Deze Australische kerkgemeenschap is een van de vele die niet langer wil dat hun bankrekening wordt gebruikt om te investeren in fossiele brandstoffen (blueandgreentomorrow.com)
Nieuws, Wereld, Economie, Milieu -

Christelijke instellingen desinvesteren uit fossiele brandstof

Meer dan veertig christelijke instituten over de hele wereld halen hun investeringen weg uit bedrijven die fossiele brandstoffen exploiteren. Ook de Belgische bisschoppen en organisaties sturen hun investeringsbeleid bij.

woensdag 4 oktober 2017 09:49

Het precieze bedrag van hun desinvestering is niet bekend, maar een coalitie van gelijkgestemde christelijke organisaties telt enkele grote spelers zoals de Bank für Kirche und Caritas eG in Duitsland, met een portefeuille van 4,3 miljard euro. Ook het aartsbisdom van Kaapstad en de katholieke Newman University in Groot-Brittannië sluiten zich aan bij het initiatief om niet langer in fossiele brandstofontginning te investeren.

De Belgische bisschoppen sluiten zich bij dit initiatief aan. Ze hebben daartoe een verklaring ondertekend: ze zullen aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken vragen om investeringen in fossiele brandstoffen stelselmatig te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.

Ook een aantal Belgische organisaties die met de katholieke kerk zijn verbonden gaat mee in op de oproep, waaronder Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen en verschillende kloosterorden.

“De opwarming van de aarde beteugelen zoals het Klimaatakkoord COP21 van Parijs van eind 2015 wil, kan enkel als er snel een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen en als meer dan 80 procent van de gekende voorraden aan steenkool, olie en gas ondergronds blijven”, zegt Karel Malfliet van Ecokerk, een door de bisschoppen opgerichte organisatie.

“In de komende jaren moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie”, stelt de bisschoppenconferentie.

Ethische én commerciële motieven

Deze desinvesteringscampagne haalt haar inspiratie bij de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika, toen bedrijven hun investeringen in het land terugschroefden. De huidige campagne, die enkele jaren geleden ontstond aan universiteiten, heeft nu al meer dan zevenhonderd instellingen overtuigd met een totale investeringsportefeuille van meer dan 5.000 miljard dollar.

Bij het desinvesteren speelt niet alleen het ethische aspect een rol, maar ook het financiële risico van de zogenaamde ‘koolstofzeepbel’ (carbon bubble): als de wereld zich wil houden aan de doelstellingen die in Parijs zijn afgesproken, moet het overgrote deel van de nog bestaande voorraden gas, steenkool en petroleum in de grond blijven. Dat zal desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de beurswaarde van olie-, gas- en steenkoolbedrijven die die voorraden bezitten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!