Zomerakkoord een Duivelsakkoord

Zomerakkoord een Duivelsakkoord

vrijdag 4 augustus 2017 15:18
Spread the love
Na de vernietigende commentaar van Marc Leemans over het zomerakkoord kan de groene vakbondsleider op weinig begrip rekenen van de christendemocratische politici. Hem wordt verweten het ABVV achterna te lopen.

Voor mij gaat het om twee vakbondsleiders die onafhankelijk van elkaar na het lezen van het akkoord tot dezelfde vernietigende conclusie komen.

Bij ket lezen van de eerste berichten over het politiek zomervergelijk maakte ik mij de bedenking: als de duivel bestaat dan heeft hij inspirerend gewerkt bij onze regeringsleiders.

Het bezittende deel van de bevolking wordt scrupuleus bevoordeeld en zij die met werken hun brood verdienen worden niet alleen benadeeld ze worden zelfs bespot .

Ik haal twee belangrijke onderwerpen aan: De herverdeling van de rijkdom en ARCO.

Het beginsel van herverdeling van de rijkdom dat vooral gerealiseerd wordt door progressieve belastingschalen en de sociale zekerheid wordt fundamenteel ondermijnd.

  •                 De aftrek van de derde pensioenpijler wordt opgetrokken van  940 naar 1200 € , voor hen die dat aankunnen is dat goed nieuws. Daar tegenover staat dat de laagste lonen hun netto inkomen  behouden maar hun brutoloon zien verlagen , met een nefast gevolg voor hun enige pensioen namelijk de wettelijke eerste pijler. Het is net alsof de kost voor de derde pijler afgewend wordt op zij die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
  •                 Men mag voor 500 € netto gaan bijklussen. Iemand die voltijds werkt schakelt best over op 4/5 e om de vijfde dag bij te werken zonder bijdrage aan de sociale zekerheid noch aan de belastingen.
  •                 Aan de allerrijksten wordt een bijdrage gevraagd. 0.15% voor een bedrag van boven de 500 000 €, na enkele aftrekken een belachelijk lage bijdrage. Vennootschappen het toevluchtsoord voor de super rijken valt buiten die taks evenals de aandelen van niet beursgenoteerde bedrijven.

ARCO, wordt blijkbaar de overeenkomst die de CD&V aan boord houdt in deze regering. Men heeft een oplossing waarvan de NV-A hoopt dat ze de Europese toets niet zal doorstaan. Straf is wel dat deze deal moet mogelijk gemaakt worden door de halve verkoop van Belfius.

Destijds werden de grootbanken gered met ons belastinggeld. Dexia werd gesplitst in een bad-bank en Belfius. De bank Belfius  in handen van het volk doet het goed tot zeer goed op dit ogenblik. Dit is voor liberalen het sein voor privatisering. De bankencrisis en het verhaal van deze overheidsbank is typisch binnen ons kapitalistisch systeem de lasten zijn voor de overheid de lusten voor de private aandeelhouders.

Alle grootbanken hebben schuld aan de bankencrisis, ze hebben elkaar via rommelkredieten jarenlang besmet, zij liggen dan ook aan de oorsprong van het ARCO debacle, het zijn zij die er dan ook zouden moeten voor opdraaien en niet voor 40% maar voor het totale bedrag.

De ARCO-coöperanten hebben zoals iedereen van ons de banken gered , meer nog, ze leverden nog een extra  nutteloze bijdrage ,net zoals Ethias, om Dexia te redden . Nu wordt hun overheidsbank verkocht om een kleine schadeloosstelling te krijgen. Zuurder kan toch niet.

ARCO is een voorbeeld van hoe het met volkskapitalisme kan lopen, toch kiest de regering ervoor om de stap naar de beurs voor de gewone man aantrekkelijker te maken. De gewone man hoort thuis in een overheidsbank en niet op de beurs dat is een logisch gevolg van het arcoverhaal.

Dat Leemans en De Leeuw hun troepen in stelling brengen is een logisch gevolg van dit duivels akkoord.

take down
the paywall
steun ons nu!