Foto van de pestbacterie Yersinia pestis (Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library/Public Domain)
Nieuws, Wereld, Samenleving -

WHO vreest pestepidemie in Madagaskar

Met de dood van een basketcoach zijn sinds de recente uitbraak van de pest in Madagaskar al 21 mensen omgekomen. Meer dan 100 mensen zijn reeds besmet. De VN-Wereldgezondheidsorganisatie WHO neemt maatregelen om een epidemie tegen te gaan.

woensdag 4 oktober 2017 09:02
Spread the love

Sinds het begin van de uitbraak van de pest eind augustus 2017 zijn al meer dan honderd gevallen van de pest gesignaleerd in de hoofdstad Antananarivo en in verschillende havensteden van Madagaskar. Een basketbalcoach uit de Seychellen op bezoek in Madagaskar voor een sportevenement is op woensdag 27 september overleden in een ziekenhuis in Antananarivo.

De overheid heeft ondertussen de officiële doodsoorzaak bevestigd: longpest. (Dit is een zeer agressieve vorm van de pest. Na een incubatietijd van amper 3 tot 48 uur brekt de ziekte uit. Het uitblijven van medische behandeling binnen de eerste 48 uren na het uitbreken van de symptomen is dodelijk. Nvdr). De autoriteiten gaan momenteel na met wie de man de laatste dagen voor zijn dood in contact is gekomen en wie hij besmet kan hebben. Deze personen krijgen allemaal preventief antibiotica toegediend.

De overleden coach is niet het eerste vastgestelde geval. Met zijn overlijden staat het dodenaantal op 21. Bij minstens 114 mensen is besmetting vastgesteld. “De VN-Wereldgezondheidsorganisatie WHO is bezorgd dat de pest zich verder kan verspreiden en vooral in enkele grote steden tot een epidemie kan leiden”, zegt Charlotte Ndiaye, de verantwoordelijke van de WHO in Madagaskar.

“Onze teams zijn ter plaatse om de overheid bij te staan, tests uit te voeren en de gezondheidswerkers te coördineren.” Extra teams van de WHO en van het Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) zijn onderweg naar Madagaskar om bijstand te verlenen. Ook meer antibiotica en beschermende kledij zijn onderweg. De WHO heeft 300.000 dollar voor noodhulp vrijgemaakt maar heeft berekend dat nog 1,5 miljoen dollar extra geld nodig is om de crisis snel te bezweren.

De pest komt nog steeds regelmatig voor op Madagaskar. Jaarlijks worden ongeveer 400 gevallen gerapporteerd – meestal van besmetting door de builenpest. (De incubatietijd is iets langer dan voor longpest, twee tot vijf dagen. Mortaliteit ligt rond de veertig procent. Nvdr). De huidige uitbraak is alarmerend omdat de meeste besmettingen deze keer in de steden gemeld worden, wat een snelle verspreiding van infecties met zich meebrengt. Het aantal besmettingen ligt ook hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar.

Het gaat deze keer ook om gevallen van longpest, die rechtstreeks van mens op mens wordt overgedragen. De builenpest wordt overgedragen door ratten die door een met de pestbacterie besmette mug werden gestoken. De pest is een ziekte die sterk gerelateerd is aan armoede. Het komt vooral voor op plaatsen met slechte sanitaire omstandigheden en onvoldoende gezondheidsvoorzieningen. Een snelle behandeling met antibiotica maakt de kans op overleven zeer reëel, maar komt voor arme mensen meetal te laat (of helemaal niet).

Plague – Madagascar

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!