Open brief, Wereld, Samenleving, België - Jongeren voor Vrede

“More Youth, More Peace”

Wij, Jongeren voor Vrede, Europeanen uit Italië, Spanje, Duitsland, België, Frankrijk, Portugal, Nederland, Engeland en Zwitserland, samen met vertegenwoordigers van de Jongeren voor Vrede van Amerika, Afrika en Azië, zijn met de Gemeenschap van Sant'Egidio samengekomen in Barcelona om ons verlangen naar vrede en samenleven uit te drukken.

woensdag 30 augustus 2017 17:29
Spread the love

Na het drama van de terroristische aanslag in Barcelona willen wij ook hier opnieuw tonen dat we hebben gekozen voor dialoog en solidariteit met de armen en zwakken van onze samenleving om een toekomst van vrede en samen leven in Europa en in de wereld op te bouwen. Telkens als een arme veracht wordt, als een vreemdeling het slachtoffer van geweld is in onze steden, telkens als een oudere wordt vergeten of verwaarloosd, telkens als een persoon wordt veroordeeld omwille van zijn afkomst, religie of omwille van zijn anders-zijn, opent zich een weg van haat en geweld in de harten van mensen.

Wij jongeren zijn ervan overtuigd dat enkel dialoog en integratie de weg naar vrede openstellen. Wij willen het kwaad overwinnen met het goede, de overwinning van vergeving over wraak. Daarom willen we actief bijdragen aan de oprichting van een Europa waar iedereen kan samenleven: een wereld zonder racisme!

Luisterend naar de stem van de armen, de kinderen, de jonge generaties, de ouderen, de vluchtelingen die de oorlog ontvluchtten, zeggen we vastberaden: NEEN tegen geweld en oorlog! We kunnen niet leven zonder te luisteren naar de noodkreet van de onschuldigen!

Wij, jongeren, zijn een kracht van vrede voor de toekomst. We moeten ons verenigen en met veel meer zijn. “Meer Jongeren, Meer Vrede”. Soms wordt er gezegd dat jongeren afgeleid zijn, dat we individualistisch of niet geëngageerd zijn. Wij voelen de verantwoordelijkheid voor de toekomst en we willen aan onze en de volgende generaties het belang tonen van de verwerping van elke vorm van racisme, discriminatie of minachting tegen elke persoon en tegen het leven om te bouwen aan het samen leven.

Er moet een nieuwe tijd komen waarin de geglobaliseerde wereld een familie van volkeren wordt; om met verantwoordelijkheidszin aan echte vrede te werken, die conflicten voorkomt door solidariteit, die haat en barrières overwint door ontmoeting en dialoog. Niets is verloren met dialoog. Niets is onmogelijk als we ons tot God richten in gebed. Wij kunnen allemaal bewerkers van vrede zijn in ons geliefde Europa en de wereld.

Wij, Jongeren voor Vrede, willen vrede:

“More Youth, More Peace”.

take down
the paywall
steun ons nu!