Foto: Helenka Spanjer
Opinie, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Politie verjaagt mensen op de vlucht

Deze ochtend vond een grootschalige politieactie plaats in en rondom het Noordstation in Brussel. Daar overleven al verschillende maanden honderden mensen in schrijnende omstandigheden. Tijdens de actie werden een vijftigtal mensen opgepakt. De actie past in het huidige beleid van de regering, die weigert haar verantwoordelijkheden op te nemen tegenover deze mensen in nood en het kamp zo snel mogelijk wil ontmantelen. Daarvoor worden alle mogelijke middelen aangewend, wat de gevolgen ook zijn voor de mensen die er leven.

donderdag 7 september 2017 18:21
Spread the love

‘We willen geen tweede Calais in Brussel,’ verklaarde Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon deze ochtend in de media. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ sluiten zich hierbij aan. Om een Belgisch Calais te vermijden, vragen zij de oprichting van een Onthaal- en Oriëntatiecentrum voor Transitmigranten, waar ook permanente juridische bijstand wordt verleend.

De overheid geeft tot vandaag geen gehoor aan deze oproep voor een menswaardig migratiebeleid maar ontkent de humanitaire noodsituatie en intimideert mensen met politieacties. Sommige mensen worden opgepakt. Op die manier houdt de overheid de problematiek weg van de camera’s en van de hulp van ngo’s en burgerinitiatieven. Als het probleem niet meer zichtbaar is, is er geen probleem meer …

Ngo’s eisen duidelijke info en humanitaire hulp, geen machtsvertoon

Doordat de overheid geen actie onderneemt om humanitaire hulp te bieden, blijven deze mensen vastzitten in een onduidelijke en kwetsbare situatie. Zij hebben nood aan duidelijke juridische informatie over hun mogelijk recht op bescherming. Mensen kunnen geen geïnformeerde beslissing nemen als ze de hele dag eten en een verblijfplaats moeten zoeken, en daarenboven ook nog eens politieacties moeten ontvluchten. De enige informatie die ze op dit moment krijgen van de overheid zijn flyers van de Dienst Vreemdelingenzaken met beperkte informatie.

Mensen die een asielvraag willen indienen, zullen dit niet doen als ze geen toegang hebben tot transparante juridische informatie. Ze zullen geen asiel aanvragen als ze bang zijn om aangehouden en teruggestuurd te worden als ze bij de Dienst Vreemdelingenzaken aankloppen of als ze door de Dublin-procedure dreigen teruggestuurd te worden naar een ander Europees land waar de omstandigheden erbarmelijk zijn, het recht op bescherming niet gegarandeerd is, ze geen familie hebben …

Wij richten ons opnieuw tot de bevoegde autoriteiten en herhalen ons voorstel om een Onthaal- en Oriëntatiecentrum voor Transitmigranten op te richten en permanente juridische bijstand te organiseren. Deze humanitaire noodsituatie zal niet opgelost geraken door mensen van het ene park naar het andere te verjagen. Mensen moeten de kans krijgen om uit deze mensonwaardige situatie te geraken. Het is aan de overheid om deze humanitaire hulp en de juiste juridische bijstand te bieden.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!