Media en politici bashen vakbonden, geven geen enkele informatie

Media en politici bashen vakbonden, geven geen enkele informatie

In de grote media wordt de voorbije weken veel aandacht besteed aan de vakbonden. Dat gaat echter niet over hun werking, over hun inzet, hun eisen, hun strijd, evenmin over hun rapporten en voorstellen. Die informatie vinden de mediacommentatoren blijkbaar overbodig. Frank Roels geeft een overzicht van wat de vakbonden echt doen.

zaterdag 23 september 2017 13:35
Spread the love

In de grote media wordt de voorbije weken veel aandacht besteed aan de vakbonden. Premier Charles Michel “weet niet waarom de spoorbonden staken”. Volgens Alexander De Croo “staan de vakbonden totaal los van de werkelijkheid, ze misbruiken hun positie”. De burgemeester van Antwerpen zegt dat “ze stelsels blijven verdedigen die onhoudbaar zijn”. Veel opiniemakers, zoals Rik Van Cauwelaert in De Tijd wijden er hun bladzijde aan.

Deze aandacht voor de vakbonden is uitzonderlijk: over de werking van de ontelbare afdelingen, sectoren, gewestelijken en centrales van de vakorganisaties horen we zelden iets, en helemaal niets over de syndicale rapporten, sociaal-economische programma’s en evoluerende eisen en ontelbare onderhandelingen met zovele werkgevers. De miljoenen vakbondsleden en militanten lijken in de media sprakeloos te zijn.

Waaraan danken de vakbonden nu deze plotse belangstelling? Dat is vrij duidelijk: het is dankzij de aankondiging van de stakingen op 10 oktober.

Dat is dus alvast een eerste resultaat van de staking, zelfs zonder dat het aantal stakers een rol speelt.

Maar wel beoordelen deze commentaren de vakbonden en hun actie heel negatief. We citeren uit Rik Van Cauwelaert (9 sept):

bonden lieten het sociaal overleg verkommeren”

“nooit tijdig eigen oplossingen te brengen…voor de robotisering, de e-commerce, het toenemend aantal zeflstandigen, de detachering van goedkope werkkrachten uit O- en Midden-Europese landen.

“blijven in de loopgraven zitten”

“verkijken zich op hun ledenaantal, dat is geen achterban meer dan wel klandizie door dienstverlening, uitbetaling werkloosheid…

“hun defensieve houding stilaan als deel van het probleem…

Zullen we nu maar denken: there is no such thing as bad publicity? Maar terwijl ik dit schrijf toont mijn televisiejournaal enkele flitsen van de betogingen in Frankrijk tegen de wijzigingen van de arbeidswetgeving die Macron met decreten gaat doordrukken. Ik zie gemaskerde jongens zonder vakbondsinsignes (“betogers”, zegt de speaker), die projectielen gooien naar de politie. 

Hoe informatief zijn De Tijd en Rik Van Cauwelaert?

De vraag die ik nu wil onderzoeken: welke zinvolle informatie over de vakbonden bieden ons een kwaliteitsblad zoals De Tijd, en de éminence grise Rik Van Cauwelaert?

Daarvoor vergelijken we hun beweringen over de vakbonden met de oorspronkelijke bronnen, dit zijn de bonden zelf.

Dat vereist heel veel zoekwerk, wat er is geen syndicale bijbel waar alles eens en voor altijd in staat. Integendeel, dagelijks verschijnen nieuwe teksten, en vooraleer er één gedrukt is, wordt hij vaak al voorbijgestreefd door de volgende syndicale actie, want die acties evolueren met de actualiteit.

Op de site van abvv.be vinden we al veel, zoals de tijdschriften De Nieuwe Werker en Echo en vele rapporten. Maar we kunnen ook verder surfen naar de centrales die een onderdeel van de economische activiteiten bestrijken. Een onderhandeling over een nieuw sociaal akkoord, of een staking in één bedrijf of groep bedrijven vereist verder zoekwerk. Dat Rik Van Cauwelaert zo’n zoektocht niet heeft ondernomen is waarschijnlijk, en zijn dagblad is dan ook waardeloos voor wie de feiten wil kennen over de vakbonden.

Deze conclusie kan niet genoeg onderlijnd worden, want deze eenvoudige waarheid ontgaat vrijwel iedereen. De meesten denken dat ze door DT of een ander “kwaliteitsblad” te lezen goed geïnformeerd zijn over de sociaal-economische werkelijkheid. Wellicht zou DT repliceren, dat het niet hun bestaansreden is reclame te maken voor de vakbonden, noch er speciale aandacht aan te geven.

