establishment Conservative’s Guide to the Alt-Right”. Een stuk dat dus mee geschreven en geredigeerd werd door stemmen uit de meest uitgesproken neonazistische en autoritaire regionen van extreem rechts.

De contacten die Yiannopoulos er op nahield met neonazis en witte supremacisten waren intens. En ook over Yiannopoulos’ eigen sympathieën en ideologische voorkeur kan weinig twijfel bestaan. Eén van de wachtwoorden van een mailbox die hij toevertrouwde aan medewerker luidde “LongKnives1290”. Longknives verwijst natuurlijk naar de nacht van de lange messen, de gewelddadige neutralisering van de SA door Hitler. En 1290 is het jaartal waarin koning Edward I de joden uit Engeland bande.

2. Perceptiemanagment

Uit de vrijgegeven emails blijkt duidelijk dat Bannon en Yiannopoulos zich er zeer van bewust waren dat hun extreem rechtse en racistische sympathieën en contacten te extreem waren om ermee publiekelijk geassocieerd te worden. Er werd een nauwkeurig perceptiemanagment opgezet om te bewijzen dat Breitbart, en in het bijzonder Yiannopoulos, niks van doen had met racisme of antisemitisme.Milo Yiannopoulos

Yiannopoulos zat er bijvoorbeeld mee verveeld dat hij, naarmate zijn populariteit groeide, steeds meer neonazi’s als fan kreeg. Hij was bezorgd dat dit zijn imago als voorvechter van “free speech” zou kunnen beschadigen. In een emailwisseling raadt de neoreactionair Curtis Yarvin aan om neonazi’s af te wijzen, en ze te framen als mensen met het hart op de juiste plaats die zich op een onbehouwen manier uiten. Idealisten dus, die net iets te ver doorgeschoten zijn, maar het in se goed bedoelen.

Ook binnen een Breitbart vinden er discussies plaats omtrent wie men al dan niet een platform wil geven. De bekommernis daarbij is niet of iemand al dan niet racist is, maar wel of het betrekken van een bepaalde persoon de perceptie van racisme zou kunnen voeden. Enkel een meer geciviliseerde en gecodeerde vorm van racisme was toegestaan. Binnen Breitbart werd voortdurend op zoek gegaan naar waar de grenzen van het algemeen maatschappelijk aanvaardde lagen en probeerde men die grenzen verder op te trekken, zo blijkt uit de correspondenties door Buzzfeed werden vrijgegeven. Yiannopoulos schrijft letterlijk: “I need to stay, if not clean, then clean enough.”

Als de perceptie begon tegen te slaan en Yiannopoulos openlijk racist of white nationalist werd genoemd, dan werd vanuit Breitbart aangedrongen op rechtzettingen in de media. Als dat niet hielp werd gedreigd met processen. Als er toch correcties werden aangebracht dan maakte Breitbart daar een artikel over, zodanig dat het beeld van de onbetrouwbare mainstream media kon versterkt worden.

3. Onverwachte hulp

Breitbart  werd (en wordt nu dus opnieuw) geleid door Steve Bannon. Het was hij die in Milo Yiannopoulos het potentieel zag om een uit te groeien tot de mascotte van extreem rechts in de VS. Yiannopoulos werd opgevoerd als posterboy, provocateur en vleesgeworden internettrol die zich onder het mom van zijn homoseksualiteit heel wat mysoginie en racisme kon permitteren. Yiannopoulos deed een tournee van liveshows langsheen Amerikaanse campussen. Ieder protest tegen die shows werd afgedaan als een aanval op free speech. Op die manier vergrootte Yiannopoulos zijn bekendheid.

Die bekendheid creëerde een soort aanzuigeffect. Mensen uit de reguliere media, de filmwereld, de universiteiten en de technologiesector hielpen hem spontaan met materiaal voor artikels. Eén van de meest opvallende voorbeelden in dit verband zijn de veelvuldige contacten tussen Mitchel Sunderland en Yiannopoulos. Sunderland schrijft voor Broadly, het op vrouwen gerichte kanaal van het als liberal beschouwde Vice. Sunderland maande Yiannopoulos aan om feministische activistes in het vizier te nemen, en stuurde hem ook de nodige info door.

Naarmate het succes van Yiannopoulos toenam fungeerde hij als een soort aanspreekpunt voor mensen die hun persoonlijke frustraties ten aanzien van collega’s, activisten of personaliteiten kwijt wilden. Ze stuurden info op die kon gebruikt worden voor artikels op Breitbart News of door Yiannopoulos persoonlijk. Op die manier werd Breitbart een zichzelf voedend vehikel dat dreef op rancune en persoonlijke aanvallen.

4. Follow the money

Grote financierders van Trump waren de zakenman Robert Mercer en zijn dochter Rebekah Mercer. Als Trump de spin is, dan zijn de Mercers diegene die de touwtjes van het web rond Trump in handen houden. Robert Mercer is de man achter het databedrijf Cambridge Analytica. Het databedrijf dat de campagne van Trump faciliteerde en ook de Brexit-campagne ondersteunde. Er wordt vermoed dat de vloedgolf van fake nieuws die de sociale media overspoelde tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd ten dele het werk is van dit databedrijf. Al blijft het moeilijk om dat glashard aan te tonen.Robert Mercer

De Mercers zijn ook de grote financiers van Breitbart News. Uit de vrijgegeven correspondentie blijkt duidelijk dat de Mercers veelvuldig in contact staan met Bannon en Yiannopoulos. De Mercers hebben bijvoorbeeld hun eigen bewakingsbedrijf ingezet om Yiannopoulos bescherming te bieden bij sommige van zijn lezingen. Daarnaast mengen ze zich ook soms rechtstreeks in wat Breitbart inhoudelijk brengt.

In februari 2017 krijgt het imago van Yiannopoulos een stevige deuk nadat een interview met hem wordt opgerakeld waarin hij pedofilie banaliseert. Het leidt tot zijn vertrek bij Breitbart. Maar dat vertrek was eigenlijk slechts schijn, een poging om de gemoederen ietwat te bedaren. Nauwelijks twee weken na zijn ontslag krijgt Yiannopoulos alweer een flinke som geld van de Mercers op zijn rekening gestort. In een mail bedankt hij zijn broodheren daarvoor uitdrukkelijk. Ook Bannon, die als adviseur van Trump deze zomer opstapte en nu opnieuw bij Breitbart werkte, lijkt opnieuw toenadering te zoeken tot Yiannopoulos. Naar verluidt zou Yiannopoulos zelfs opnieuw in dienst treden bij Breitbart. Op 18 augustus postte Yiannopoulos een zwartwit foto op zijn instagram van Bannon. De titel luidde: Winter is coming.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!