Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Milieu, Politiek, België -

Greenpeace daagt Vlaamse regering voor rechter om ziekmakende lucht

Projecties van experten en praktijktesten door Greenpeace in Brussel tonen aan dat kinderen in de nabijheid van verkeer en ook op de achterbank van de auto op weg naar school blootgesteld worden aan ongezond hoge concentraties stikstofdioxide. Een nieuwe studie toont de grote gezondheidsschade aan die de uitstoot van stikstofdioxide (NO2, NOx) veroorzaakt. De uitstoot is vooral afkomstig van dieselmotoren, en kinderen zijn er extra kwetsbaar voor; zo lopen ze onder andere een aanzienlijk hoger risico op astma.

maandag 11 september 2017 18:25
Spread the love

Greenpeace verstuurt vandaag een ingebrekestelling [1] aan bevoegde Vlaamse en Waalse ministers Joke Schauvliege en Carlo Di Antonio, over luchtkwaliteit. De reden: het gebrek aan daadkracht van de regeringen en de inadequate metingen aan beide kanten van de taalgrens. [2] 

“Deze regeringen plegen schuldig verzuim door hun burgers onvoldoende te beschermen tegen de zware impact van vervuilde lucht op onze gezondheid”, verklaart Joeri Thijs van de Schone Lucht-campagne bij Greenpeace België. “Vooral qua uitstoot van de diesel-gerelateerde stikstofdioxide blijft ons land heel slecht scoren. Daarom deze ingebrekestelling”, zegt Thijs. [3]

Een nieuwe studie van het Zwitsers Instituut voor Tropische Geneeskunde en Volksgezondheid in opdracht van Greenpeace vat de meest recente wetenschappelijke literatuur samen over de gezondheidsimpact van stikstofdioxide (NO2). [4] De studie bewijst dat er eigenlijk geen veilige niveaus bestaan van luchtvervuiling. Ook wanneer concentraties lager zijn dan de Europese drempelwaarden, is er nog een significant negatieve impact op onze gezondheid.

“We zijn onze kinderen collectief aan het vergiftigen, want zij zijn extra kwetsbaar voor het inademen van lucht vervuild met stikstofdioxide”, besluit Joeri Thijs. Zo stijgt het risico op astma bij kinderen met 15 procent, telkens als de blootstelling aan stikstofdioxide (gemiddeld per jaar) toeneemt met 10 µg/m3. De Europese norm bedraagt 40 µg/m3.

In de eerste week van het nieuwe schooljaar testte Greenpeace in Brussel de luchtkwaliteit in de auto op routes naar en langs scholen. Daaruit blijkt dat kinderen die op de achterbank van de auto in druk verkeer naar school worden gebracht, elke dag worden blootgesteld aan erg ongezonde lucht. [5]

Deze ingebrekestelling aan de Vlaamse en Waalse regering is de eerste stap van een gerechtelijke procedure. Wanneer Greenpeace binnen de maand geen afdoend antwoord op de ingebrekestelling ontvangt van de Vlaamse en Waalse regeringen, dan stapt de organisatie naar de rechter. Greenpeace zal ook actief campagne blijven voeren voor gezondere lucht.

take down
the paywall
steun ons nu!