Jobevolutie 2016: Loontrekkenden +1,3%, Zelfstandigen +1,4%

Jobevolutie 2016: Loontrekkenden +1,3%, Zelfstandigen +1,4%

woensdag 9 augustus 2017 14:51
Spread the love

Werkenden voor 916 sectoren met aantal en % loontrekkend en zelfstandig     

Voortgaande op de officiële tewerkstellingsstatistieken van RSZ, RSZ-PPO en het RSVZ, waarvoor dank, kunnen het aantal en %  loontrekkenden, zelfstandigen en het totaal werkenden voor elk van de 916 nace-sectoren in tabel gezet in een tijdsreeks van 2010 tot 2016. Tevens kunnen met twee muisklikken 12 grafieken gegenereerd worden voor elk van de 916 deelsectoren en subtotalen op 5, 4, 3, 2 en 1 digit.

De tabel is opgemaakt in twee versies: de basistabel waarbij het totaal Werkenden, Loontrekkenden en Zelfstandigen onder elkaar in de tabel worden geplaatst, en een tweede tabel waarbij dezelfde gegevens in kolommen naast elkaar worden geplaatst zodat de grafieken automatisch kunnen opgemaakt worden. De tabellen worden best opgeladen in Excel voor alle functionaliteiten.

Tabel 1 Werkenden 2010-2016, basisgegevens
Tabel 2 Werkenden 2010-2016, grafische toepassing

Het is onmogelijk deze tabellen in dit bestek volledig te exploreren. Ze zijn vooral bedoeld om de media en journalisten, specialisten, studiediensten allerhande, onderzoekscentra, denktanks en vooral ook de belanghebbenden bij jobcreatie en een tewerkstellingsperspectief ten dienste te zijn. Het kan ook helpen om de voeten op de grond te houden wat de feitelijkheid betreft en de mist die soms gespoten wordt over jobs, jobs, jobs en de vermeende grotere dynamiek bij de zelfstandigen, ondermeer bij paramedici te doen opklaren. Langs 98 grafieken wordt in deze Bug voor een veelheid van (deel)sectoren) enkele voorbeelden gegeven, ondermeer de volgende:

Met in het bericht een selectie van 98 grafieken uit de meest diverse sectoren:

Totaal Werkenden

1.1. “Landbouw, Bosbouw en Visserij”
1.2. “Industrie”
1.3. “Bouw”
1.4. “Groot- en detailhandel”
       
Gemotoriseerd vervoer en reparatie
        Groothandel
             Gebruiksvoorwerpen
             Voeding
             Bouw en Andere
         Detailhandel
1.5. “Vervoer op de weg en op het water” en “opslag”
1.6. “Verschaffen verblijfsaccommodatie en maaltijden”
            Hotels en Verblijfstoerisme
        
   Eetgelegenheden met volledige bediening
            Eetgelegenheden met beperkte bediening
            Catering
            Cafés en bars
            Discoteken, Dancings en dergelijke
1.7. “Informatie en Communicatie”
1.8. “Financiële Activiteiten en Verzekeringen”
1.9. “Exploitatie en handel in onroerend goed”

1.10. “Vrije Beroepen en Wetenschappelijke en Technische activiteiten”

           Rechtskundige beroepen

           Boekhouding, Financiële activiteiten
           Reclame en Marktonderzoek
1.11. “Arbeidsbemiddeling” en “Uitzendsector”
1.12. “Reissector”
1.13. “Beveiliging”
1.14. “Reiniging gebouwen”

1.15. “Gezondheidszorg”
             Ziekenhuizen
             Geneesheren
             Tandartsen
             Paramedici
1.16. “Kunst, Amusement en Recreatie”
             Kunst en Cultuur
             Bibliotheek, Musea, Natuur
             Sport, Recreatie en Ontspanning

1.17. “Persoonlijke Dienstverlening”
             Industriële Wasserijen
             Wasserettes – Tewerkstelling
            
Haarverzorging – Tewerkstelling
             Schoonheidsverzorging
             Uitvaartverzorging

2. Aandeel Zelfstandigen in de werkenden per sector en op het totaal werkenden

2.1. Totaal Werkenden
2.2. Tertiaire sector
2.3. Gezondheidszorg

Zoals gezegd zijn al deze 98 grafieken exemplarisch en kunnen ze in een groter detail nagegaan worden in beide tabellen:

Tabel 1 Werkenden 2010-2016, basisgegevens
Tabel 2 Werkenden 2010-2016, grafische toepassing

Lees BuG 365 on-line  en dompel je onder in de wondere wereld van de ‘facts’.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties, jan@hertogen.be

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!