Bron: tOrange.biz
Economie, Samenleving, Politiek -

Venezolanen lijden ook door de corruptie

De voorbije dagen circuleerden beelden over massale uitwijking van Venezolanen naar buurland Colombia. De wekenlange straatgevechten vanuit de oppositie met tientallen doden en indrukwekkende vernielingen tot gevolg en tegelijk de schaarste van voedingsmiddelen en basisproducten zijn daar niet vreemd aan. Een minder vermelde oorzaak van de crisis is de corruptie.

dinsdag 5 september 2017 11:58
Spread the love

Padre Numa Molina is Venezolaans jezuïet. Toen men hem er een paar jaar geleden attent op maakte dat de katholieke hiërarchie in zijn land zich over de regering van president Chávez uitliet in termen van ‘dictatuur, communisme en marxisme’ antwoordde hij: “Wat ik tijdens deze 14 jaar gezien heb is geen communisme, maar communitarisme, een terugkeer naar het communautaire, naar de gemeenschap. De armen begrijpen dit maar al te goed, want het zijn juist zij die uitgesloten werden.”

Toen men hem recent vroeg naar zijn appreciatie van de regering van president Maduro, zei hij: “We mogen niet vergeten dat dit een taak is die de regering onder  enorm moeilijke omstandigheden heeft moeten aangaan ten voordele van de meerderheid van de bevolking. Eén daarvan is de uitbouw van een revolutie in een land dat af te rekenen heeft met een indrukwekkende traditie van corruptie die 40 jaar lang kon gedijen in een parlementaire democratie. Een andere omstandigheid is de aanwezigheid van een sociale en politieke klasse die geen enkele interesse aan de dag legt voor de armen, en enkel voor zijn eigen belangen strijdt.”

Kwalijke praktijk ontdekt

Op 23 augustus 2017 verwekte de nieuwe voorzitter van het Openbaar Ministerie Tarek William Saab opschudding toen hij bezwarende feiten over een nieuw corruptieschandaal aan het licht bracht. De bevolking voelde al langer aan dat er zwaar gesjoemeld werd, meer bepaald in, jawel, het Openbaar Ministerie. De dame die Tarek William Saab voorging als voorzitter was mevrouw Luisa Ortega Díaz.

Zij wordt vandaag aangewezen als de spin in het corruptienetwerk. Het was Diosdado Cabello, voormalig voorzitter van het Parlement, die eerder de kat de bel aanbond. Zijn stem klonk blijkbaar niet luid genoeg. Toch gebood president Nicolás Maduro dat het Openbaar Ministerie een onderzoek zou instellen. Onder Ortega Diaz bleef het geëiste onderzoek stof vergaren.

Eindelijk is nu de bal aan het rollen gegaan. Wat werd vastgesteld. Tijdens de ambtstermijn van Ortega Díaz werd een corrupt netwerk uitgebouwd. Concreet ging het over contracten die afgesloten werden tussen – voorlopig althans – tien bedrijven en de staatsoliemaatschappij PVDSA in de periode 2010-2016. De man die de schakel was in de PVDSA is nu voortvluchtig.

Het kwam er op neer dat contracten afgesloten werden waarbij de onkosten fictief opgedreven werden tot 230 procent van de reële kostprijs. Dat heeft de overheidsfinanciën tot nu een verlies van 200 miljoen dollar gekost. Naarmate het onderzoek vordert kunnen de getallen echter nog oplopen, zowel wat het aantal betrokken bedrijven betreft als het totaal de geleden financiële schade.

Het netwerk verliep over bedrijfsleiders, advocaat José Parra Saluzo, die nauwe banden heeft met de leiders van de oppositiepartij MUD. Het is diezelfde MUD die voor het ogenblik het openbaar leven gewelddadig op stelten zette. Daarnaast is ook de echtgenoot van mevrouw Luisa Ortega Díaz bij de zaak betrokken en verder een aantal hogere ambtenaren van het Openbaar Ministerie en van de staatsoliemaatschappij PVDSA. Volgens huidige voorzitter van het Openbaar Ministerie Tarek William Saab bevoordeelde zijn vrouwelijke voorganger bovendien drugshandelaars tijdens hun processen.

200 miljoen dollar is nog een relatief klein bedrag tegenover de omvangrijke in- en uitgaven van het oliebedrijf PVDSA. Volgens Saab streefde de systematische financiële ondermijning van de staat via Luisa Ortega Díaz enerzijds en de sancties van de VS tegen Venezuela anderzijds een zelfde doel na.

Vraag maar politiek asiel aan

Op 1 september laatstleden ontmoette de nu eveneens voortvluchtige Luisa Ortega Díaz in Mexico senator Mariana Gómez van de conservatieve partij PAN. Die verzekerde haar dat ze ‘haar zaak omarmde’ en dat ze altijd op politiek asiel in Mexico kon rekenen, indien dat nodig zou zijn. Verder verzekerde ze haar bezoekster dat Mexico zich aansluit in de strijd ‘voor democratie en elke vorm van schendingen van de mensenrechten zal bekampen.’

Mexico is al jaren bekend als erg gewelddadig land. De Mexicaanse krant El Economista meldde op 4 september laatstleden nog het volgende: “In Mexico gaat het geweld in het algemeen verder. Aanklachten voor martelingen, gewelddadige verdwijning, buitengerechtelijke executies en willekeurige aanhoudingen volgen elkaar op. De straffeloosheid van schenders van de mensenrechten en van het internationaal recht blijft voortduren.” Volgens Amnesty International is straffeloosheid voor folteringen en andere erge behandelingen in Mexico bijna absoluut, met talrijke aanklachten tot gevolg.

Seksueel geweld tegen vrouwen als een vorm van marteling was in 2016 nog altijd een routinezaak tijdens de aanhouding van vrouwen door de politie. 

Mexicaanse senator Mariana Gómez had het in haar gesprek met de corrupte Venezolaanse Luisa Ortega Díaz over mensenrechten in Venezuela. Blijkbaar gelden volgens haar andere normen op dat vlak in Mexico.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!