Bron: Pixabay

ACV in diepe rouw

Maandag 21 augustus gebeurde een vreselijk drama in de het ACV dienstencentrum in Diest. Collega Sara Van Passel werd neergeschoten door een man die haar niet kende. Sara was een warme en lieve vrouw en een bijzonder toegewijde collega. Gedreven in haar werk, geëngageerd en ze benaderde mensen altijd op een positieve manier. Sara was een goedlachse, altijd vriendelijke vrouw die zich inzette voor anderen.

woensdag 23 augustus 2017 17:37
Spread the love

Naast haar werk als dienstverlener was ze lange tijd actief in de jongerenwerking van het ACV en als bestuurslid van KWB. Sinds de laatste sociale verkiezingen was ze actief lid van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.

We betuigen nogmaals ons medeleven aan de familie en nabestaanden van het slachtoffer en aan haar directe collega’s. 

We veroordelen deze daad van zinloos geweld en doen er alles aan om de familie en de collega’s in deze extreem moeilijke omstandigheden te ondersteunen. Want wat er gebeurd is, raakt de personeelsleden, de vrijwilligers en leden en gesprekspartners van het ACV heel diep. De talloze steunbetuigingen die we via allerlei kanalen ontvangen getuigen daarvan.  We bedanken dan ook iedereen voor de woorden van troost en steun in deze vreselijke omstandigheden.

De voorbije dagen heeft het ACV alles gezet op de ondersteuning van de nabestaanden van Sara. En op de ondersteuning van collega’s die iedere dag mensen bijstaan en helpen in de dienstverleningspunten. Vandaag en morgen blijven een aantal dienstencentra voor het publiek gesloten. Binnen het ACV wordt ook een rouwregister geopend voor collega’s. We organiseren komende maandag om 12u ook in alle organisaties een herdenkingsmoment. Vrijwilligers, leden, iedereen wie dat wenst, kan een steunbetuiging bezorgen op een ACV dienstencentrum of op de facebookpagina van het ACV.

Het politieonderzoek zal nu verdere klaarheid moeten brengen over deze daad van zinloos en bruut geweld. Tegelijk zal binnen het ACV, in overleg met syndicale vertegenwoordiging, bekeken worden welke bijkomende stappen moeten en kunnen genomen worden, bovenop de huidige werkafspraken en werkmethodes.

take down
the paywall
steun ons nu!