Wat de vakbonden voorstellen en onderhandelen  

Op 13 september lezen we bij het ABVV, onder andere:

Acties van deze weken: http://www.abvv.be/-/dag-van-de-vrouwelijke-verkozenen  http://www.abvv.be/-/de-grote-pensioentombola-     http://www.abvv.be/-/europese-mobilisatie-voor-het-recht-op-abortus-in-heel-europa  (“teken de petitie”).

Bij de LBC: solidariteit met de Franse betogers: https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Actualiteit/Persberichten/2017/20170912jongeren.htm l

Reactiedag Openbare diensten op 10 okt: http://www.acodonline.be   

Eis op sociaal overleg Openbare Diensten: http://www.acodonline.be/artikels/persbericht.aspx?nr=4408&search=sociaal%20overleg 

Alternatieven bestaan”: http://www.abvv.be/koerswending 

en ABVV, ACV en ACLVB samen (4 blz). http://www.abvv.be/documents/20182/277952/Dossier+vakbonden+Tijd+voor+een+koerswending/878b5747-6daa-4ae8-ba32-bf74025054a6   

De regering en de minimumuitkeringen: http://www.abvv.be/-/optrekking-laagste-uitkeringen 

3 vakbonden samen bij het Grondwettelijk Hof tegen de flexi-jobs: https://www.horval.be/nl/sectoren/horeca/actualiteit/abvv-horval-deze-woensdag-voor-het-grondwettelijk-hof-om-de-flexi-jobs-te-vernietigen 

Flexi-jobs in distributie: https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Actualiteit/Persberichten/2017/20170728-distributie.html 

In het Beheerscomité RVA: http://www.abvv.be/-/lagere-uitkering-voor-tijdskrediet-met-motief-en-thematisch-verlof?   

20 thema’s: http://www.abvv.be/themas 

Robotisering: Europees vakverbond enquete: http://survey.fairdigi.eu/index.php/137518/lang/nl 

Tegen sociale dumping: http://www.abvv.be/-/5000-manifestanten-ondersteunen-vakbondsvoorstellen-tegen-sociale-dumping?inheritRedirect=true   

Tegen de sociale dumping in transport: https://www.btb-abvv.be/wegvervoer-logistiek/sociale-dumping-in-transport 

http://www.abvv.be/-/loonkloof-oost-west-groter-dan-ooit

Voorstellen vakbonden: http://www.abvv.be/-/gelijk-loon-voor-gelijk-wer-1 

Zwartboek sociale dumping: “De Slovakije route: Zo werkt het”: https://www.btb-abvv.be/nieuws/54-wegvervoer-en-logistiek-nieuws/394-btb-stelt-zijn-derde-zwartboek-over-sociale-dumping-voor 

Brussels Airlines organiseert dumping van eigen personeel: https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Actualiteit/Persberichten/2017/20170622-brussels-airlines.html 

Gevaar van de Europese-dienstenkaart: http://www.abvv.be/-/actie-tegen-de-invoering-van-de-e-dienstenkaart? 

Europe needs a payrise: https://payrise.eu    https://payrise.eu/category/news

ABVV op Internationale Arbeidsconferentie: http://www.abvv.be/-/het-abvv-op-iao-conferentie 

Over e-commerce, in Echo http://www.abvv.be/-/echo-nr-6-2017 

Bij het ACV zijn niet alle teksten leesbaar voor niet-leden, daarom hier minder links.

Wat het regeringsbeleid je kost: https://www.acv-online.be/acv-online/Actueel/Campagnes/taxshiftcalculator/bereken-je-inkomensverlies/berekeningstool-regeringsmaatregelen.html 

Over de vergrijzing: https://www.acv-online.be/Images/121009-Reactie-op-jaarverslag-van-de-Studiecommissie-vergrijzing_tcm183-301812.pdf 

Diversiteit, discriminatie, solidariteit: https://www.acv-online.be/acv-online/Publicaties/Folders-en-brochures/diversiteit/publicaties-diversiteit.htm

De vakbonden zijn lid van de Klimaatcoalitie: http://www.klimaatcoalitie.be/leden/aclvb-cgslb 

Syndicalisten tegen de bezetting van Palestina (16 sept): http://www.accg.be/nl/gebeurtenis/16-september-2017-1400-syndicalisten-tegen-de-bezetting-van-palestina 

