(Vysotsky/CC/WikiMedia Commons)
Opinie -

Correspondent NRC in China ontslagen na intern onderzoek

Begin september beschuldigde de voormalige assistent in China van Oscar Garschagen, de NRC-correspondent van ernstige journalistieke fouten in zijn artikelen. Na intern onderzoek heeft de NRC hem hiervoor ontslagen. Volgens Dirk Nimmegeers was zijn verdraaide en vooringenomen berichtgeving over China echter geen unicum.

donderdag 21 september 2017 20:57
Spread the love

Garschagen zou ‘citaten, namen en plaatsen hebben verzonnen’ in reportages in de periode 2015-2017. De Nederlandse journalist zou stukken hebben gekopieerd van collega’s, zonder ze als citaat te presenteren. Dat alles meldde zijn voormalige assistent Zhang Chaoquin op een blog op WeChat. De Nederlandse correspondent ontkende de meeste beschuldigingen en noemde andere uitspraken van Zhang Chaoqun overtrokken. Op zijn beurt insinueerde Garschagen dat zijn vroegere assistent wel eens samen zou kunnen werken met de staatsveiligheid.

Intern onderzoek

De NRC, gerenommeerd in Nederland, nam het in eerste instantie op voor zijn werknemer. Wel begon de krant een intern onderzoek. Verder voerden ‘de hoofdredactie en de chef Buitenland uitvoerige gesprekken met hem om de beschuldigingen na te lopen’. Nu bleek dat de verdediging van Garschagen ongefundeerd was. In de NRC van 20 september lezen we ‘dat hij nu eens onvoldoende in staat bleek om zijn versie van de feiten hard te maken, dan weer moest toegeven dat hij erg slordig was geweest of zelfs plagiaat had gepleegd’.

De correspondent zelf gaf zijn fouten toe en weet die onder andere aan een dreigende burn-out. De beide partijen zijn het erover eens geworden dat Garschagen het best ontslag kon nemen. Dat is intussen gebeurd. In het artikel ‘NRC-correspondent Oscar Garschagen verlaat krant na journalistieke fouten’ van 20 september legt hoofdredacteur Peter Vandermeersch alles openhartig uit. Hij verontschuldigt zich tegenover de lezers en stuurt Garschagen uiteindelijk op een bijzonder vriendelijke manier weg.

Volgens Vandermeersch mogen de recente fouten ‘niet verhullen dat hij de voorbije jaren uitstekend werk heeft verricht’. De Shanghai Foreign Correspondents Club heeft laten weten dat zij geen commentaar geven op de zaak. Dat schrijft Sixth Tone, dat eerder berichten over de kwestie bracht.

Medewerker Zhang is tevreden met de afloop. Sommige Chinese waarnemers zijn uiteraard heel wat scherper over de Nederlandse journalist. Zij vinden dat hij het vertrouwen heeft beschaamd van zijn werkgever, van de lezers en van de Chinezen met wie hij heeft gesproken. ‘Hij heeft fundamentele regels van de journalistieke ethiek overtreden’. Professoren van de Communication University of China (CUC)  in Beijing laten merken dat ze het niet verkeerd zouden vinden als Garschagen zich zou moeten verantwoorden voor het gerecht, mocht blijken dat hij geïnterviewde burgers schade heeft berokkend. Xiaoji Wang, die zelf als assistent voor buitenlandse journalisten heeft gewerkt, legt uit hoe dat gaat.

Nieuwsassistenten zijn onmisbaar voor buitenlandse persbureaus. Zij willen en moeten de buitenlanders helpen om de cultuur en de problemen van China beter te begrijpen. Daarbij nemen ze soms risico’s. Xiaoji Wang vindt het nodig om enige afstand te nemen. Hij schrijft dat elk van beide partijen allicht enige schuld treft omdat ze duidelijk niet goed hebben gecommuniceerd. Hij besluit met zijn mening dat het om iets gaat dat niet vaak voorkomt.

Misschien is dat toch wat te optimistisch gedacht. Het klopt wel dat Zhang Chaoqun, de Chinese assistent, de NRC-redactie, en op het eind Garschagen zelf, na verloop van tijd correct hebben gehandeld. Enig voorbehoud toch. In 2009 waarschuwde de Britse journalist Nick Davies voor Flat Earth News, ‘gebakken lucht’ in de media.

Dit is onze ervaring: eenzijdig negatieve berichtgeving, verdraaide feiten, onnadenkend kopiëren van artikelen (vooral uit de Angelsaksische pers), dat alles komt regelmatig voor in de berichtgeving over China. Ook journalisten die niet tegen een burn-out aanzitten bezondigen zich daaraan alsof het vanzelfsprekend is. Natuurlijk moeten we beslist niet alle China-berichtgeving over één kam scheren. Extra kritisch zijn is echter aan te raden.

Dit is een overname van ChinaSquare.be.

take down
the paywall
steun ons nu!