Opinie - Boris Van Calenbergh

CEO van Neuhaus doet waarheid geweld aan

Neuhaus-CEO Ignace Van Doorselaere haalt zwaar uit naar de nochtans homeopathische effectentaks. "Het is intellectueel oneerlijk te beweren dat het land voldoende herverdeelt via de progressiviteit van de belastingschijven wanneer men zelf voor fiscale optimalisatie kiest via de managementvennootschap", schrijft Boris Van Calenbergh.

maandag 31 juli 2017 12:47
Spread the love

Als trouwe abonnee van De Morgen ben ik ontgoocheld dat zogeheten captains of industry1 een vrij podium aangeboden krijgen zonder dat er kritische kanttekeningen gemaakt worden.

Als ex-werknemer van Van de Velde, nota bene een van de mooiste bedrijven die ons land rijk is, volg ik meneer Van Doorselaere (IVD) met iets meer dan normale belangstelling, hij werd er als eerste niet-familiale CEO aangesteld, iets voor ik er in 2005 vertrok.

Meneer van Doorselaere is een meester, niet alleen op de tatami van de door hem verheerlijkte straatvechtsport (cfr. Het blijft in de familie, uitgezonden op Canvas), ook op de publieke fora in het zich profileren als hardwerkende, sociaal geëngageerde man (ook al stevende zijn investering in het sociaal lovenswaardige project Baobob Catering af op een faillissement, menslievendheid en EBITDA zijn niet steeds een evidente combinatie).

De opinie in De Morgen zet meteen de toon met het tussen aanhalingstekens plaatsen van ‘rijke Belgen’. Hoewel IVD verder in zijn opiniestuk toegeeft dat veel andere landgenoten gedurende een carrière van 30 jaar minder vermogen opbouwen dan de aangehaalde €500.000, lijkt hij niet te (willen) beseffen dat het hier over minder dan 3% van de bevolking gaat, een select kransje vermogenden m.a.w.
Velen van hen (ik schat minstens 75%) zijn niet langer economisch actief, aan motivaties ‘om voluit te gaan’ heeft deze groep dan ook niet meteen behoefte, het hart wil immers niet steeds even goed mee op die leeftijd.

Daarenboven betreft de doelgroep, onderworpen aan de 0,15% ‘onteigeningsbelasting’, individuen die 500.000€ of meer op een effectenrekening staan hebben, de risico-aversie van de Belg indachtig bedraagt het bedrag op een effectenrekening een fractie van hun totale vermogen. Het gaat hier dus heel waarschijnlijk over mensen met een vermogen van een kleine 2 miljoen euro.

IVD argumenteert verder dat inkomen onderhevig is aan progressieve aanslagvoeten, en dat men een tweede keer belast wordt via roerende voorheffing. Een derde keer is redelijkerwijs overdreven, een vlaktaks op alle inkomen is een beter alternatief volgens de huidige CEO van Neuhaus.

En het is hier dat de CEO de waarheid geweld aandoet.

Tabel 1 Neergelegde balansen 4F EVBA:

2016

2015

2014

2013

Vaste activa

2 029 609*

1 483 247

1 559 652

1 613 951

Cash

859 337

1 018 916

335 411

151 434

Overige vorderingen

1 092 064

1 129 046

804 501

818 392

Activa

3 993 968

3 699 454

3 033 579

2 964 894

Eigen Vermogen

3 852 712

3 531 282

2 870 080

2 763 285

Passiva

3 993 968

3 699 464

3 699 464

3 699 464

Brutomarge

614 973

622 090

541 775

1 168 908

Personeelskost

20 647

21 230

21 179

20 545

Salaris

16 306

16 774

17 365

16 318

Sociale lasten

3 472

3 527

3 514

3 516

Afschrijvingen

147 057

77 128

77 563

183 745

Financiële inkomsten

151 778

473 848

154 955

85 065

Belastingen

218 813

240 275

154 852

330 446

% belastingen

36,0%

25,6%

25,6%

33,0%

Netto Resultaat

357 430

697 202

449 395

655 012

Dividend

2 148 000

Kapitaalverhoging

1 841 400**

* Investeringsaftrek 8%
** Notionele aftrek

Tabel 2 Bijdrage aan de overheidsfinanciën:

Management vennootschap
(vennootschapsbelasting)

Werknemer

(personenbelasting)

Verschil

Brutomarge – Brutoloon

€750.000

€750.000

Patronale RSZ

€3.500

€263.000

Belastingen

Bedrijfsvoorheffing

€6.600

€370.000

Belastingen

€240.000

Roerende Voorheffing

(25% in 2014)

€125.000

Bijdrage aan de Staat

375.000

633.000

– €258.000

Tabel 1 geeft een overzicht van de balansen van de managementvennootschap van IVD

Tabel 2 toont het verschil in bijdrages aan de staat tussen een managementvennootschap (een legale constructie om loon aan minder hoge lasten te onderwerpen) en een werknemer onderworpen aan de personenbelasting.

Gefortuneerden met een dergelijk opgebouwd vermogen hebben zelden een statuut onderworpen aan de (progressieve) personenbelasting, wel wordt vaak gebruik maakt van overigens perfect legale fiscale optimalisatie via een managementvennootschap. Onderstaand wordt dit aangetoond met een voorbeeld geënt op de balansen van de vennootschap van meneer Van Doorselaere.

Via een managementvennootschap wordt een eerder bescheiden loon uitgekeerd (€20.000), waarop amper patronale lasten betaald worden (€3.500). Dit bescheiden loon zorgt ervoor dat de progressieve tarieven van toepassing op brutoloon niet/nauwelijks spelen en dat men daarentegen onderworpen wordt aan de veel lagere, niet progressieve tarieven van de vennootschapsbelasting (een tarief van 20% ligt nu op tafel voor KMO’s, een pak lager dan het progressieve tarief van 50% op lonen boven €40.000).

Het is bijgevolg intellectueel oneerlijk te beweren dat het land voldoende herverdeelt via de progressiviteit van de belastingschijven wanneer men de fiscale optimalisatie van de managementvennootschap hanteert.

Bewust verwees ik in de eerste tabel ook naar de notionele intrestaftrek, die nota bene op het conto van de verfoeide lichtblauwe, naar wit neigende partij kan geschreven worden. Gebleken is dat dit een van de meest inefficiënte instrumenten was voor de vooropgestelde jobcreatie, de maatregel sloeg hoofdzakelijk een gigantisch gat in de begroting en leidde tot een quasi onvoorwaardelijke lagere taxatie van vennootschappen. De kapitaalsverhoging van 4F EVBA in 2014, via de aanwending van het uitgekeerde dividend van €1.8 miljoen moet volledig in dit kader gezien worden: de verdere optimalisering (lees minimalisering) van het belastbaar resultaat. Verdient de lichtblauwe partij hier dan geen pluim, beste Ignace? Of ligt ook de terugschroeving van deze niet langer verdedigbare maatregel zwaar op de maag?

Er was het platvloerse gekibbel met Herman Van de Velde bij de lingeriefabrikant, de samenwerking met Bart Verhaeghe in de bestuurskamer van Club Brugge mondde uit in een straatgevecht in de pers, nu moet Open-VLD eraan geloven omwille van een vermogensbelasting die er amper een is. Ik oordeel niet, ik stel vast.

Ik ben echter niet van slechte wil, ik ben niet dogmatisch, ik blijf Neuhaus eten, tegen doktersadvies in.

1In the late 19th century a captain of industry was a business leader whose means of amassing a personal fortune contributed positively to the country in some way, aldus Wikipedia

take down
the paywall
steun ons nu!