Foto: ABVV
Opinie, Nieuws, Economie, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

ABVV: “Onrechtvaardig puntensysteem voorlopig van de baan”

1.200 militanten hebben vandaag actie gevoerd aan de Nationale Arbeidsraad in Brussel. Aanleiding was een bijeenkomst van het Nationaal Pensioencomité (NPC) dat vandaag plaatsvond met op de agenda het puntensysteem dat de regering-Michel wil invoeren. Voor het ABVV staat dit puntensysteem gelijk aan sociale achteruitgang en enorme onzekerheid. De demonstratie was niet voor niks. "Het puntensysteem is voorlopig van de baan", meldt ABVV-federaal secretaris Jean-Francois Tamellini op Twitter.

vrijdag 15 september 2017 13:52
Spread the love

Werknemers in België hadden weer prijs. Opnieuw toonde de regering haar ware gelaat. Na de optrekking van de pensioenleeftijd, de afbraak van de gelijkgestelde periodes, het doorduwen van een indexsprong, het schrappen van de pensioenbonus, het inperken van de welvaartsenveloppe … stond nu een puntensysteem in de stellingen. Met dat systeem worden de voorwaarden om met pensioen te gaan op de helling gezet en is het pensioenbedrag de inzet van één grote loterij. Want hoe hoog dat pensioen zou zijn? Dat zou geen enkele werknemer vooraf kunnen weten.

Het puntensysteem voor pensioenen: 0/10

Met het systeem dat de regering wilde invoeren, worden tijdens de loopbaan punten opgespaard. Op basis daarvan wordt het pensioen van de betrokken werknemer berekend. Het ABVV heeft tijdens de zitting van het NPC gewaarschuwd voor de gevolgen van deze ‘tombola’. Foto: ABVV

 

  • De regering bepaalt elk jaar zelf hoeveel pensioen de werknemer voor elk ‘punt’ krijgt. Start dat pensioen op een moment dat het economisch slechter gaat of de begroting in het rood gaat, dan heeft de gepensioneerde brute pech want hij of zij zal dan minder waar krijgen voor die punten.

  • De pensioenleeftijd wordt automatisch verhoogd. Pas twee jaar op voorhand kent de gepensioneerde het moment waarop hij met pensioen kan gaan.

  • Ook kan de regering wijzigen hoeveel punten er worden toegekend voor de tijd dat de werknemer niet kon werken door ziekte, ongeval, tijdskrediet, werkloosheid …Foto: ABVV

 

  • Eens je met pensioen bent, kan de regering het pensioenbedrag gedurende jaren bevriezen om de staatsbegroting op orde te krijgen. Met andere woorden: het puntensysteem wordt een ‘putten’systeem: de putten in de begroting worden opgevuld met de pensioenen van de mensen.

  • Voor de regering is het een middel om de pensioenstelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te ‘harmoniseren’. In realiteit betekent dat minder pensioen voor de postbode, de leerkracht, de brandweerman …  maar in geen geval een beter pensioen voor alle werknemers in dit land!

Het kan ook anders: pensioengarantie

Met 1.200 militanten aan de Nationale Arbeidsraad in Brussel kaart het ABVV vandaag, vrijdag 15 september, het schijnoverleg over de pensioenen aan en wijst erop dat het ook anders kan. Het nepoverleg in het Nationaal Pensioencomité zal dan ook onderwerp van debat zijn op het federaal comité van het ABVV op 26 september. Werknemers hebben het recht op een garantie op een volwaardig én rechtvaardig pensioen. Voor iedereen! Foto: ABVV

En dat betekent:

  • Op basis van 75 proces van je gemiddeld loon
  • Minstens 1.500 euro pensioen
  • Bijkomend gefinancierd uit kapitaal

Wij zijn voor een pensioengarantie en tegen een onzeker puntensysteem.

“Puntensysteem voorlopig van de baan” 

De sociale actie loont. Na afloop van de bijeenkomst van het NPC vandaag meldt ABVV-federaal secretaris Jean-Francois Tamellini op Twitter dat het “onrechtvaardig puntensysteem voorlopig van de baan is”. “De focus moet nu liggen op lange termijn pensioenvisie”, voegt hij daar aan toe. “De regering moet stoppen met verwarring te zaaien. Wij bedanken onze militanten.” Foto: ABVV

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!