Standpunten LBC-ACV over de ministers van Trump, over de nieuwe wet Vreemdelingenzaken, tegen CETA, over Aviapartner, illegale belastingsdeals, eis tot onderhandelen bij de NMBS… https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Actualiteit/Standpunt/default.html  

Sociale onderhandelingen en akkoorden werkgevers-vakbonden in 2017 

Schrappen van banen! Bij Vinçotte, bij Coca-Cola…: https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Actualiteit/Persberichten/2017/20170908-Vincotte.html   https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Actualiteit/Persberichten/2017/20170606-coca-cola.html 

Nieuwe CAO’s in de bouwsector; houtindustrie; beheer van gebouwen; diamantnijverheid; begrafenisondernemingen; lederbedrijven; orthopedische technologie; kappers, fitness; betonindustrie; bewaking; textiel; tabak; petroleum;; kleding en confectie; vlasbereiding; meester-kleermakers; schoonmaak; kerlamiek; papierproductie; steenbakkerijen; pannenbakkerijen; glassector; dienstencheques; bont- en kleinvel; scheikunde; stoffering en houtbewerking; bioscopen: zie  http://www.accg.be/nl/dossier/sectorale-onderhandelingen   

Vrij Onderwijs (lonen: http://www.accg.be/nl/sector/vrij-onderwijs/tool/minibrochure-2017-2018-vrij-onderwijs  )

Onderhandelingen 2017 Bond Bedienden technici en kaders (onderhandelingen en akkoorden paritaire comité’s 200 tot 341): http://www.bbtk.org/nieuws/Pages/Sectoronderhandelingen17-18.aspx   

Staking bij VolvoCars Gent; bussen VanHool, Bombardier… https://www.abvvmetaal.be/     

Sectoren Metaal: https://www.abvvmetaal.be/jouw-sector  : montage en kraanverhuur; elektriciens koetswerk; metaalhandel; garages; metaalrecuperatie; non-ferrometalen; edele metalen; luchtvaart; uitzendsector; machinebouw; aanvullend paritair comité PC-100

e-Magazine: http://magmetal.be/editie/juni2017/   

Sociaal akkoord Havens: https://www.btb-abvv.be/haven 

https://www.btb-abvv.be/maritieme-sectoren  en International Transportworkers Federation werkomstandigheden: https://www.facebook.com/BTB-Abvv-Maritieme-Sectoren-1672874046302587/  ;

Zeevisserij: https://www.btb-abvv.be/maritieme-sectoren/zeevisserij           Binnenvaart: https://www.btb-abvv.be/maritieme-sectoren/47-binnenvaart 

ABVV bereikt sociaal akkoord Toeristische attracties (12 sept 2017): https://www.horval.be/nl/sectoren/toeristische-attracties/actualiteit/toeristische-attracties-pc333-sectorakkoord-2017-2018 

Sociaal akkoord bij Handel in voedingswaren: https://www.horval.be/nl/sectoren/handel-voedingswaren/actualiteit/handel-voedingswaren-abvv-horval-verkrijgt-premie-van-70-euro-werknemer-en-de-mogelijkheid-op-onderhandelen-bedrijven 

Onderhandeling Horeca: https://www.horval.be/nl/sectoren/horeca/actualiteit/horeca-2017-2018-voorstel-sectorakkoord 

Protocolakkoorden Tuinbouw en Landbouw: https://www.horval.be/nl/actualiteit?page=1 

Twee gescheiden werelden

Bovenstaande is slechts een tijdsgebonden greep uit syndicale websites. Maar hij toont aan: er zijn twee gescheiden werelden van informatie: de wereld van werknemers, werkzoekenden, gepensioneerden, zieken, en hun organisaties; en anderzijds de wereld van de media, opiniemakers en woordvoerders van bedrijven. Deze laatsten bepalen tevens de beeldvorming van de meeste politici, intellectuelen, en kiezers in ’t algemeen.

Rest de vraag naar het waarom? De vele Rik Van Cauwelaerts kunnen zoals iedereen de syndicale informatie opzoeken. Maar die botst met hun eigen beeld en verhaal: een geval van cognitieve dissonantie. Wat niet past in hun ideologie willen ze niet weten. Ze staan in dienst van de eigenaars en geldschieters/adverteerders van de media. Die streven naar een zwakkere vakbond die acties tegenhoudt, en die in de toekomst helemaal misbaar wordt. Dat is de samenleving waar bedrijfsleiders en aandeelhouders van dromen.

take down
the paywall
steun ons nu!