Foto: Jongeren voor Vrede
Fotoverslag, Europa, Samenleving - Jongeren voor Vrede

De Jongeren voor Vrede zijn groter dan hun angst

Afgelopen weekend, kort na de aanslagen, vonden in Barcelona drie dagen plaats van ontmoetingen, reflectie, uitwisselingen, bezoeken en vriendschappen rond het thema “More Youth, More Peace”. Deze Internationale Jongerenontmoeting waar 500 jongeren van verschillende Europese landen aan deelnamen werd georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio. Ook uit België vertrok een 100-tal mensen, onder hen ook Hilde Kieboom, Vice-Voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

woensdag 30 augustus 2017 17:17
Spread the love

De jongerenontmoeting begon op vrijdag 25 augustus met een ceremonie op de Rambla ter herinnering aan de slachtoffers van de aanslag in Barcelona. Tijdens de bloemenlegging voor elk van de 15 slachtoffers werd er een vredesmanifest voorgelezen in verschillende talen: “Na het drama van de terroristische aanslag in Barcelona willen we tonen dat we hebben gekozen voor dialoog en solidariteit om een toekomst van vrede en samenleven in Europa en in de wereld op te bouwen. Wij jongeren zijn ervan overtuigd dat enkel dialoog en integratie de weg naar vrede openstellen. Wij willen het kwaad overwinnen met het goede, de overwinning van vergeving over wraak. Daarom willen we actief bijdragen aan de oprichting van een Europa waar iedereen kan samenleven: een wereld zonder racisme!”.Foto: Jongeren voor Vrede

Op zaterdag 26 augustus namen de Jongeren voor Vrede ook deel aan de grote manifestatie ‘No tincpor’ (ik ben niet bang) georganiseerd door de stad Barcelona waar naar schatting een half miljoen mensen aan deelnamen waaronder de Spaanse Koning Felipe. Naast de bloemenlegging en de manifestatie stonden op het programma van de jongerenontmoeting ook momenten van getuigenissen en uitwisseling over thema’s als vriendschap, dialoog, vrede. Ook Marco Impagliazzo, de President van Sant’Egidio, nam deel aan de ontmoeting. Hij moedigde de
jongeren aan om geen schrik te hebben want de angst is niet zo groot en jongeren zijn niet zo onbetekenend als ze vaak denken. De volgende Europese jongerenontmoeting zal midden juli 2018 plaatsvinden in Rome met als titel “Global friendship to live together in a world in peace” (inschrijven kan via info@santegidio.be)Foto: Jongeren voor Vrede

De Jongeren voor Vrede is de beweging van jongeren van de Gemeenschap van Sant’Egidio die zich gedurende het jaar en in heel Europa inzetten voor kansarme kinderen en jongeren, eenzame ouderen, daklozen, mensen met een beperking en vluchtelingen. Door de vriendschap met de armen hebben ze het belang ontdekt van solidariteit met iedereen om te bouwen aan vrede.

De Gemeenschap van Sant'Egidio is een christelijke gemeenschap die ontstaan is in Rome in 1968 en bekend is om haar inzet voor de armsten en voor haar inzet voor vrede. Sant’Egidio is ook bekend voor haar werk voor vrede en dialoog tussen religies en mensen met een verschillende levensbeschouwing. (www.santegidio.be).

Lees de open brief van de jongeren hierFoto: Jongeren voor Vrede

take down
the paywall
steun ons nu!