Centraal-Amerika kan droogte in landbouw preciezer voorspellen

Waar precies in de landbouw zal de droogte toeslaan? Centraal-Amerika kan dat nu preciezer voorspellen. De regio is een van de meest kwetsbare op het vlak van klimaatverandering.

woensdag 2 augustus 2017 11:50
Spread the love

Het nieuwe Monitoringsysteem voor Landbouwdroogte in Centraal-Amerika moet preciezer kunnen voorspellen waar en wanneer de landbouw met droogte krijgt af te rekenen. Data worden in kaarten omgezet, die makkelijk te interpreteren vallen door de eindgebruikers.

Het Monitoringsysteem wordt eerst en vooral gevoed met informatie van de internationale waarschuwingssystemen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO). Een van die systemen is ASIS, dat wereldwijd landbouwzones opspoort die door droogte kunnen worden getroffen.

Waterstress

ASIS verzamelt per land informatie over de drie jaaroogsten, kaarten van bodemgebruik, de zaaidatums en de cyclusduur per gewas in elk district of elke gemeente. Daarmee kan het systeem periodes van waterstress exact detecteren.

Het nieuwe monitoringsysteem analyseert de ASIS-informatie voor Centraal-Amerika. Zo kan de regio tijdig reageren op nakende droogte en de nodige maatregelen nemen om de miljoenen mensen die van de landbouw leven te beschermen.

Droge Corridor

Centraal-Amerika is een van de meest kwetsbare regio’s ter wereld op het vlak van klimaatverandering. In de Klimaatrisico-index staan Honduras, Nicaragua, Guatemala en El Salvador in de top 15. Honduras voert die rangschikking zelfs aan.

Door de Centraal-Amerikaanse landen loopt de zogeheten Droge Corridor. Daar wonen ruim 10 miljoen mensen, waarvan 60 procent in armoede. In de corridor leven 3,5 miljoen in voedselonzekerheid en hebben 2,8 miljoen mensen voedselhulp nodig.

De Droge Corridor is extra kwetsbaar voor de klimaatverandering omdat precieze informatie ontbreekt om adequaat te kunnen reageren op droogte.

Geschikte informatie

“Met het nieuwe monitoringsysteem voor landbouwdroogte in Centraal-Amerika krijgen we geschikte informatie op basis waarvan we beslissingen kunnen nemen in de Droge Corridor”, zegt Oscar Rojas van de afdeling Natuurlijke Hulpbronnen van de FAO.

“Dit instrument geeft informatie over de staat van de planten en de gewassen en is zo een goede basis voor beslissingen over voedselzekerheid”, zegt ook Bertha Olmedo, die aan het hoofd staat van het Regionaal Watercomité van het Centraal-Amerikaanse Integratiesysteem (SICA).

Het kan overheden ook vertellen waar ze vooral moeten investeren, bijvoorbeeld op het vlak van watervoorraden of irrigatiesystemen.

Aangestuurd vanuit Nicaragua

Het Monitoringsysteem wordt aangestuurd vanuit Nicaragua. Dat land was een pionier bij de samenwerking met het ASIS-systeem van de FAO.

Het Monitoringsysteem voor Landbouwdroogte in Centraal-Amerika is een samenwerking tussen de FAO, het Regionaal Watercomité van het Centraal-Amerikaanse Integratiesysteem (SICA) en de meteorologische diensten van de verschillende landen. Het heeft de steun van de Centraal-Amerikaanse Landbouwraad (CAC).

 

take down
the paywall
steun ons nu!