Foto: Helenka Spanjer
Nieuws, Samenleving, België - Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld verdubbelt acties in het Maximiliaanpark

Dokters van de Wereld is vandaag, donderdag 7 september, gestart met een medisch urgentieplan in het Maximiliaanpark: tot hiertoe trok de organisatie 2 avonden per week naar het park en het Noordstation met verpleegkundige teams om daar zorg te verlenen. Die aanpak is niet langer voldoende: de medische vraag is te groot en de medische problematieken te complex.

donderdag 7 september 2017 17:43
Spread the love

De situatie in het park blijft verslechteren en steeds meer mensen vragen om medische hulp. “We dreigden niet langer aan de medische vraag te kunnen voldoen. Daarom vergroten we vanaf deze week onze slagkracht in het park en rond het station: vanaf aanstaande vrijdagmiddag, 8 september, kan je ons elke maandag, woensdag- en vrijdagnamiddag vanaf 14.00 terugvinden in het park met een medibus en een tent. Teams met artsen, verpleegkundigen en onthaalmedewerkers zullen ter plekke medische hulp verlenen. De tent dient als onthaal- en wachtruimte.” zegt Nel Vandevannet, Directeur Belgische projecten. 

Saturatie in medische consultaties

Al sinds het begin van de crisis deze zomer, trekt de medische NGO twee avonden per week naar het park met verpleegkundige teams: “Week na week zagen we een stijging in de consultaties – tot 40 per avond – en zagen we steeds meer klachten die een opvolging door een arts vereisten. Dat gaat van ernstige luchtweginfecties, diabetes tot bijvoorbeeld zwangerschappen.” Foto: Helenka Spanjer

Breuken en wonden

De organisatie ziet ook onrust wekkend veel mensen met verwondingen en breuken: “23 procent of bijna 1 op 4 mensen heeft wonden (15 procent) of breuken (8 procent) opgelopen. “Die kunnen opgelopen zijn tijdens de tocht vanuit andere Europese landen naar hier, maar de systematische razzia’s in het park van de afgelopen weken, spelen ongetwijfeld mee.”

Wat het geweld en de repressie betreft, is Dokters van de Wereld resoluut: “Geweld en repressie biedt geen oplossing: kijk maar naar Calais. Daar zijn ze ook moeten terugkomen van deze repressieve kortetermijnaanpak”, aldus Vandevannet.

Politie is geen medicijn voor zieke migranten en vluchtelingen

Dokters van de Wereld blijft de vraag voor een minimaal onthaalcentrum herhalen: “Nu wordt in de media de indruk gewekt dat deze mensen geen rechten hebben. Dat is niet zo. ‘Zelfs’ migranten hebben recht op een minimaal menswaardig onthaal. Dat lijken we stilaan te vergeten.”Foto: Helenka Spanjer

Daarnaast blijft de organisatie pleiten voor een informatiepunt: “Meer dan 80 procent van de mensen in het park komt uit landen als conflictgebieden Soedan, Eritrea of Irak. Dus niet de ‘economische gelukszoekers’ zoals nu al te vaak wordt gezegd. Deze mensen hebben wel degelijk veel kans op asiel in ons land maar zijn in die mate gedesinformeerd en bang dat ze dit niet doen. Hier moet dringend iets aan gedaan worden.” 

Dringend gezocht: vrijwilligers (medisch én niet-medisch) 

Tegelijk met de uitgebreide acties in het park, doet Dokters van de Wereld een dringende vrijwiligersoproep: “We zijn nog op zoek naar dokters, verpleegkundigen maar ook onthaalmedewerkers en vertalers. Al onze acties steunen op de inzet van burgers: met hen valt en staat onze actie”, besluit VandevannetFoto: Helenka Spanjer

Alle vrijwilligervacatures zijn terug te vinden op www.doktersvandewereld.be

take down
the paywall
steun ons nu!