Screenshot uit één van de filmpjes
Analyse, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Antwerpen -

Antwerpse politie blijft liegen over incident in Borgerhout

Het afgelopen weekend werd druk gediscussieerd over een incident dat op vrijdag plaatsvond in Borgerhout. Daarbij zouden agenten aangevallen zijn door jongeren. Of dat waar is, blijft de vraag. Wat wel zeker is: de versie van de feiten die de politie geeft, klopt op meerdere vlakken niet.

maandag 4 september 2017 11:50
Spread the love

Tot op heden is het onduidelijk wat zich vrijdagavond precies afgespeeld heeft in Borgerhout. Maar vast staat dat de eerste versie die door de politie verspreid werd manifest onwaar is. In de Gazet van Antwerpen verscheen op zaterdag een artikel met als titel “Jongeren vallen politie aan op Turnhoutsebaan”. Ondertitel: “Groep van 70 tot 90 omstanders geeft agenten klappen”.
 

In het artikel valt te lezen dat de agenten een vrouw wilden controleren nadat die zichzelf had klemgereden. Op het moment dat de agenten de vrouw wilden controleren “werden ze omsingeld door een grote groep omstanders. “Onze collega’s kregen rake klappen en trappen””, zo wordt de politiewoordvoerder geciteerd.

Het artikel gaat verder: “Onmiddellijk werd groot alarm geslagen en verschillende politieploegen snelden ter plaatste. De groep aanvallers – volgens onze informatie 70 tot 90 personen – stoof uiteen.”

Maar toen doken er beelden op van het incident van vrijdagavond, en die vertelden een heel ander verhaal. Op de beelden was geen spoor van geweld tegen agenten te bekennen. Alles wat erop te zien was, was een groep omstaanders die een bij wijlen klungelige poging tot arrestatie gadesloegen. Hier en daar verontwaardiging omdat de agenten soms bruusk te keer gingen tegen de verdachten. Maar dat was het dan ook.

Feit: geen zeventig tot negentig jongeren die politie te lijf gaan, geen grote groep die uiteenstoof toen er versterking kwam opdagen, geen geweld en geen gewonde agenten te zien.

Meteen kwam de kritiek dat de beelden niet het hele incident hadden vastgelegd. Maar ook nieuwe beelden, vanuit andere hoeken genomen, konden de oorspronkelijke versie van een grootschalige aanval op de politie niet staven. Op de verschillende beelden valt niemand een agent aan. Niemand dus.

Op zaterdagavond, na het opduiken van de beelden die de eerste versie van de politie manifest tegenspreken, komt de Antwerpse politie met een feitenrelaas naar buiten. Een feitenrelaas dat de eerste versie van de feiten op meerdere punten tegenspreekt. Het feitenrelaas komt bovendien opnieuw niet overeen met wat op amateurbeelden te zien is.

Zo schrijft de politie in haar mededeling: “De inspecteurs begeleidden de bestuurster bij het verlaten van de wagen en trachtten haar te handboeien. De dame begon luidkeels te roepen. Tegelijk werden de inspecteurs belaagd door verschillende omstanders. De bestuurster maakte hiervan gebruik om een poging te ondernemen om weg te vluchten van de politie. Ondanks dat de inspecteurs constant belaagd, bedreigd, bekogeld, gestampt en geslagen werden, slaagden ze er wel in om de dame bij hen te houden.”

De schermutseling met de dame is inderdaad duidelijk te zien op beelden. Daarover bestaat geen discussie. Maar wat niet te zien is, is dat de inspecteurs belaagd worden door verschillende omstanders. En al zeker niet dat “inspecteurs constant belaagd, bedreigd, bekogeld, gestampt en geslagen werden.” Niemand steekt een poot uit op het moment dat pogingen worden ondernomen om de verdachte te boeien.

Nog een bedenkelijke passage uit het feitenrelaas van de Antwerpse politie: “Tijdens de schermutselingen werd gebruik gemaakt van pepperspray om agressievelingen op een afstand te houden”. Op de beelden is nergens te zien dat pepperspray gebruikt werd. Iets dat nochtans normaal gezien zichtbaar zou moeten zijn. Al was het maar aan de reactie van de omstanders.

Het feitenrelaas heeft het ook over drie dagen arbeidsongeschiktheid voor één van de twee agenten die de verdachte wilden boeien. Maar ook hier zijn ernstige vragen bij te stellen omdat de chronologie van het relaas niet lijkt te kloppen. De Antwerpse politie schrijft: “Een van de inspecteurs liep een arbeidsongeschiktheid van tenminste 3 dagen op en dat ten gevolge van een harde trap ter hoogte van het kruis. Bovendien zijn er verschillende kneuzingen vastgesteld door slagen en projectielen die hij te incasseren kreeg.”

De vraag is: wanneer kreeg de inspecteur die trap en die slagen, wanneer werd hij bekogeld? Op de amateurbeelden is geen sprake van trappen, slagen of bekogelen. Dat moet dus voor of na het nemen van de beelden gebeurd zijn als we de versie van de politie mogen geloven. Het lijkt bijzonder onwaarschijnlijk dat de agent slagen en trappen kreeg na het schieten van de beelden want toen was er bijzonder veel versterking ter plaatse. Van dat moment zijn ook beelden waarop niks van geweldpleging te zien is.

Dan moet het geweld plaatsgevonden hebben vóór dat de amateurbeelden werden gemaakt. Dat kan, maar het lijkt weinig waarschijnlijk. Op het moment dat de beelden gedraaid worden zie je de agenten niet manken of pijn lijden en hun uniformen zijn niet besmeurd. Door een stevige trap in het kruis ben je normaal gezien minstens enkele momenten uitgeschakeld, maar de beide agenten kunnen nog perfect achter de bestuurster aanhollen. Vraag is dus: als er gestampt, geslagen en gesmeten werd met projectielen: wanneer dan precies?

Blijvende vragen

Er blijven dus heel wat vragen bestaan omtrent het incident dat vrijdagavond plaatsvond in Borgerhout. Vragen die vooralsnog onbeantwoord blijven en die het vermoeden versterken dat de Antwerpse politie in samenspraak met burgemeester De Wever liegt. Deze vragen in het bijzonder verdienen een antwoord:

1) Waarom gaf de politie verschillende versies van de feiten? Waarom werd de tweede versie sterk afgezwakt ten opzichte van de eerste versie? En waarom spreken beide versies elkaar tegen?

2) Zijn er camerabeelden van het incident die gemaakt werden door camera’s van de politie? Zo ja, waarom worden die niet vrijgegeven? Dat zou opheldering kunnen brengen.

3) Hoe verliep de chronologie van het hele incident precies? Hoe past die chronlogie binnen de beelden van het incident die we nu kennen?

4) Hoeveel mensen waren nu precies betrokken bij “het geweld”? Eerst werd gesproken over zeventig tot negentig jongeren, later werd dat “een menigte” en “verschillende omstaanders”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!